Cândan Özge, Esrâr mı Var?..

0
Sayı: Mart 2019

Gir bu vahyin deryâsına;
Yol al, sensiz karar mı var?..
Dal bir aşkın hülyâsına;
Aşktan ince, efkâr mı var?..

Aç, gör nedir kâr, zarârım?
Nefs içinde, nefs ararım!..
Niçin dinmez âh ü zârım;
Aşk mülkünde, imâr mı var?..

Gönül, duy bu kul âhını;
Gör bir ömrün felâhını!..
Sök, at şirkin tezgâhını;
Böyle gizli, inkâr mı var?..

A Mevlâ’ya, meftûn olan;
Aşk derdini ömre salan;
A vuslatı cânda bulan;
Cân özünde gülzâr mı var?..

Çöz, sır değil kader, kazam;
“Hakk’ı” söyler her bir a’zâm!..
Tut, inceldi saf hafızam;
Benim kadar, naçâr mı var?..

Ahvâli gör, bil âdâbı;
Kul ol, dindir her azabı!..
“Böyle” diyor aşk kitabı;
Cândan özge, esrâr mı var?..

Yorum Yazın

Arşiv

TÜM YILLARI GÖR

Facebook