TASAVVUF

Bakmak Lazım...

Aşığım atalarımdaki istiklale Hele medeniyet denen istikbale Akif’in gözünden bakmak lazım.


Hak Dostlarından Hikmetler Şeyh Sâdî (r. aleyh) -6-

Cenâb-ı Hak, kullarından her an “istikâmet” üzere bulunmalarını, yani “emrolundukları gibi dosdoğru” olmalarını istemektedir.1 Bunun için de insanlara örnek alacakları en doğru şahsiyetler olarak peygamberleri lûtfetmiştir. O peygamberleri güzel ahlâ


Hadis Alimi Muhammed Emin Saraç Hoca Rahmeti Rahmana Kavuştu

Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç tedavi gördüğü hastanede vefat etti.


Ramazanoğlu Mahmûd Sâmi Efendi -kuddise sirruh-

Bir asra yaklaşan ömrünü istikamet, takvâ ve verâ ölçülen içinde, kullarını Allah'ın yoluna irşâdla ikmal eden Sâmi Efendi Hazretlerini nebiler nebisinin âğûşunda sevgilisi Allah'a uğurlayışımızın ardından 10 yıl geçti O'nu, vefâtının sene-i devriyes...


Hattat Ahmed Fatih Andı Üstad Rahmet-i Rahmana Yürüdü

Hat sanatının duayenlerinden Ahmed Fatih Andı, 91 yaşında İstanbul'da vefat etti.


Gayri Müslimlerin Adetlerini Kutlamak

İmam Rabbanî hazretlerinin yaşadığı asır müslümanların Hindularla karışık yaşadığı ve Ekber Şah’în “Dîn-i ilahi” adı altında Hristiyanlık, İslam ve Hinduizmi birleştirerek yeni bir din uydurmaya çalıştığı bir asır idi. Bu sebeple o günün Müslümanları...


Hz. Mevlana, Şems ve Şeb-i Arus

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, ailece Konya'ya yerleştikten sonra tahsîlini tamamlamak için Halep ve Şam'a gider. O sırada takrîben otuz yaşlarındadır. Birgün Şam'ın kalabalık çarşısından geçerken değişik kılıklı bir kişi: "-Ver elini öpeyim, ey alemle...


Rahmet Ayı Ramazan

Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında “Onbir ayın sultanı” ve “Şehr-i Mübârek” (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta yarış yaptığı en önemli aydır. Bu ay halk ...


Ahirete Yakinî İman

Yakinî iman, Kuran ve sünnette bildirilen, Allah’ın zat ve sıfatlarına dinin gayb olarak nitelendirdiği ahiret ahvaline en ufak bir şüphe olmadan inanmaktır. Bunu bir örnek ile anlatırsak Allah Teala Kuran da Rezzâk olduğunu tüm mahlukatının rızkını


İmam Rabbani'de İhsan

Tasavvuf, Allah Resulünün (s.a.v.) işaret ettiği ihsan mertebesinde Müslüman yetiştirme mesleğidir. Cibril hadisinde belirtildiği üzere ihsan; kulun Allah’ın her an kendisini gördüğünü bilerek yaşaması, yaptığı her işi Rabbinden gafil olmadan yapması...