Manzum 101 Hadis - İlim

0

Manzum 101 Hadis - Prof. Dr. Mahmut Kaya

Sayı : 382 - Aralık 2017


İLİM

-42-

Nebilerin vârisi her çağda âlimlerdir

O mirasın düşmanı her zaman zâlimlerdir

-43-

Allah zeki kulunu ilmi tahsile salar

Hayır dilediğini bu dinde fakih kılar

-44-

İlim yoluna giren her şeyi araştırır

Allah onun yolunu cennete ulaştırır

-45-

Bilgisini saklayan âlim boşa yorulur

Kıyamet günü ona ateşten gem vurulur

-46-

İlim vardır insanı cehalete düşürür

Söz vardır dinleyeni yorar bitkin düşürür

KUR’ÂN

-47-

Sizin en hayırlınız Kur’ân’ı öğrenendir

Ayrıca başkasına Kur’ân’ı öğretendir

-48-

Sesinizle Kur’ân’ı bir güzel söyleyiniz

Allah’ın kelamını saygıyla dinleyiniz

-49-

Üç günden az sürede Kur’ân’ı hatmeyleyen

Anlamamıştır onu, ne kendi ne dinleyen

-50-

Kur’ân’ı arzusuna göre tefsire kalkan

Ölmeden cehennemde hazırdır yeri inan!

Yorum Yazın

Facebook