KALB ÇATLATAN UYARI!..

0

Bir sahabi peygamber efendimize geldi. Bazı günahlarını itiraf etti. Tevbeyi öğrendi ve gitti. Gidiyorken birden aklına geldi ve geri döndü ve peygamber efendimize sordu:

– Ya Resulüllah (sav) ben bu günahları işlerken Allah beni görüyor muydu?

– Evet.

Sahabi efendimiz, havfından ve hayasından, gıkı çıkmadan, olduğu yere yığıldı kaldı. Kalbi çatlamış, ölmüştü…

Evet, gaflet bir yere kadar gerek, yoksa böyle ölürüz, ama aşırısı da çirkin işte. “Kullar görüyor” de, ama Allah Teâlâ’nın görmesini umursama…

Olacak şey mi?

 

En Büyük Vazife

“İslam” Allah Teâlâ’nın dinidir. Bize göre ondan başkasına din denmez. Denilse, ifade gereğidir ancak. Batıl dinler aslında din değil, sapık yollardır.

Din demek, bugünün ifadesiyle yaşama biçimi demektir. Nizam demektir, sistem demektir aynı zamanda.

Hz. Âdem’in (as) Peygamberliği ile başlar, Hz. Muhammed’in (sav) Risâlet’i ile kemale erer. Ama olayların gelişimiyle her an içtihada açıktır, kendisini yenileyebilir. Bu yüzden canlıdır, diridir, dinamiktir.

Allah Teâlâ’nın katında geçerli olan biricik din İslam olunca, bazılarının onun “çağın ihtiyaçlarına cevap veremez” oluşunu söylemeleri, demagoji değilse, cehaletin ta kendisidir. Ne kendilerini biliyorlar, ne de Alemlerin Rabbi Allah Teâlâ’yı. Çok yazık.

Biz Müslümanların en büyük vazifesi, bu cehaleti gidermektir, kendi nefsimizden de, bütün insan cinsimizden de.

Yorum Yazın

Facebook