Sen’i, Son Menzilde Bahtiyâr Eyler!...

0
Sen’i, Son Menzilde Bahtiyâr Eyler!... - Rıfat Araz
Sayı : 386 - Nisan 2018 - Sayfa : 14

 

Aşkın dergâhında, çektiğim çile;
Yanmış ney misâli, âh u zâr eyler!..
Her nefes incelen bu son merhale;
Ma’rifet sırrımı, aşikâr eyler!..

Ya’kûb’un derdi var, içli sözümde;
Yûsuf’un seyrini gördüm izimde!..
Nice kıyametler kopar özümde;
Bu aşk, her zerremi ma’nidâr eyler!..

Gönül boyun eğme şu mağrûr nefse;
Salma saf nefesi hevâ, hevese!..
Kulak ver tevhîtten gelen hoş sese;
Aşkımı, öteden haberdâr eyler!..

Ma’nâ  âleminde, derdim bu sesi;
Musâ’dan öğrendim en gizli dersi!..
Bu seyr ü sülûkta, Mesîh nefesi;
Ömrümü, bir ömre giriftâr eyler!..

Cehd et, aşk nûrunu Sen, Sen’de ara;
Aşk ile can buldu o Tûr, Sevr, Hira!..
Kul ol, tâ Elest’te yaktığın çıra;
Nefsi, dört kapıda sevdâkâr eyler!..

Sen,  a  nazargâh-i  ilâhî  gevher;
Yol al, gör Sen’dedir, o ince hüner!..
Bir sırr-ı hakîkat olan şu kader;
Sen’i, son menzilde bahtiyâr eyler!..

Yorum Yazın

Facebook