Hakk'a Çıkar Yolun Sen'in!...

0
Hakk'a Çıkar Yolun Sen'in!... - Rıfat Araz
Sayı : 389 - Temmuz 2018 - Sayfa : 21

 

Hikmetle seç, ör bu sözü;
Aşkı işler dilin Sen’in!..
Bendini sök, tut o izi;
Dost’a çağlar selin Sen’in!..
Yolum; edep, ar değil mi?
Her bir a’zâm, sır değil mi?
Cân seyrimiz, bir değil mi?
“İbret” söyler hâlin Sen’in?..
Gönül kul ol, Dost’a yalvar;
“O’nu” ister bu intizâr!..
İlm-i ledün bir hoş nazar;
Odda açar  gülün Sen’in!..
Aç, ihlasla yor rü’yâyı;
Duy “ne” diyor gam sarayı!..
Her ayette gör deryâyı;
Rahmet saçar çölün Sen’in!..
Seyr ü sülûk, Sen’de hicret;
“Takva” ister onca ni’met!..
Peteğimde bin bir hikmet;
Yükümde mi, balın Sen’in?..
Bu yer, o gök, Arş-ı a’lâ;
Ne hoş yazmış Kadir Mevlâ!..
Oldum bu aşka mübtelâ;
Hakk’a çıkar yolun Sen’in!..

 

Yorum Yazın

Facebook