Gel Secde Et Yaklaş O’na!..

0
Gel Secde Et Yaklaş O’na!.. - Rıfat Araz
Sayı : 393 - Kasım 2018 - Sayfa : 42

Gönül, kul ol bu dergâhta;
Gel secde et, yaklaş O’na!..
Durma, yol al kıblegâhta;
Gel secde et, yaklaş O’na!..

Aşk yolunda ‘yok’ mu sınır?
Her menzilde eyle sabır!..
Çözüldükçe sendeki sır;
Gel secde et, yaklaş O’na!..

Bil takdiri, tedbir sende;
Tebliğ, telkin, tebşir sende!..
Nefsi damıt son gülşende;
Gel secde et, yaklaş O’na!..

Sahîh imân, sâlih amel;
Tevhîd nûru, sende güzel!..
Sensiz değil sonsuz emel;
Gel secde et, yaklaş O’na!..

Oku, cehd et, tut misâkı;
“Vefâ” ister “Gül” ahlâkı!..
Mi’râc’ta duy iştiyakı;
Gel secde et, yaklaş O’na!..

Bezm-i canda, olduk âşık;
Ömrü sardı sonsuz ışık!..
Yedi nefsi eyle sâdık;
Gel secde et, yaklaş O’na!..

 

Yorum Yazın

Facebook