AİLE

Birlikte Yaşama ve Sorumluluk

İnsan tek başına yaşayamaz. İlk birliktelik babamız Adem ve anamız Havva ile başlamış, dişili erkekli üreme neticesinde birlikteliğin çerçevesi genişlemiş ve genişlemeye de devam etmektedir. Özellikle ticari ve kültürel anlamda sınırların kalktığı g...


Çocuğumuzu sevelim!

Uzmanların görüşüne göre, çocuğun kimlik oluşturmasında anne-babanın tavrı, sözleri, duruşu, tutarlılığı oldukça önemlidir. Çocuk doğruyu-yanlışı, sınırları âileden öğrenir.


Ailenin Çocuk Terbiyesindeki Yeri

Âhiret hayatının malı-mülkü, servet ve makamı ise, Allâh’a kulluktan geçer. Bu dünyada Allâh’a kul olarak güzel söz ve davranışlarda bulunan, kısacası “sâlih ameller” ve “sadaka-i câriyeler” biriktiren insanlar, o dünyada biriktirdikleri bu güzel azı


Sosyal Medya Çukurunda Sözü Çoğaltmak

Sözün terbiyesi, gözün terbiyesi, gönlün terbiyesi… Bu üç terbiye alanı, İslâm’ın bizden hassas davranmamızı istediği sahaların en önemlileridir. Kalbimizi ve rûhumuzu, menfî mânâda dış taarruzlardan koruyabilmek için sarsılmaz bir mânevî zırha bür


Güzel İnsan Olabilmek

İslâm Dîni, güzel ahlâktan ibarettir. Ahlâk, dînin temeli olduğu gibi müslümanın da nişanıdır. Sosyal hayatta kılık-kıyafetten davranışa, muâmelâttan ticarete, çekirdek âileden geniş topluma kadar bütün bir alanı kapsayan ahlâkı, İmam Gazâlî Hazretle


Âilede Saadet Yolları

Cenâb-ı Hak, insanları Hazret-i Âdem -aleyhisselâm- ve Hazret-i Havva Annemizden yaratmıştır. O ikisini de kendi varlığının ve birliğinin delillerinden olarak muhabbet ve merhametle birbirine bağlamış, kurdukları yuvaya da huzur, sekînet ve rahmet in


Anne Karnında Bebeğin İlk Haftaları

Bebeğin anne rahminde gelişiminin 3 safhada incelendiğini önceki yazımızda belirtmiştik. Bunun ilk iki buçuk haftası “embriyo öncesi dönem” olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde; annenin yumurtalığından olgunlaşarak çıkan yumurta hücresi, babadan g


Niçin İntihar Ediyorlar?

Son aylarda giderek artan, toplumda uyandırdığı infiâl yanısıra, tüm değer yargılarımıza isyan, başkaldırı ve bir tükeniş özelliği taşıyan acı bir olay yaşanıyor. İnsanlarımızı kendi özvarlıklarına, aziz canlarına kasdetmeye zorlayan sürece nasıl gel...


Çocuklarımızın Yanlışı Bizim Başarısızlığımızdır

Bugün, öğrencilerimden Mehmet okula annesiyle beraber geldi.Annesi, oldukça sinirli görünüyordu. Bunun nedeni, Mehmet'i iki kez okula yalnız olarak göndermesine rağmen, Mehmet okulu bulamamış ve geri dönmüştü. Oğlunu kendisi getirmek zorunda kalmıştı...


Hiç Düşündünüz mü? Ya Özürlü Olsaydınız...

Siz hiç dış dünyayla irtibat kuramayan, iç dünyasında yalnızlık oyunu oynayan birini gördünüz mü? Siz hiç oturma çağını ya da yürüme çağını geçtiği halde oturamayan, yürüyemeyen birini gördünüz mü? Siz hiç konuşamayan, derdini anlatamadığı için alay ...