KASİDE-İ BÜRDE’YE NAZÎRE NEHCÜ’L-BÜRDE-3

0
Sayı: Temmuz 2017

DUÂ VE NİYAZ

Yâ Rabbi, bütün peygamberlerin en hayırlısı ve senin arşının konuğuna dilediğin gibi salat eyle, selamet.
Sevgili Rasulüne son vahyini indirdin

Lutfedip âlemlere rahmet diye gönderdin

Ona salat etmeyi âyetinle bildirdin

Davet ettin mirâca, ağırladın kulunu

Müminlere gösterdin yücelmenin yolunu

O, geceleri namaz kılarak ihya ederdi. Ancak, Allah korkusunda akıttığı sicim gibi yaş sebebiyle namaza ara verirdi.
O, ıssız gecelerde ruhunu dinlendirir

Hakk’ın huzurundayken haşyet içinde erir

Gözyaşı sel olunca namaza ara verir

O doyumsuz huzura namazda eriyordu

Bir başkaydı secdesi, âdeta eriyordu

179.
Gece karanlığımda seni tesbih eden o Resul, yorgunluğun ve şişen ayakların verdiği acıya tahammül ederdi.
Gece karanlığında seni tesbih etmekte

Zâtını takdis edip şânını yüceltmekte

Nedir kulluk, böylece o bize öğretmekte

Fazla namaz kılmaktan bazen bîtab düşerdi

Kıyamda çok kalmaktan ayakları şişerdi

180.
Kendisi bu durumdan memnundu, bıkıp usanmak gibi bir sıkıntısı yoktu. Zaten sevgi ihlasla birleşince bıkma olmaz.
Bu halden memnundu o, bıkma yok, usanma yok

İbadetin verdiği huzura denk huzur yok

Namazda bulmuştu o, haz ve huzuru en çok

Severek yapılırsa ibadetten bıkılmaz

Böylelerin namazı asla kazaya kalmaz

Yâ Rabbi, onun seçkin ehlibeytine sen rahmet eyle. O evin ve haremin sancağını sen onlara verdin.
Rahmetinle şâd eyle yâ Rabbi ehlibeyti

Onlar Resulullah’ın en aziz emaneti

Ehlibeyte muhabbet habibinin sünneti

O mübarek hânenin ve haremin sancağı

Onların elindedir Peygamberin bayrağı

Zamânenin yüzü simsiyah ve olayların gidişi çok karışıksa da onların yüzü ap ak ve onurları çok yüksekti.
Olaylar ehlibeyti tehlikelere sürdü

Nice zahmetler çekti, ne kara günler gördü

Asla taviz vermeden sünnet üzre yürüdü

Zamanın yüzü siyah, onlarınki ap aktı

Onurları çok yüksek, zaliminki alçaktı

18
Yâ Rabbi, dört büyük sahabeye de rahmetini bolca lütfeyle. Onların Hz. Peygamberle olan dostluğu saygıyı gerektiren bir dostluktu.
Resulüllah’ın dostu, en seçkin sahabesi

Bu dinin uluları, saygıya değer hepsi

Kaynağından su taşır, hepsi rahmet çeşmesi

Rahmet eyle Allah’ım sen o büyük dört zâta

Onların sayesinde erdi İslam rahata

Resulüllah onları cihada çağırdığında, büyük tehlike ve yaygın şiddet karşısında onlar daima hazır durumdaydılar.
Resulüllah cihada çağırınca onları

O an lebbeyk diyerek görürsün koşanları

Kimse düşünmez artık geride kalanları

Onlar hazır bir asker, emir beklemektedir

Tehlike karşısında daima tetiktedir

Savaşın dehşetinden yer bile titrerken, onlar sabredip direnirler ve tehlikeler karşısında gülüp geçerler.
Gör ki savaş meydanı titrer tekbir sesinden

Kılıç şakırtısından ve at kişnemesinden

Sahabede eser yok ölüm endişesinden

Tehlike karşısında onlar gülüp geçerler

Gerekirse şehadet şerbetini içerler

Yâ Rabbi, nice halklar ölüm uykusundan uyandı; nice milletler gaflet içinde yok olmaktan kurtuldu.
Sahabe güçlüklere ölümüne dayandı

O ne müthiş tevekkül, o ne büyük imandı

Onların gayretiyle nice halklar uyandı

Tevhid hakikatını cihana haykırdılar

Çok kısa bir sürede sonucunu aldılar

Yâ Rab, mülkün sahibi sensin. Uğur, uğursuzluk, nimet ve mahrumiyet hepsi senin tasarrufundadır.
Mülk senindir Allah’ım, nimet ve mahrumiyet

Uğur ve uğursuzluk hepsi senden, nihayet

Eğer sen dilemesen kim ederdi hidayet

Mülkünde ortağın yok, bu gerçeğe inandık

O vahdet sebilinden şükür içerek kandık

Senin hakkımızdaki hükmün, hükmü verenin hikmetine uygundur. O yüce zâtın hürmetine kötüler karşısında iyi hükmedene ikram eyle.
Hakkımızdaki hükmün uygundur hikmetine

Sen kerem sahibisin, doymayız nimetine

Yâ Rab, ulûhiyetin ve zâtın hürmetine

Kötüler karşısında iyi hüküm verene

İkram eyle Allah’ım işi doğru görene

Âlemlerin Resulü hürmetine bizlere lütfeyle. Onun ümmetinin yükünü artırma ve güçlüklerle karşılaştırma.
Âlemlerin Resulü hürmetine lütfeyle

Ümmetinin yükünü artırma, sen rahmeyle

Güçlükler karşısında onlara yardım eyle

Sen kerem sahibisin, biz kullarınsa âciz

Cümle acı doyuran nimetine muhtacız

Yâ Rabbi, başlangıçta Müslümanlara iyilik ve ihsanda bulundun, lütfunu tamamla ki sonları da iyi olsun.
Zayıftı başlangıçta, sen İslam’a güç verdin

En müşkil bir ânında melekleri gönderdin

Böylece aziz dini tam kemale erdirdin

Lutfeyle sen Allah’ım sonu da güzel olsun

Çok çekti Müslümanlar, artık yüzleri gülsün.

 

Yorum Yazın

Arşiv

TÜM YILLARI GÖR

Facebook