USLAN GÖNÜL!..

0

Dayanırsan Hakk’a dayan

Son darbeyi nefsine vur!...

İş işten geçmeden uyan!

Son darbeyi nefsine vur!...

Hakikate yaslan gönül

Gerçeği gör, uslan gönül

Gözyaşıyla ıslan gönül

Son darbeyi nefsine vur!...

Dert de sensin, çare de sen

Lokman da sen, yare de sen

Kedi de sen, fare de sen

Son darbeyi nefsine vur!...

Gıybete kapat dilini

Haramlardan çek elini

Soldurma gonca gülünü

Son darbeyi nefsine vur!...

Hakk’ın adını andıkça...

Hamlığın geçer yandıkça

Barutu köze bandıkça...

Son darbeyi nefsine vur!...

Fatih de sen, sur da sensin

İffet de sen, ar da sensin

Sanma ki tek darda sensin

Son darbeyi nefsine vur!...

Dört mevsimi an’da yaşa

Aşk odunda yan da yaşa

Gönül denen handa yaşa

Son darbeyi nefsine vur!...

Yorum Yazın

Facebook