Rıfat Araz

104 Yazı

Şair ve yazar. 27 Ocak 1949, Erciş / Van doğumlu. İlkokulu Iğdır’da, liseyi Kars ve Ağrı’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1976) mezunu. Gazi Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans çalışmalarını tamamlayarak halk edebiyatı uzmanı oldu (1992). Yükseköğrenim öncesi Iğdır, Manisa ve Erzurum’da ilkokul öğretmeni ve idareci olarak çalıştı (1968-72); daha sonra Elazığ liseleri, Elazığ Eğitim Enstitüsü, Ankara Çubuk Lisesi, Hasanoğlan Öğretmen Lisesinde okul müdürlükleri görevinde bulundu (1976-1988). Milli Eğitim Bakanlığında bakanlık başmüfettişi olarak görevini sürdürdü.

İlk şiiri, 1976 yılında Türk Edebiyatı dergisinde yayımlandı. Yazı ve şiirleri daha sonra Erdem, Bilge ve Bizim Külliye dergileri başta olmak üzere Türk Edebiyatı, Töre, Divan, Türk Dili, Çınar, Anadolu Çınar, Azerbaycan, Yağmur, Somuncu Baba, Altınoluk, Sızıntı, Kümbet, Hazan, Yeni Güneysu, Simav, Bizim Ece, Karınca, Maki, Kervan, Hedef, Millî Eğitim vd dergileriyle Gündüz ve Kurultay gazeteleri yanı sıra on antolojide yer aldı. Çınar dergisince “Osmanlının 700. Kuruluş Yıldönümü” münasebetiyle düzenlenen şiir yarışmasında “Yeşeren Dallar” adlı şiiriyle üçüncülük ödülüne; 2000 yılında İLESAM tarafından düzenlenen Nüzhet Ermaan şiir yarışmasında “Ağrı Dağına Sesleniş” adlı şiiriyle birincilik ödülüne; 2003’te Simav Anadolu dergisinin açılan şiir yarışmasında “Bursa’ya Sesleniş” adlı şiiriyle birincilik ödülüne; Berceste dergisince, 2005 yılında açılan Na’t konulu şiir yarışmasında, “Na’t” başlıklı şiiriyle birincilik ödülüne layık görüldü. Türkiye Yazarlar Birliği ve İLESAM üyesidir.

“R. Araz, hecenin bütün kurallarını ve kalıplarını bilen bir edebiyat öğretmeni, bunun yüksek eğitimini almış edebiyat doktorudur. Vezne hakimiyeti, âhenkteki başarısı buradan gelmektedir. Yer yer didaktizmin hissedildiği mısraları görmezden gelerek kendi ikliminde hür kanat çırpışını, his ve hayalini fikir kazanında kaynatışını dikkate alarak denilebilir ki: Şiir, örtülenmiş ifade, söylenmişi söylenmemişe taşıyan söyleyiştir.” (Sadık Tural)

 “Rıfat Araz, şiiri ilahî bir menzile ulaşma çabası olarak görür. Bu menzile ulaşmak için çıktığı yolculukta yalnızdır şâir, yedeğinde sadece şiiri vardır. Bu nedenle şiirlerindeki kararlı çıkış, sığ sulardan çıkış değildir. O mısralarını derinlerden süzerek, karmaşık olanı imbikten geçirerek bize yerli yerinde bir duruş ile sunar...” (Ömer Kazazoğlu)

“Araz’ın şiiri dinî-tasavvufî motifler taşıyor. Onların çoğu bir na’t, bir münâcât lezzetinde… Okudukça tad aldık,  okudukça arşa kanatlandık. Araz, sonsuzluğu şiirlerinde âdeta bir mazmun olarak kullanmış. Her şeyin bir sonu varken o bize sonsuz olanı, ebedî olanı sezdirmeye çalışmış. Her dem var, her dem diri olanı; bakî olanı yani… hem de öyle-böyle yarım ağızla değil; gönülden bir sevgiyle, sevdayla, aşkla!.” (R. Mithat Yılmaz)

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA- DENEME: Harput’ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği (1995), Şiir İncelemeleri (2005).

ŞİİR: Umut İkliminde (2001), Sonsuzluğa Adanan Ömür (2004).

