NİYET SADÂKAT

0
NİYET SADÂKAT - Mahmut Kaya
Sayı : - Ekim 2017

-1-

Besmelesiz başlanan her iş bereketsizdir

O işte tat tuz olmaz, sonuçta lezzetsizdir

-2-

İslâm’da samimiyet, iyi niyet aranır

Ameller niyetlere göre değer kazanır

-3-

İşte peygamberimin bize gösterdiği yol:

Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol

-4-

Allah ne yüzünüze ne malınıza bakar

O yalnız kalbinize, amellerinize bakar

-5-

Dost olan dostu ile hep beraber bulunur

Kişi sevdiği ile birlikte hasrolunur

-6-

Hayra delâlet eden onu yapan gibidir

Aynıdır sevapları, ne verilse yeridir

-7-

Kim Allah’ın şânını yüceltmekçin savaşır

Odur Allah yolunda, cihad ona yaraşır

-8-

Doğruluk ve dürüstlük dindarlığa götürür

Dindarlıksa insanı tam cennete götürür

AHLAK
-9-

Gerçek müslüman o ki, kimseden incinmeye

Eliyle ve diliyle kimseyi incitmeye

-10-

Mümin kimse odur ki, uzlaşır, uzlaşılır

Uyumsuz olanlardan kime ne hayır gelir?

-11-

Sizin en hayırlınız hoşgörülü olandır

Ailesine karşı çok iyi davranandır

-12-

Şu hadisten gerekli dersinizi alınız

Ahlakı güzel olan sizin en hayırlınız

-13-

Huyu güzel olanı ödüllendirmek haktır

Terazide en ağır gelen güzel ahlaktır

-14-

Ey müslüman şunu bil!

Sadakadır tatlı dil

-15-

Rakibini tuş eden sayılsa da pehlivan

Öfkesini bastıran asıl güçlü pehlivan

-16-

Servetin çokluğu değil zenginlik

Gönül zenginliği asıl zenginlik

-17-

Faydasız konuşmayı kişinin terk etmesi

İslâm anlayışının güzel bir göstergesi

-18-

Bir erdemdir utanmak, inanan bunu bilir

Buyurdu ki Peygamber: Hayâ imandan gelir

-19-

Edeb hayâ insana ancak hayır getirir

Fazilet sahipleri işi kolay bitirir

Yorum Yazın

Facebook