ÖNCE İMAN

0
Sayı: Şubat 2020

İbn Ömer şöyle buyurmuştur: “Ben uzun bir ömür sürdüm. Bizler Kur’ân’ı öğrenmeden önce iman sahibi oluyorduk. Sonra Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem’e bir sûre iner, biz de aynen sizler gibi bunlardaki helal ve haramlarla, öğrenilmesi gereken emir ve yasaklarını öğrenirdik. Daha sonra öyle kimseler gördüm ki henüz tam olarak iman etmeden önce Kur’ân-ı Kerim’i başından sonuna kadar okumasına rağmen ondaki emir ve nehiyleri bilmez, çürük hurmaları saçtığı gibi saçar gider.” (Mehmet Köprülü, 365 Sahabe Ölçüsü, Erkam Yayınları)

İNSANLAR HAKKINDA İHTİYATLI KONUŞ
Hz. Mikdad, bir insanın gerçek yüzünü, fikir ve mahiyetini öğrenme­den hüküm vermezdi. Bu hususta şöyle derdi: “Ben bir insanın sonunu görmeden onun hakkında iyi veya fena bir şey söyle­mem. Çünkü bu hususta Rasûlul­lah’a sorulmuştu da, o şu cevabı vermişti: ‘İnsa­nın kalbi kadar değişen bir şey yoktur.’” (Mehmet Köprülü, 365 Sahabe Ölçüsü, Erkam Yayınları)

RIZKIN ONDA DOKUZU TİCARETTEDİR
İhsan Köseoğlu Bey anlatıyor: Mânevi yola yeni girdiğim yıllarda idi. Hem Üstâdı ziyaret hem de ticâret için İstanbul’a gitmeye karar verdim. İstanbul’a geldiğimde önce Tahtakale’de Sâmî Efendimizi ziyarete gittim. Üstâzımızın odasına çıkıp huzuruna girdim. “Hoş geldiniz evlâdım” dedi ve oturmam için yer gösterdi. Peşinden: “Ne iş yaparsınız?” diye sordu. Fakir de: “Sümerbank’ta çalışıyorum Efendim” dedim. Sâmî Efendimiz bu cevaptan pek memnun kalmadı. Haram yollardan kazanç elde etmemize gönlü razı gelmedi. Faiz müessesesinden kurtulmamız için duâ etti ve şu nasihatta bulundu: “Evlâdım! Rızkın onda dokuzu ticârette, onda biri de orada burada” buyurdu. Fakir, Üstâdımın bu sözünü kendim için bir uyarı kabul ettim. Daha huzurlarında iken derhal o işden çıkmaya karar verdim. (Mahmûd Sâmî Efendi’den Hatıralar-4, Derleyen: Mustafa Eriş, Erkam Yayınları)

RIZKIN ONDA DOKUZU TİCARETTEDİR
İhsan Köseoğlu Bey anlatıyor: Mânevi yola yeni girdiğim yıllarda idi. Hem Üstâdı ziyaret hem de ticâret için İstanbul’a gitmeye karar verdim. İstanbul’a geldiğimde önce Tahtakale’de Sâmî Efendimizi ziyarete gittim. Üstâzımızın odasına çıkıp huzuruna girdim. “Hoş geldiniz evlâdım” dedi ve oturmam için yer gösterdi. Peşinden: “Ne iş yaparsınız?” diye sordu. Fakir de: “Sümerbank’ta çalışıyorum Efendim” dedim. Sâmî Efendimiz bu cevaptan pek memnun kalmadı. Haram yollardan kazanç elde etmemize gönlü razı gelmedi. Faiz müessesesinden kurtulmamız için duâ etti ve şu nasihatta bulundu: “Evlâdım! Rızkın onda dokuzu ticârette, onda biri de orada burada” buyurdu. Fakir, Üstâdımın bu sözünü kendim için bir uyarı kabul ettim. Daha huzurlarında iken derhal o işden çıkmaya karar verdim. (Mahmûd Sâmî Efendi’den Hatıralar-4, Derleyen: Mustafa Eriş, Erkam Yayınları)

...

 

Yazının Devamını Altınoluk Dergisinden Okuyabilirsiniz.

Yorum Yazın

Arşiv

TÜM YILLARI GÖR

Facebook