TASAVVUF

Gayri Müslimlerin Adetlerini Kutlamak

İmam Rabbanî hazretlerinin yaşadığı asır müslümanların Hindularla karışık yaşadığı ve Ekber Şah’în “Dîn-i ilahi” adı altında Hristiyanlık, İslam ve Hinduizmi birleştirerek yeni bir din uydurmaya çalıştığı bir asır idi. Bu sebeple o günün Müslümanları...


Hz. Mevlana, Şems ve Şeb-i Arus

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, ailece Konya'ya yerleştikten sonra tahsîlini tamamlamak için Halep ve Şam'a gider. O sırada takrîben otuz yaşlarındadır. Birgün Şam'ın kalabalık çarşısından geçerken değişik kılıklı bir kişi: "-Ver elini öpeyim, ey alemle...


Rahmet Ayı Ramazan

Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında “Onbir ayın sultanı” ve “Şehr-i Mübârek” (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta yarış yaptığı en önemli aydır. Bu ay halk ...


Ahirete Yakinî İman

Yakinî iman, Kuran ve sünnette bildirilen, Allah’ın zat ve sıfatlarına dinin gayb olarak nitelendirdiği ahiret ahvaline en ufak bir şüphe olmadan inanmaktır. Bunu bir örnek ile anlatırsak Allah Teala Kuran da Rezzâk olduğunu tüm mahlukatının rızkını


İmam Rabbani'de İhsan

Tasavvuf, Allah Resulünün (s.a.v.) işaret ettiği ihsan mertebesinde Müslüman yetiştirme mesleğidir. Cibril hadisinde belirtildiği üzere ihsan; kulun Allah’ın her an kendisini gördüğünü bilerek yaşaması, yaptığı her işi Rabbinden gafil olmadan yapması...


Nefis Muhasebesi

1. Dinle ey nefsim… Sen Allah’a aitsin. Sen Allah’ın kulusun. Hakiki kul Allah’a asla asi olmaz. 2. Dinle ey nefsim… Bir zamanlar sen yoktun.  Sen, şimdi varsın. Seni yoktan var etmeye kadir olan irade, seni bir anda yok etmeye de kadirdir. Hatta Ce...


Günümüzde Tasavvufi Terbiye

Sufiler, temiz gönülleri Rablerine vasıl kılmak için Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünnetinden aldıkları metotlarla insanları terbiye etmeye çalışırlar. Zikir, tefekkür, tezekkür, zühd, sohbet ve hizmet gibi usuller tüm tarikatların ana merk...


Bayram Turhan Bey İçin...

27 Ekim sabahı hiç beklemediğimiz bir vakitte yatmakta olduğu hastanede Hacı Bayram TURHAN kardeşimizi kaybetmenin teessürü içindeyiz. Doktorların koyduğu teşhis Lenfoma, yani kan kenseri. Kendisine dünya hayatında verilen ömür mühleti 65 yıl. En az...


Hayyam'dan Rübailer

  Göklere kadar yükselen şu sarayın eşiğine padişahlar yüz sürerlerdi. Onun kulesine konmuş bir kumru gördük. Kûû, kûû, kûû diye öterken nerede, hani diyordu. Dön de şu saraya bak, göklere yükseliyor Nice şahlar güçlükle kapısına geliyor Burc...


Kâmil Olmak İster İsen

Dostu bulmak ister isen. Yüreğini pâk edesin,


1