Aşkla Ara Sen Seni Bul!..

0
Aşkla Ara Sen Seni Bul!.. - Rıfat Araz
Sayı : 363 - Mayıs 2016 - Sayfa : 5

Duy, nefesten ince bu cân;
Aşkla ara sen seni bul!..
Gör, sendedir Arş-ı Rahman;
Aşkla ara sen seni bul!..
Dön, ibretle bak devrâna;
Seyr ü sülûk indi câna!
Yedi nefsi sor Kur’ân’a;
Aşkla ara sen seni bul!..
Gönül kul ol, şevkle eğil;
“Aşk” söyleşir ma’nâ, şekil!..
İlm-i ledün gizli değil;
Aşkla ara sen seni bul!..
Gelen gider, konan göçer;
Ehl-i irfân kalmaz naçâr!..
Gel, ağyâra olma dûçâr;
Aşkla ara sen seni bul!..
Yan bu hilkat ziyâsına;
Uyan, tevhîd ihyâsına!..
Dal, ma’rifet deryâsına;
Aşkla ara sen seni bul!..
Tevekkül et, Hakk’a güven;
Yanık bağrım oldu gülşen!..
Âlem taşır bu gül beden;
Aşkla ara sen seni bul!..

 

Yorum Yazın

Facebook