KUL İÇİNDE ‘KUL’U BİLSEM!..

0

Bir halvette ağlar mıydım?

Dört kapıda dili bilsem!..

Kor yüreği dağlar mıydım?

Odda açan gülü bilsem!..

Tut, “ne” diyor ahde vefâ?

Kim sürmüş ki burda safâ?

Çeker miydim cevr ü cefâ?

Bu tuttuğum dalı bilsem!..

Gönül, hani o kul farkım?

Bir menzile çağlar arkım!..

İnler miydi bu aşk çarkım?

“Mevlâ” diyen seli bilsem!..

Sırr-ı Sübhân, aç bu özü;

Yak, Elest’ten gelen közü!..

Söyler miydim bunca sözü?

Edep, erkân, yolu bilsem!..

Ger bir ömrün baht yayını;

Duy bu kulluk sarayını!..

Almaz mıydım kul payını?

“Gayb” söyleyen hâli bilsem!..

Aşk derdiyle içim oyuk;

Yan ki dolsun bu ham koruk!..

Uzar mıydı seyr ü sülûk?

Kul içinde ‘Kul’u bilsem!..

Yorum Yazın

Facebook