DÜNYA GÜNDEMİ

Gazze’deki Soykırım ve İran’ın Samimiyet Sorunu

İran ile İsrail arasında kayıkçı kavgasına benzetilen çatışma işgal devletinin Gazze’de gerçekleştirdiği soykırıma tepki çerçevesinde tırmanan bir çatışma değil. Mesele, birçok benzer yönleri olan, teo-politik söylemleri bakımından birbirinin kopyası


ABD’nin Oynadığı Tiyatro ve Siyonistlerin Gazze’ye Çökme Projesi

Kalkilya bölgesinden başlayıp Wadi Qana ve Salfit üzerinden Rantis bölgesine kadar uzanan bölgede bulunan kesinleşmiş ham petrol rezervinin ise 1.7 milyar varil olduğu ve başlangıç değerinin 142 milyar dolar olduğunun altı çiziliyor. Analizde işgal d


İnsanî Felaketin Eşiğindeki Gazze, Filistin ve Bölgesel Dinamikler

ABD ile güven sorunu yaşamaya başlayan bölge ülkeleri denge siyaseti doğrultusunda ilişkilerinde çeşitlendirme yoluna gittiler. Bölgesinde etki üretme kapasitesini test ettikleri Türkiye’yi karşılarına almaktansa onunla yan yana durma stratejisini be


İran’ın Füzeleri ve Sloganları

Kızıldeniz’de tırmanan tansiyonun nereye evrileceği, İran’ın ABD ve İngiltere’nin saldırılarına hedef olan Yemen’deki vekil aktörlerine nasıl yardımcı olacağı konuşulup tartışıldığı günlerde İran, aynı anda Irak'ın Erbil şehrine, Suriye'de İdlib bölg


Rüzgâr Siyonistler Aleyhine Esiyor

Zaman, ilan ettiği hedeflere bir türlü ulaşmayan soykırımcı terör devleti aleyhine işliyor. Askeri kayıpları kadar ekonomik kayıpları da artıyor. Tersine göç devam ediyor, yurt dışına kaçanların sayısı 500 bini geçti. Yerlerini terk etmek zorunda kal


Soykırıma Rağmen Gazze Düşmeyecek

Avrupa’dan Latin Amerika’ya, Afrika’dan Asya’ya dünya halkları Filistin için ayakta, adeta terör devletine karşı küresel bir intifa halinde. Müslümanı, Hristiyan’ı hatta Siyonist olmayan vicdan sahibi Yahudiler dahi küresel vicdanın sesi olarak Filis


Aksa Tufanı ve Dünyanın Seyrettiği Soykırım

Aksa Tufanı huzur içinde bir hayat yaşarlarken, her şey yolunda giderken ortaya çıkmış bir isyan değildi. İşgali, gaspı ve her türlü mütecaviz eylemi devlet politikası haline getiren, bunu sistematikleştiren terör devletine karşı gerçekleştirilen bir


Kutuplaşan Dünyada Adil Düzen Mümkün mü?

Küresel adaletsizliğin tavan yaptığı, güçlünün haklı, zalimin zulmünün yanına kâr kaldığı, terör devletlerinin dünyanın jandarmalığını üstlendiği, adil olmayan hem de hiç adil olmayan çarpık bir düzen hüküm sürüyor dünyada. Bu çarpık düzene isyan büy


Afrika’nın Batı'ya Kölelik Dönemi Sona mı Eriyor?

Ukrayna savaşı patlak verdiğinde davulun Ukrayna’da çalacağı ama sesinin dünyanın dört bir tarafında yankılanacağı dillendiriliyordu. Öyle de oldu. Savaşın üzerinden geçen 16 ay zarfında yaşadıklarımız bunu doğruluyor. Artık sadece Kiev değil Moskova...


Dış Politikada Yeni Dönem: “Düşmanı Azalt, Dostu Çoğalt”

Türk dış politikasında bir eksen kayması mı yaşanıyor? Türkiye yönünü Batı’ya mı çeviriyor? Batı ile ilişkilerde yaşanan bahar havasının arkasındaki motivasyon ne? Bu yakınlaşma Türkiye-Rusya ilişkilerinde bir dönemin sonuna gelindiği anlamına mı gel...