CANIM ARZULAR SENİ

Kalem Eğer O'nun Medhini Yazmazsa...

Peygamber-i Zişan' ın hasretiyle ve O'nun mübarek ayağının tozuna yüz sürmek arzusuyla yollara düşen, başını taştan taşa vura vura sevgilinin köyüne doğru akıp giden suyun macerasını Fuzulî'den öğrenmiştik. Kalemin de aynı aşkla yanıp tutuştuğunu, Yo...


Gönlüme Sen Düşünce...

Ashab-ı kiram aşık insanlardı.Tarih boyunca benzeri görülmemiş sevgi, onların sevgisiydi. Peygamber aleyhisselam'a öylesine bir aşk ile meftun idiler. Her sahabinin kendi mizacına göre bir sevme tarzı vardı. Habib-i Kibriya'nın değil şahsına, bir kıl...


Ya Rasûlallah! Müştâkım Sana...

Sevgi denince, aklımıza hemencecik beşerî sevgiler gelir. Çünkü bizim bildiğimiz sevgi odur. Ya beşerî olmayan sevgi? Onu sadece tadanların bileceğini "Men lem yezuk- Bilmez yazık" sözüyle ne güzel anlatmışlardır. Bizim bildiğimiz sevgide bir delika...


Babana Üzülme Yavrum!

İslamiyeti yaymak için Peygamber efendimizin ne sıkıntılar çektiğini, merhametsiz müşriklerin eziyetlerine nasıl göğüs gerdiğini iyi biliriz. Ancak onun aşağılandığını, tahammül edilmez hakaretlere uğradığını gören yavrularının ve sevdiklerinin nasıl...


O'ndan Bahsederken

Biz, İslâmî kültürü tarumar edilmiş zavallı bir nesiliz. Çoğumuz yüce dinimizi ana kaynaklarından okuyup öğrenme imkanından mahrumuz. Fakat herşeye rağmen aramızdaki bazı bahtiyarlar, Allah Teâlâ'nın lütfuyla, ana kaynaklara inebilmiştir. Şüphesiz bu...


Civarına Sığınmak

Dünya çoğu zaman bizi bir ahtapot gibi sarıp kuşatır. Bin bir cazibesiyle oyalar, sarhoş eder. Niçin yaşadığımızı ve neler yapmak zorunda olduğumuzu unutturur. Bize en çok unutturduğu ise, her mü'minin aynı zamanda bir mürşid olduğu, gönlündeki iman ...


Yoluna Kurban Olduğum

Bir gün Fahr-i kainat efendimiz İbrahim aleyhisselam'ın yanık niyazını anlatan şu ayet-i kerimeyi okudu: "Ya Rabbi! Şüphesiz o putlar insanlardan birçoklarını baştan çıkardı. Bundan sonra kim bana uyarsa, o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, artı...


Son Bahtiyar

Sultan-ı enbiya efendimizin Cenab-ı Hak nezdinde pek üstün bir yeri vardır. Sözgelimi Mîrac'ta melekler de dahil hiçbir varlığın gitmesine izin verilmeyen Sidretü'l-münteha'dan ötelere geçmesi, ta Kaabe Kavseyn'e varıp dayanması, sadece ona mahsus bi...


Sözü Kevser Gibiydi

  Resul-i Ekrem efendimiz çok tesirli konuşurdu. Onu dinleyenler vecde gelir, adeta bir başka alemde yaşardı. Zira Kainatın efendisi, söylediklerine bütün benliğiyle inandığı için, sözü gönüllere işlerdi. Bu gönül alış-verişinde ashab-ı kiramın hali...


Sana Canım da Feda Ben de Feda

Cenab-ı Hakk'ın "Habibim" dediği biri, şüphesiz canların canı, gönüllerin sultanıdır. Ama önemli olan, ona gönül verebilmek ve onu bu yoksul gönülde ağırlayabilmektir. Mü'min olduğunu iddia eden ve bu yola baş koyanların uyması gereken ilk şartı, yin...