Aman Ha!

0
Aman Ha! - Bestami Yazgan
Sayı : 394 - Aralık 2018 - Sayfa : 41

Ağzına geleni hemen söyleme,
İnsanın çektiği dil belâsıdır.
Gülistana fazla meyil eyleme,
Bülbülün çektiği gül belâsıdır.

Hüzün tarlasına ümit ekilir,
Sıcak bir selama hasret çekilir;
Karlı dağlar karşısına dikilir,
Garibin çektiği yol belâsıdır.

Üstünde yürürken narin ayaklar,
Dostluğa kurulur sudan tuzaklar.
Öfkeyle kabarıp taşar ırmaklar,
Köprünün çektiği sel belâsıdır.
Yarın mahşer günü mizan kurulur,
Haram helal birbirinden ayrılır.
İğneden ipliğe hesap sorulur,
Zenginin çektiği mal belâsıdır.

Sevgi açar yeşilleri, alları,
Çiçek çiçek meyve dolar dalları.
Savrulur başından pembe şalları,
Ağacın çektiği yel belâsıdır.

Gönül unutursa nazı niyazı,
Tezene değilse hâline razı;
Nasıl düzen tutar muhabbet sazı?
Ozanın çektiği tel belâsıdır.

Bir sevda yolunda yanar kavrulur,
Yürek külü sahralara savrulur,
Rüzgâr eser, can canandan ayrılır,
Âşığın çektiği çöl belâsıdır.

 

Yorum Yazın

Facebook