TASAVVUF

Rabbin Vaadi, Şeytanın Vaadi

Biz Arz-ı Mevud’a değil Va’d-i Mev’uda yani tüm insanlığa verilen ahde talibiz. Hamdolsun ki bu vadin adım adım gerçekleşmekte olduğunu görmekteyiz, pek yakında inkârcılar da acı şekilde bu vaadin nasıl aleyhlerine olarak ete kemiğe büründüğünü görec


Ehadiyyet Murâkabesinin Beş Letaif İle Bağlantısı

“Feyz Alınan Yerlerin Murâkabesi” denilen letaif murakabeleri, Ehadiyyet murakabesinden hemen sonra gerçekleşir. Feyz alma yerleri olan kalp, ruh, sır, hafî ve ahfanın ayrı ayrı murâkabeleriyle meşgul olmak sâliki, bu latîfelerin arşın üzerindeki hak


Murâkabe-i Ehadiyyet

Nakşî seyr u sulûkunda Nefy ü İsbat ve Murâkabe-i Ehadiyet, ardarda gelen iki uygulamadır.[1] Bu iki uygulamada Lailahe illallah zikriyle tevhidin özet/icmalî olarak ve murâkabe-i Ehadiyyet ile İhlas suresi üzerinden detaylı/tafsîlî olarak sâlikin ru...


Murâkabe ve Sekrin Kontrolü

İmam-ı Rabbanî (ks) “Sekr sahvın muhtevasında dahildir.” ve “Sekri içine alan sahv, sekrden daha üstündür.” şeklindeki ifadeleri ile uyanıklık içinde yaşanan kontrollü sekri, uyanıklık içinde yaşanmayan kontrolsüz sekrden üstün tutar.


Murâkabedeki Sekr veya İlahî Sarhoşluk

İçkiden oluşan alkol sarhoşluğu tabiî bir sarhoşluk iken Allah’tan (cc) gelen feyzle oluşan ilahî sarhoşluk arasında fark vardır. Ankaravî (ö.1041/1631) İbnü’l-Arabî’den yaptığı alıntıda bu hususa şu şekilde açıklık getirir: “İlahî sekr, ilahî kemali...


Murâkabedeki Sekr

Sekr, Arapçada rüzgarın sakinleşmesi, sarhoş olmak, hayret, hayrete düşürmek, tatlı su, kapatmak, kilitlenmek, kendilik farkındalığını kaybedip kendinden geçmek, büyülenmek, şeker, şekerle karıştırmak, tahnik yaparak ağzı tatlandırmak, vs. gibi anlam


Murâkabede Açan Çiçek: Hayâ-2

Hayânın murâkabeyle olan bağlantısı özellikle sâlikin “kendilik” farkındalığı üzerine kuruludur. Çağdaş psikolojide içgözleme yakın bir anlama sahip olan murâkabeyle sâlik kendini bilir. Bu farkındalıkla sâlik, yatay/ufkî hayât ve dikey/enfüsî hayâtt


Murâkabede Açan Çiçek: Hayâ

Kafasını metafizik olarak bozuk fikirlerle ve midesini fizik olarak haram yiyeceklerle dolduran kişi, dünyanın süsüne, çe-kiciliğine kapılarak dünyevîleşir ve sonunda gerçek mânâda Allah’tan (cc) utanmaz, hayâ etmez hale gelir.Nasihatte Cimri Olma

Tasavvuf aslında nasihatçılığı kurumsallaştıran bir hayat tarzıdır, zira sufiler hem birbirlerine nasihat ederler, hem de başta şeyhleri olmak üzere tüm maneviyat büyüklerinin nasihatlerini dinlerler. Onlar sohbetlerinde şer’i ilimlerin detaylarını ö