Hıristiyan Kültürü ve Hadisler

0

Kitap & Dergi - H.İbrahim Kurucan

Sayı : 382 - Aralık 2017


Hıristiyan Kültürü ve Hadisler

Farklı kesimlerce alabildiğine gündeme getirilip tartışılmakla beraber, hadislerin, İnciller (kanonik-sinoptik-apokrif) ile karsılaştırılması, Türkiye’de olduğu kadar, İslâm ülkelerinde de bugüne kadar genelde ihmal edilmiş oldukça önemli bir konudur. Özellikle tefsir-tarih kitaplarında yer alıp “israiliyyât-mesîhiyyât” olarak adlandırılan rivayetlerin incelenmesine dair İslâm dünyasında genel anlamda pek çok çalışma yapılmışsa da, meseleyi hadisler özelinde arka plan bilgileriyle ele alan ilmî mesailer yok denecek kadar azdır. Buna karşılık, özellikle de “revizyonist-indirgemeci” ekole sahip oryantalistler konuyu sürekli “İslâm’ın, Kur’an’ın ve hadislerin yahudi-hıristiyan kökeni” teorisi çerçevesinde ele alıp pek çok iddiada bulunmuş, bulunmaktadırlar.

Bu konularda Türkiye’deki belki de en önemli ilmî çalışma, Yahudi Kültürü ve Hadisler adıyla yayımladığı doktora teziyle Prof. Dr. Özcan Hıdır’a ait olsa gerektir. Özcan Hıdır’ın, Hıristiyan Kültürü ve Hadisler (Zühd Hadisleri-Literatürü Özelinde) başlığını taşıyan yeni bir çalışması geçtiğimiz günlerde yayımlandı.

Kitap, kavramsal çerçeve, metot ve kaynaklara dair bilgi ve değerlendirmelerin yer aldığı giriş bölümünün ardından; anahatlarıyla Hıristiyanlık tarihi, kutsal kitapları ve Arap Yarımadasındaki Hıristiyanların kutsal kitap, mabed-manastır ve Resûlüllah -sallallâhu aleyhi ve sellem- ve ilk Müslüman nesillerle (sahâbe-tâbiûn) iliskisini; Kur’ân-ı Kerîm, Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem ve genel anlamda Hıristiyan kültürünün hadislere etkisi iddialarını farklı perspektifler, problemler, sebepler, alanlar ve iddialar bağlamında inceleyen önemli ve hacimli (ki toplam 784 sayfadır) bir çalışma.

Eser, hadis başta olmak üzere, dinler tarihi, şarkiyatçılık-oryantalizm ve tasavvuf-zühd sahalarını yakından ilgilendiren ve bu alanlara dair Doğu’dan ve özellikle Batı’dan önemli literatür de sunmakta. Bütün bu yönleriyle çalışma, bundan sonra yapılabilecek bu minvaldeki araştırmalar için önemli perspektifler sunmakta ve “başucu kitabı” olmaya aday bir çalışma.

İsteme Adresi: İnsan Yayınları, İstiklal Cad. No:96 Beyoğlu, İSTANBUL, Tel: 212 2495555

 

Mustafa Ruhi Şirin Kitaplığı

Mustafa Ruhi Şirin, ‘kendini çocuklara adayan adam’ sıfatını fazlasıyla hakeden bir çocuk gönüllüsü. Çocuk merkezli yaptığı çalışmaları anlatmaya çalışsanız eminim kitap yazarsınız. 1990 yılında kurduğu Çocuk Vakfı’nın çalışmaları bile tek başına bir insan ömrüne sığmayacak nitelikte. Ayrıca her yıl çocukların durumu ile ilgilenerek “Türkiye’nin Çocuk Gerçeği Karnesi” üzerine yaptığı araştırma sonuçlarını bir rapor olarak kamu oyuna sunmakta. Organize ettiği çalışmaların, projelerin, kurultay ve kongrelerin hepsi büyük bir boşluğu doldurmaya devam ediyor.

