TASAVVUF

Nâz mı, Niyâz mı?

Kelime olarak niyâz; “ihtiyâcı olma, sevgi gösterisinde bulunma, dostluk, duâ, selâm, hürmet, hediye, yalvarmak, dilemek ve alçak gönüllü olmak gibi anlamlara gelen farsça bir kelimedir. Terim olarak “kulun çâresizliği ve aczini anlayarak mevlâsına y...


Merhum Hacı Gedikli Ağabey ile Sağlığında Yapılan Sohbetten…

Merhum Hacı Gedikli Ağabey ile Sağlığında Yapılan Sohbetten… Bütün İş Kalpte Hacı Gedikli ağabey denince gözümün önüne hep o fotoğraf gelir. Yaklaşık 20 yıl önceydi. Ankara’daki Mahmut Sami Ramazanoğlu külliyesinin inşaatında çalışan kardeşlerinin ...


Taklit İşi Değil Kalp İşi

Tasavvuf hareketi şekilden çok ruha, kabuktan çok öze önem veren bir hayat tarzıdır. Zira tasavvuf zâhirin değil, bâtının yani kalbin ve ruhun terbiyesi ile uğraşır. Sufilere göre iç âlemini temizleyenin dış âlemi kendiliğinden güzelleşir bunun aksin...


Ben Dervişim Diyene

Derviş, Allah Teâlâ’ya yakın olma yolunda çabalayan, güzel ahlak sahibi bir mü’min olabilmek için maneviyat yoluna düşen insan demektir. Bu sebeple bir tasavvuf yoluna bağlanan kişilere derviş denir. Ancak dervişlik kolay bir iş değildir. Gerçek derv...


Su Kasidesi-17

Sanatlar: “Dost-hasım”, “âb-ı hayat - zehr-i mâr” kelime ve terkipleriyle “tezat”, “Dost-hasım, zehr-i mâr-su, olur-döner, âb-ı hayat-zehr-i mâr” kelimelerinde birinci mısrada sıralanan kelimelerin tamamlayıcı karşılığının ikinci mısrada verilmesiyle


Gönül İkliminden İnciler

Cenâb-ı Hak, âile müessesesinde birçok hikmetin gizli bulunduğunu şöyle beyân eder: “O’nun (varlığının ve birliğinin) delillerinden biri de kendilerine meyledip ülfet edesiniz diye kendi cinsinizden size eşler yaratması ve aranızda bir muhabbet ve


Mahzunlar Huzur Bulsun Varlığınla

Kış mevsimi geldi çattı. Sıcacık ve muazzam bir zevkle döşenmiş evinin, bol nakışlı perdesinin ardından, hoş ve bembeyaz bir seyir midir, sence kış? Kaz tüyü montunun, sıcacık eldiveninin verdiği güvenle oynadığın, kartopu oyunu gibi eğlenceli mi, sö


İtmi'nân Veya Gönül Huzuru

İtmînân kelimesinin sözlük anlamı, sıkıntıdan sonra sükunete ermek, karışıklıktan sonra düzelmek şeklinde ifade edilebilir. Kur'an'da isim ve fiil olarak hemen on üç yerde geçen bu kavram, kalp ve gönlün bir şeye güvenip bağlanması ve bu güvenle huzu...


Vera

Vera, lügatte sakınmak, haram ve günahlardan kaçınmak, perhiz yapmak, geri durmak ve korkmak anlamınadır. (bk. Kamus Tercemesi, İstanbul 1305, II, 686) Vera, Kur'an ayetlerinde geçmez. Fakat hadis-i şeriflerde, gerek masdar ve fiil, gerekse isim olar...


Murâkabe

Lügat anlamı itibariyle denetlemek, kontrol etmek, birşeyi devamlı olarak düşünmek, gözetlemek manalarına gelen bu kavram, Kur'an'da değişik biçimlerde geçer: "Allah Teâlâ herşeyi görüp gözetir." (Ahzab, 52) "Şüphesiz Allah, hepinizi gözetmektedir." ...