Mevlâ’m “Edep, Hayâ” İster!...

0
Mevlâ’m “Edep, Hayâ” İster!... - Rıfat Araz
Sayı : 395 - Ocak 2019 - Sayfa : 10

Gel Sen’de bil ezel Dost’u;
Bu yol, ahde “vefâ” ister!..
Bir mi yerin altı, üstü?
Yedi nefsim, “takva” ister!..

Kul ol, dayan her kahıra;
Ölmeden öl, yet huzura!.
Aşk odunda, gark ol nûra;
Bu can, her an “bekâ” ister!..

Tevekkül et, budur tedbîr;
Ömre, bir aşk oldu takdir!..
Cân seyrini, eyle tefsir;
Her nefesim “ihyâ” ister!..

Ehl-i Kehf’le, duy ahvâli;
Gör o sonsuz, hoş visali!..
Eyyûb’a sor her timsâli;
Bu aşk “cevr ü cefâ” ister!..

Gözyaşınla, sök günâhı;
Yedi nefste gör ıslâhı!..
Duy bir ömrü yakan âhı;
Her katrede, “deryâ” ister!..

Gönül, ses ver bu çağrıma;
Bir “Gül” düştü kor bağrıma!..
Tut bu derdi, sar ağrıma;
Mevlâ’m “edep, hayâ” ister!..

Yorum Yazın

Facebook