Ancak Mustafa Ruhi Şirin öncelikle bir şair. Çocuklar için şiirler yazıyor, kitaplar yayımlıyor. Masallar, hikâyeler kaleme aldı, almaya devam ediyor. Eserleri ulusal ve uluslararası arenada bir çok ödül almış bulunuyor. Şiir, hikâye ve masalları Arapça, Almanca, Farsça, İngilizce, Macarca, Makedonca, Rusça, Rumence, Sırpça-Boşnakça, Özbekçe, Urduca’ya çevrildi; kiril alfabesine aktarıldı.

Ruhi Şirin eserlerinde, çocukların kalbine dokunmaya ve gönlüne girmeye çalışan bir yazar. Bunu da fazlasıyla başarıyor çalışmalarında. Kimi zaman şiir olup akıyor sayfalara, kimi zaman mektup olup giriveriyor yüreklerimize. Sıcak, sevecen, şakacı ama her zaman çocukça. Zaten ona ‘çocuk ruhlu yazar’ denilmesi de boşuna değil.

Uçan At yayınları Şirin’in eserlerinden bazılarını yeni bir formatla yeniden yayınladı. Her zamanki gibi, okuyacak çocuk ruhlu gözleri bekliyor.

İsteme Adresi: Uçan At Yayınları. Nuruosmaniye Cad. Kardeşler Han. No: 3 Kat: 1 PK:34110 Cağaloğlu, İstanbul Tel: 0212 520 7253

 

UMUDA YOLCULUK HİKÂYELERİ

Hikâye, kısacık zaman dilimlerinde olup bitenlerin edebî bir lisanla anlatılmasıdır. Hüzün ve mutluluklar paylaştıkça çoğalırmış. Öykünmek de bir bakıma paylaşmaktır. Hikâye, hüznü ve sevinci cümle âleme pay etmekse, aslında herkesin bir hikâyesi, belki hikâyeleri vardır. Ve biz, bunlardan bazılarını paylaşmayı severiz, bazılarını da köşe bucak saklarız; kimsecikler duymasın isteriz. Hatta unutmak ve belleğimizden silmek isteriz.

Cafer Durmuş’un kaleme aldığı Umuda Yolculuk Hikâyeleri’nde anlatılanların bazısı yazarının bir köşesinden şahitlik ettiği yaşanmışlıklardan ve bazısı da karakter tahlîli adına kurguladıklarından oluşuyor. Ancak yazılanların hepsi de bize dair; bizim insanımıza ait hüznü ve umudu dile getiriyor. Öyle inanıyoruz ki okuyucu bunları; deniz suyu serinliğinde, kır havası berraklığında ve insan sıcaklığında yaşanmışlıklar ve hayatta benzerine rastlanan örnekler olarak görecektir.

Kitaptaki hikâyeler üç bölümde toplanmış. Bunlardan bazılarının başlıkları şöyle; Issız Koylarda Ezan Sesleri, Protokol Listesi, Küçük Kızın Gözyaşları, Kınalı Kuzular Niçin Ağlamış?, Hocayı Vurmuşlar, Bir Garip Sevda ve Tanımadığım Kadınlar Anıtı.

Kitabın üslubu akıcı, dili sâde. Dikkat çeken bir özelliği de şu; hikâyelerin genelinde uzun uzadıya tasvirlere girilmemiş, bunun yerine sürükleyici bir anlatım tercih edilmiş. Bununla birlikte yer yer önemli tahlillere girilmiş; mesela bir hikâyede fizikî kusurların şahsiyette açtığı derin yaralara değinilirken, bir diğerinde kahramanların yaşadığı ikilem ve iç muhasebesi konu edilmiş, bir başkasında belli dönemlerde yaygınlaşan kişilik savrulmalarına inancı ve iradesiyle direnen örnek davranışlar ustalıkla tasvir edilmiş...

Umuda Yolculuk Hikâyeleri’nin yazarı sunuştaki cümlelerini şöyle tamamlıyor: “Aslında hepimiz, her an kendi hikâyemizi yazmaktayız. Yapıp ettiklerimizle, yarın karşımıza çıkacak tabloya fırça darbeleri indirmekteyiz. Burada yazılanların amacı, büyük hikâyeyi tamamlayan adımlar içinde güzellikler bulabilme gayretinden ibarettir.”

İsteme Adresi: Safa Yayın Dağıtım, Balabanağa mah. Büyük Reşit Paşa cad. no: 16/B D. 37 Fatih, İSTANBUL

Yorum Yazın

Facebook