Sunuş - Ağustos 2017

0

Müslümanlar olarak şahsiyet formatımızın yara alıp almadığını, bozulmaya maruz kalıp kalmadığını sürekli denetleme sorumluluğumuz var.

Bir kere yola girince, her şey ilelebet sırat-ı müstekıymde gitmeyebiliyor.

Kalbin değişip dönüşebilen bir şey olduğunu biliyoruz.

Yani sürekli kalite kontrolüne ihtiyaç var.

Nasıl yapılacak kalite kontrolü?

Bir ana format bulunacak. Hani deyim yerindeyse “fabrika ayarları.”

Tamirciler, tamir ettikleri şeyin ana formatını bilirler, ona göre bozulmayı ve tamiri gerçekleştirirler.

Bir doktora ya da psikoloğa başvurursanız, bedenin ya da ruhun – aklın ana formatlarına göre teşhis ve tedavi uygularlar. Bir gönül doktoru da, kalbin format bozulmasını ve tedavisini bilir, ona göre yol gösterir.

Müslümanlığın ana formatını Kur’an-ı Kerim ve Rasulullah’ın söz ve fiilleri belirler. Tam format, Rasulullah’ın “Canlı Kur’an” diye tanımlanan muazzez hayatıdır.

Altınoluk olarak zaman zaman ya Kur’an’dan yola çıkarak ya da Rasulullah sallallahü aleyhni ve sellemin hayat çerçevesine atıfta bulunarak yol işaretlerini sunmaya gayret ediyoruz.

Bu sayımızda, mü’minler mukaddes beldelere, mukaddes bir yolculuğa hazırlanırken, biz de herkesin önüne, Rasulullah (s.a.v.) Efendimiz’in Veda Haccı’nda, Arafat’ta ve Mina’da, insanlığa seslenirken deyim yerindeyse altını çizdiği ana İslam ve insanlık kriterlerini getirelim istedik.

Bunlar, Rasulullah’ın adeta “İnsanlık benden bir kere daha duysun” kabilinden hatırlattığı ölçülerdir.

İnsanlık duysun, diye, evet.

Ama öncelikle Müslümanlar duysun, ümmet duysun, ve insanlığın önünde bir “İnsanlık nümunesi” oluşsun diye...

Allah Teala bir sorumluluk yüklemiş Müslümanlara:

“İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa eren onlardır.” (Al-i İmran, 104)

O sorumluluk icra edilirse, “Hayırlı bir ümmet” inşa edilmiş olacağını yine Allah Teala bildiriyor:

“Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeğe çalışır ve Allah’a inanırsınız.” (Al-i İmran, 110)

Rasulullah (s.a.v.) “Şahit ol Yarab!” diye diye, tebliğ ettiği dinin, ana çerçevesini, bir kere daha zihinlere kazımaya çalışıyor.

“Birbirinizin boynunu vurmayın!” diyor.

“Kardeşsiniz” diyor.

“Beyazın kara renkliye bir üstünlüğü yoktur” diyor.

“Kadınlarınızın hukukunu koruyun” diyor.

“Şeytana karşı müteyakkız olun!” diyor.

Ne dersiniz, Rasulullah’ın bu çağrıları bugün de, öncelikle bizlere hitap etmiyor mu?

Altınoluk “Gelin, diyor, bu defa kişiliklerimizi Rasulullah Efendimizin Veda Hutbesinde çerçevesini çizdiği İslam karakteriyle sîgaya çekelim.” diyor.

Hac yolculuğuna çıkanlarımız ya da çıkmayanlarımız, ama her biri Müslümanlık imtihanını vermekten sorumlu olanlarımız olarak, sürekli kalite kontrolü yaptırmak durumundayız. Rabbimiz işimizi kolaylaştırsın. Amin.

Aziz okuyucu,

Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocamızın hazırladığı “Ebediyet Yolculuğu” isimli hediye kitabımız çıktı. Bu aydan itibaren sizlere ulaşmaya başlayacak. Okuyacak ve bu yolculuğun kaçınılmaz yolcusu olarak kendi kendimizi muhasebeye sevkedeceğiz. Rabbimiz işimizi kolaylaştırsın.

Sizleri Altınoluk’la başbaşa bırakıyoruz, sağlıcakla kalınız, Allah’a emanet olunuz.

Yorum Yazın

Facebook