"Din Nedir? Huy Güzelliği"

0
Sayı: Mart 1990

EBURRIZA MEHMED ŞEMSEDDİN EFENDİ BEDEVÎ DERGÂHI

Efendimiz Aleyhisselam'a:

-Din nedir?

Diye sormuşlar. Evrenin Erdemi:

- Huy güzelliği! Buyurmuşlar.

- Ondan sonra?

Demişler. Cümleyi hiç değiştirmeden, yine:

- Huy güzelliği!... Diye cevap vermişler.

- Ondan sonra?

Diye üstelemişler, fakat Efendimizi:

- Huy güzelliği!..

Demekten vazgeçirememişler.

Devran-ı mukabele günü pazar olan, 1001 H/1592 inşa tarihli, Kasımpaşa Hacı Ahmed Mahallesi Eburrıza Dergahı sokağında yer alan 1210 ada 7 parsel sayılı Şeyh Eburrıza Mehmet Şemseddin Efendi Bedevi Dergahı'nın Banisi böyle bir huy güzelliğine sahip olsa gerek ki, kendisine "Şeyh Eburrıza" unvanını vermişler.

"Eburrıza" olmak hiç kolay değil. "Rıza, belayı ganimet bilmektir" der bir Velî; kendi (nefsi) sözkonusu olunca olaylar ve dolaylar dizisinde tabiî...

Rıza konusunda öyle şeyler söylenmiş ki insan aktarmaya bile cesaret edemiyor.

Eburrıza Dergahı'nın Şeyhleri; Eburrıza Şeyh Seyyid Mehmed (öl. 1152), Şeyh Ali (öl. 1180), Bosnavi Şeyh Mehmed (öl. 1193), Şeyh Mehmed Şehabeddin (öl. 1234), Şeyh Seyyid İs-mail Bedreddin (öl. 1292) ve Şeyh Seyyid Mehmed Şemseddin (öl. 1312) Efendiler bu şuurun insanları.

AHMED SAFAÎ EFENDİ TEKKESİ

Kasımpaşa Hacı Ferhad Mahallesi Aşıklar Caddesindeki Ahmed Safaî Efendi Tekkesi, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 14.6.1938 tarih 14926/506 sayılı emriyle 19.7.1938de 1701iraya satılmıştı.

ŞEYH MUARRİFİ RUFAİ DERGAHI

Kasımpaşa Kadı Mehmed Mahallesi Cami Çıkmazı 1409 ada 15 parsel Şeyh Mehmed Muarrifi Rufaî Dergahı'nın Banisi Rufai Şeyh Seyyid Ali Sabit Efendi'nin ilki 1247H./1831, ikincisi 1252H./1836, üçüncüsü 1261H./1845 ve dördüncüsü 1268H/1851 tarihli olmak üzere dört vakfıyesi var.

Aile Muarrifi lakabıyla tanınıyor. Muarrif, tarifeden, bir konuyu bütün yönleriyle aydınlatan, ilim irfan sunan anlamına geliyor.

ALİ KOZİ ÇÜRÜKLÜK RUFAİ TEKKESİ

Devranı mukabele günü Cumartesi olan Kasımpaşa Çürüklük Tekkesi'nin nereye tekabul ettiğini bilmiyoruz.

Zakir Şükrî Efendi'nin "Mecmuat-üt-Tekaya"sına göre bu dergahta görev yapan meşayihın listesi şöyle:

Şeyh Ali Kozî Edirneli, ölümü 1231 H.

Şeyh Ahmed Ulvan Efendi, ölümü 1255 H.

Şeyh Mustafa Sulhi, ölümü 1301 H.

Ey gönül mecnun kimdir zahiren akıl nedir?

Gahî habs ü gahî ıtlak olmadan hasıl nedir?

Bunca gavgalar ki oldu, geldi geçdi gitti hep,

Bais-i gavgaya nedir bildin mi hiç asıl nedir?

Yorum Yazın

Arşiv

TÜM YILLARI GÖR

Facebook