EĞİTİM

Nefs Terbiyesinde Zaman, Mekân ve İmkân Meselesi

Her din ve kültür, kendi insanını inşa etme uğruna bir terbiye sistemi oluşturmaya çalışmıştır. İslâm medeniyeti de tarih boyunca bu uğurda nice müesseseler kurmuş ve bu yolda ciddi bir tecrübe birikimene sahip olmuştur. Mektep, medrese, tekke ve ben


Ramazan Ayının Kazandırdıkları

Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayı, ilâhi kazançların yanında mübarek bir aydır. Bu mübarek ay bize neler kazandırdı? Bunu maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz: 1. Öncelikle vakitlerimizi tanzim et...


Görgü Kuralları

İnsan, hayata gözlerini açıp kapama süresi içinde yüzlerce çeşit davranışta bulunur:Güler, ağlar, konuşur, susar, yürür, oturur, uyur, uyanır... Konuşma dili yanında bir de "hayat dili"nden söz edilebilir. Her kelime nasıl bir mana ile yüklü ise, her...


Görgü Kuralları

SOFRA: Sofra, yemeğin en önemli rüknü. Yemek hadisesi onun çevresinde cereyan eder. Bu sebeple sofraya ne kadar itina edilse azdır. Sofra denince, evvela onun üzerine konan yemeğin mahiyetini düşünmek gerekli. Çünkü, sofra düzenimize, bu anlayış yön...


Görgü Kuralları

Sofraya konan yemek, ihtiyacı karşılayacak miktar ve çeşitte olmalı. Sırf çeşitli olsun diye ihtiyacın çok üstünde yiyeceklerle sofrayı donatmak, israfa kapı açacağı için doğru bulunmamış. İlla da üç kap, dört kap yemek olsun diye ısrar etmenin makul...


Görgü Kuralları

Bayram, Ramazan'ın bir meyvesidir. Bu yönüyle Ramazan içinden, ramazan ikliminden geçen insana bir neş'e vesilesidir. Bir Allah lütfudur. Oruç dünyasından geçen insanlar, bayramı bir neş'e mevsimi gibi yaşayıp, ondan yeterince nasiplerini alırlar. B...


Görgü Kuralları

Dikkat ettiniz mi? Çocuklar birbirleriyle karşılaştıklarında nasıl hitap ediyorlar? Akşam TV'de oynayan Amerikan dizisindeki aktörlerin hitap şekli, sabah çocuklarınızın diline düşmüyor mu? "Heey Ahmet!... N'aaaber? Nasıl gidiyo? Siz, sabah işyerini...


Görgü Kuralları

Bir İslam toplumunda selamlaşmanın kendine has bir şekli bulunduğunu belirttikten sonra şimdi selamlaşma tarzı ve bu konudaki kurallara geçebiliriz. İslam'ın selamı "Esselamü aleyküm" ifadesinde kendisini bulur. Herhangi bir müslümanla karşılaşan di...


Görgü Kuralları

Doğum, önemli bir içtimai hâdisedir. Bir çocuğun doğumu, aile ile birlikte, büyük bir çevreyi etkiler. Geniş mânâsıyla, İslâm toplumuna bir sevinç huzmesi daha inmiştir. Bu yönüyle, her doğan çocuk bütün İslâm toplumunun bir sürûr kaynağıdır. İslâm t...


Görgü Kuralları

Doğumun hemen ardından, çocuğa karşı ilk görevlerimiz başlıyor. Bunlar Hz.Peygamber tarafından belirlenen görevler ve ilki çocuğa isim koymak. Bu konuda ölçü "ismin güzel olması." Hz. Peygamber, kıyamette isimlerimiz ve babalarımızın isimleri ile çağ...