Uzak Yakın Bir Görünür…

0
Uzak Yakın Bir Görünür… - Rıfat Araz
Sayı : 361 - Mart 2016 - Sayfa : 11

Kaldır nefsin perdesini;
Nûr içinde nûr görünür!..
Gez bu aşkın beldesini;
Uzak yakın bir görünür!..
Başımda mı gamlı asır?
Bende kahır, bende sabır!..
Gâh bir şerrin, sonu hayır,
Gâhi hayır, şer görünür!..
Gönül; aşk var bu ‘belâ’da,
Gel bu cânı, bul Leylâ’da!..
Koca deryâ bir damlada,
Bu kudretle var görünür!..
Nefse saldın irfânımı;
Derde sardın dermânımı!..
Gör, neyledin iz’anımı?
Âlem bana dar görünür!..
Mevlâ’m verdi bu ikrâmı;
Gül’e sundum ihtirâmı!..
Söktüm, açtım her kavramı;
Özüm, hâlâ sır görünür!..
Her nefeste artar ağrım;
Doğrum varken, nedir eğrim?..
Tâ Elest’ten budur çağrım,
Her şey bana ‘Yâr’ görünür!..

 

Yorum Yazın

Facebook