Aziz Okuyucu

0
Aziz Okuyucu - Altınoluk
- Sayfa : 1

Şubat 2016. Altınoluk’un 30’uncu yılının son sayısını çıkarıyoruz. 360 aydır sizlerle birlikteyiz.
Şubat ayı Altınoluk için hep özel bir gündem çerçevesinde hazırlanmıştır.  
Mahmut Sami Ramazanoğlu rahmetullahi aleyhin ahirete irtihalleri vesilesiyle, hem onu yad etme hem de bu vesileyle bir Allah dostunun kişilik dokusu etrafında tasavvufun çerçevesini değerlendirme yolunu tuttuk.
Benzeri biçimde ve tabii ki evveliyetle Rasulullah sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz’in veladetlerini vesile ittihaz ederek, farklı sayılarda, O’nun muazzez hayatından hayatlarımıza ölçüler taşımaya çalıştık.
Benzeri biçimde İmam Rabbani gibi, Mevlana gibi tasavvuf büyüklerinin düşünce ve yaşayışlarından ışıklar aktardık.
Ve tabii ki mesela temmuz ayında daha yakın zamana kadar sohbetlerini paylaştığımız  merhum Musa Topbaş Efendi Hazretlerinin gönül kıvamını hatırlama ve paylaşma gayretinde olduk.
Bu sayımızda tasavvufun en temel konularından birini, “Marifetullah”ı ele alalım, anlamayı ve bu noktadaki ölçüleri yeniden net olarak görmeyi istedik.
Kapağımıza “Marifetullah -  Neden gerekli?” diye bir soru koyduk.  
“Allah’ı bilmek” diye dilimize çevrilecek olan bu terkip neden üzerinde en çok tasavvufun yoğunlaştığı bir konu olmuştur? “Marifetullah”, herhangi bir Müslümandan daha çok sufiye mi lazımdır yoksa her bir Müslüman da Yaratıcısı ile hukukunu en sağlıklı biçimde kavramak ve ifa etmek için “Yaratıcısını bilmek” gibi bir fariza ile karşı karşıya mıdır?
Şüphesiz ikincisi.
Çünkü “kulluk görevi” her Müslüman için en temel yaratılış misyonudur.
Sufi de “Kulluk görevi”ni en güzel şekilde ifa edebilmek için hayatının her zerresindeki ilahi tasarrufu görmeye ve onun şükrünü eda etmeye gayret ediyor.
İşte bu marifetullah arayışıdır.
Allah’ı hakkıyla bildin mi, O’na kulluk heyecanına düşmemek mümkün değil.
Onun için Mevlana Hazretleri “Kul oldum, kul oldum, kul oldum” diye pervaneler gibi dönmeye başlıyor.
Bu sayımızda “Marifetullah” üzerine farklı değerlendirmelere yer verdik. Özellikle Prof. Dr. Süleyman Uludağ Hoca ile “Marifetullah” üzerine yapılan sohbet, bu konuda efradını cami ağyarını mani bir muhtevaya sahip. İstifade edilmesini temenni ediyoruz.
Bu temel gündem yanında bir süredir yayınladığımız sohbetler... Hepsi rahmeti Rahmana uğurlanan Faruk Karabucak, Hacı Gedikli, Ali Kaplan ve Dursun Aksoy ağabeylerle sağlıklarında kayda alınmış gönül mahsulleri... “Marifetullah” yolunda kendine emek veren gönül erlerinin dünyasını yansıtıyor. Bu sohbetlerin sevilerek okunduğunu biliyoruz.
30’uncu yılın sonunda da ilk sayının heyecanı ile sunuyoruz size Altınoluk’u. Dileriz istifade edilsin. Allah’a emanet olunuz.

 

Yorum Yazın

Facebook