SENİ SÖYLER KUR’ÂN SANA!..

0
SENİ SÖYLER KUR’ÂN SANA!.. - Rıfat Araz
Sayı : - Ocak 2015

Gönül kul ol, kulca eğil;

Duy ne diyor devran sana?..

Her bir derdi kefâret bil;

Dert, eylesin derman sana!..

Yol mu gözler intizârın?

Vuslât ister her efkârın!..

‘Belâ’ diyen ilk ikrârın;

Ölçü, ahenk, mizân sana!..

Çilende bul has gevheri;

Seyrinde gör gökle yeri!..

Öz yükünde bil mahşeri;

Emanettir bu can sana!..

Sorma ‘hâlim neden böyle?’

Yerindedir, ondan öyle!..

Ni’meti gör Hakk’ı söyle;

İki âlem mekân sana!..

Dal bu hikmet deryâsına;

Karış tevhît mayasına!..

Ceht et nefsin ihyâsına;

Ölüm yeter burhân sana!..

Neysen o ol, olma başka;

Aşk işlenmiş billûr köşke!..

Ma’rifetle yan bu şevke;

Seni söyler Kur’ân sana!..

Yorum Yazın

Facebook