HAKKINDA: Nesrin Türkarslan / Harput’ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği (Bilge dergisi, Güz 10, 1996), Yaşar Kalafat / Harput’ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği (Bilge, Kış 15, 1998), Ömer Kazazoğlu / Rıfat Araz’ın Şiiri Üstüne, Umut İkliminde Türk Şiir Geleneği (Bizim Külliye, sayı: 10), Nazım Payam / Bir Düzine Bizim Külliye Olduk Kâzım Ağam (Bizim Külliye, sayı:12), TDOE-TDEA (2001, c. I), Şah İsmail Ateş / Bir Portre - Rıfat Araz (Haberci, sayı: 5119, Mersin, 2004), İsa Kayacan / Sonsuzluğa Adanan Ömür (Yeni Gün 28 Temmuz 2004), Taner Namlı / Rıfat Araz’ın ‘Sonsuzluğa Adanan Ömür’ü (Bizim Külliye, Aralık-Ocak-Şubat, 2004-2005), R.Mithat Yılmaz / Rıfat Araz’ın “Sonsuzluğa Adanan Ömür” Adlı Şiir Kitabı ve Şiirinde “Sonsuzluk” Teması (Bilge dergisi, Kış 2004). 

PAYLAŞ:               
YAZILAR Sayı Yıl - Ay
1. Cândan Özge, Esrâr mı Var?.. 397 2019 Mart
2. Mevlâ’m “Edep, Hayâ” İster!... 395 2019 Ocak
3. O’ndan Geldik, Dönüş O’na!.. 394 2018 Aralık
4. Gel Secde Et Yaklaş O’na!.. 393 2018 Kasım
5. Özüm “Sen’i” İster Sen’i!.. 392 2018 Ekim
6. Her An Bir Hasletin, Sebebi Sen'sin!.. 390 2018 Ağustos
7. Hakk'a Çıkar Yolun Sen'in!... 389 2018 Temmuz
8. “Sen’i” İster, Sen’i Yâ Rab!.. 386 2018 Nisan
9. Sen’i, Son Menzilde Bahtiyâr Eyler!... 386 2018 Nisan
10. Gör, Bir Aşktan Özge Ne Var? 383 2018 Ocak
11. “Vahdet” Söyler Bu Aşk Bana!.. 368 2016 Ekim
12. Görüp Durdum Bu Dergâhta!.. 367 2016 Eylül
13. Gel Özünü, Sen Sana Aç!.. 366 2016 Ağustos
14. ‘Orda, Sonsuz Vahdet’ Dedim... 364 2016 Haziran
15. Aşkla Ara Sen Seni Bul!.. 363 2016 Mayıs
16. “Sen’i” Söyler A Sevgili!.. 362 2016 Nisan
17. Uzak Yakın Bir Görünür… 361 2016 Mart
18. Al Bu Cânı Sen’den Yana!.. 360 2016 Şubat
19. Son Menzile Düştü Gönül!.. 358 2015 Aralık
20. Vahdetle Bak, Sen Seni Gör!.. 357 2015 Kasım
21. O’na Gider Bu Cân O’na!.. 356 2015 Ekim
22. Bu Aşk... 355 2015 Eylül
23. Oku, Şerh Et Kur'ân Benim!.. 353 2015 Temmuz
24. Leylâ’yı Bul, Öl İçinde! 352 2015 Haziran
25. Üryan Geldi Üryan Gider!.. 351 2015 Mayıs
26. Rahmet ile Gir Bu Yola!.. 349 2015 Mart
27. SENİ SÖYLER KUR’ÂN SANA!.. 347 2015 Ocak
28. Hepsi O'ndan!.. 345 2014 Kasım
29. Emaneti Al Gidelim!.. 344 2014 Ekim
30. Gel Mevlâ’ya Ver Zamanı!.. 343 2014 Eylül
31. Sen'den Özge Yârim mi var?.. 342 2014 Ağustos
32. Gel Ey Nefsim Gel Öze Dön! 340 2014 Haziran
33. Bir İnce Sır 337 2014 Mart
34. Seni İster 334 2013 Aralık
35. Sana Gelmek Ne Güzel 331 2013 Eylül
36. Gül Var İçimde 330 2013 Ağustos
37. Mevlâ'm Neler Eyler... 329 2013 Temmuz
38. De ki; Bana 328 2013 Haziran
39. Gönül Hayran Oldu Bugün... 326 2013 Nisan
40. O’nu Söyler Döner O’na 323 2013 Ocak
41. Geldim Sana 321 2012 Kasım
42. Gel Kesrette Vâhdeti Gör!.. 317 2012 Temmuz
43. Kul Eyledi 316 2012 Haziran
44. Güldü Böyle 314 2012 Nisan
45. Sır Benim... 313 2012 Mart
46. Gül ile Gönül 311 2012 Ocak
47. Sen'sin 310 2011 Aralık
48. Kulum Ben!.. 309 2011 Kasım
49. Ol Deyince 308 2011 Ekim
50. Kulda Gider 306 2011 Ağustos