EĞİTİM

Zehirli Duygular

" O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever." (Al-i İmran: 3/-134) İnsan, birbirinden farklı karmaşık duygularla bezenmiş bir mikroale...


Zor Kişilikler

“Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de  iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.” (eş-Şems, 7-10.) Kişilik ile ilgili yapıların incelenmesi, ...


Kendimizi Keşfe Doğru Zehirli Duygular HASED - KISKANÇLIK

Yûsuflar çirkinlerin hasetlerinden, kıskançlıklarından gizlenirler. Güzeller de düşman şerrinden âdetâ ateş içinde yaşarlar. Yusûflar kardeşlerinin hilesi yüzünden kuyu içindedirler. Çünkü o kardeşler haset yüzünden Yûsuf’’u kurtlara veri...


İletişim Kazası ve Kazadan Korunma Yolları

İletişim; Düşünce ve görüşlerin sözlü olarak karşılıklı alışverişidir. Başka bir tanıma göre; bizim başkalarını başkalarının da bizi anlaması süreci olarak tanımlanmaktadır. Doğan Cüceloğlu ise; İletişim “iki birim arasında bir biriyle ilişkili mesaj...


Etkili İletişim Nedir?

Kör adam, güneşli ve güzel bir bahar gününde, parkta her zamanki yerinde, dileniyordu. Üzerinde eski elbiseleriyle insanlardan yardım istiyor, yerdeki şapkasının dolmasını ümit ediyordu. Fakat ne kadar beklediyse de, parkın büyüleyiciliğine ve havanı...


Etkili İletişim İçin...

Etkili İletişim İçin Altı Öneri 1) Söylediğinizin Sorumluluğunu Alın İddialı olduğunuz durumlarda sözcüklerinizi seçerken ne istediğinizi ya da ne istemediğinizi söylemeyi unutmayın. Net bir mesaj veriyorsanız, " Ne istediğimi biliyorum ve bu da o!...


Duygusal Zekâ Gelişimi ve Duygusal Budama

ve Duygusal Budama Araştırmalara göre insan beyni, doğumda tam oluşmuş değildir. En yoğun büyüme çocuklukta meydana gelse de beyin hayat boyunca farklılaşmaya devam eder. Çocuklar olgunlaşmış insan beyninin barındırabileceğinden daha fazla beyin hüc...


Huzur ve Saâdetin Sırrı Adâb-ı Muâşeret

Davranışlar kalbimizin grafiğini teşkil eder. Kalbimizin med ve cezirlerine göre davranışlar sergileriz. Bir gün su, ateş ve ahlâk arkadaşlık kurarlar. Nereye gitseler ve ne yapsalar birlikte yaparlar. Sadece yedikleri ayrı gider. Fakat bir an gelir...


Sınav Kaygısıyla Başa Çıkmak

Kaygı Nedir? Kaygı, kişinin bir uyaranla karşı karşıya kaldığında yaşadığı bedensel, duygusal ve zihinsel değişimlerle kendini gösteren bir uyarılmışlık halidir. Problemin ne olduğunu bilmeksizin duyduğumuz belli belirsiz korkudur. Aslında kaygılar,...


Ailede ve Okulda Özgüven Eğitimi

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde, psikolojide bilhassa eğitim psikolojisinde meydana gelen gelişmelerden belki de en göze çarpanı, öğrencilerin kendilerini nasıl hissettikleriyle onların başarı düzeyleri arasındaki ilişkinin keşfedilmesidir. Bugün li...