DENEME

Tuzlu Su İçtikçe Susatır

İnsanın kendini madde üzerinden ifade etmesi ve buna bağlı olarak da aşırı ve lüks tüketime girmesi iki temel ihtiyacın karşılanamamasından kaynaklanmaktadır. Bu iki temel ihtiyaç da hayata anlam katma ve güven duyma ihtiyaçlarıdır. İnsan, hangi din...


Âdâb-ı Muâşereti Nasıl Öğretelim?

Okul öncesi dönem, çocuklarda fizikî ve zihnî gelişimin çok hızlı olduğu önemli bir dönemdir. Her bir duygu, düşünce ve terbiye tohumları, bu yaşlarda atılır ve o körpe dimağlarda filiz verir. İnsandaki din duygusunun temeli de bu yaşlarda atılır. “Ç


Kuzu Ulumak

Günün birinde güzel bir genç kız, sevdiği adamla evlenir. Aynı evde eşi ve kayınvâlidesi ile yaşamaya başlar. Eşiyle çok mutludurlar, fakat zaman içinde kayınvalidesiyle geçinememeye başlarlar.


Bir Nefes Alıp Vermek İçin

Bir önceki yazımızda nefes alıp verme nîmetinin gerçekleşmesi ile alâkalı birkaç soruyla tefekkür dünyamızı harekete geçirmeye çalışmıştık. Biz bu soruların cevabını düşünürken acaba kaç kez nefes alıp verdik ve kaç molekül oksijeni havadan alıp bütü


Nefsimi Ayaklarım Altına, Rızanı Başımın Üstüne Alıyorum

Kayseri Kültepe’de yapılan kazılarda, 4.000 yıl öncesine âit Asurlu bir tüccara, eşinin gönderdiği çivi yazısı bir tablet mektupta şunlar okunmuş: “Annenden çok çekiyorum. Bana büyük kötülük yapıyor. Artık bunu taşıyacak hâlim kalmadı. Bir an önce


Kavvam Deyip Geçme, İşi Zordur!

Nisâ Sûresi 34. âyet-i kerîme, “Erkekler, kadınlar üzerine kavvâmdır.” diye başlıyor. Kavvâm; yönetici, koruyucu mânâlarına geliyor.


Yetişin, Ömrümüz Tükeniyor!

Aralık ayıyla birlikte, ömür nasibimizden bir yılı daha bitirmek üzereyiz. Küçükler, Allah ömür verirse, bir yaş daha büyüyecek; biz büyükler, yaşlanmaya bir adım daha yaklaşacağız. Yeni bir yılı, kimi insan müjde sayarken, kimileri ise bir ürperti s


Kapı

Ölüm, âhiret yurduna inananlar için, bir son değil; bilakis yeni bir başlangıç, bir nevî sılaya dönüştür. Ve ölüm bu minvalde, âhiret hayatına açılan bir “kapı” mesabesindedir. Bu yazımızda, o kapıdan geçiş ânını, o kapıda yaşananları, dünya hayatını


İftira Bumerang Gibidir, Döner Dolaşır Sahibini Bulur

Arapça “firye” kökünden türetilmiş iftira kelimesi; “bir kimseye kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, asılsız iddiâ ve beyân” olarak dilimizde karşılık bulur.


1