Adem Ergül

162 Yazı

1965 yılında Konya’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini burada tamamladı. 1985-1989 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimi aldı. Aynı fakültede lisansüstü eğitimine devam ederek 1998 yılında “Kur’an-ı Kerim’de Kalp Kavramı” isimli teziyle de tefsir alanında doktor unvanını aldı. 1989 yılında, merkezi İstanbul’da bulunan Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın eğitim hizmetlerinde vazife aldı.

Halen aynı vakfın yurtiçi eğitim hizmetleri genel müdürlüğünü yürütmektedir.

Bazı Eserleri:

Kalbi Hayat

Hikmet Arayışları

Kişiliğin Diriliş Vakti

Aziz Ümmete Doğru

Huzur Bul Huzur Ver

Kalpten Hayata

Şahsiyet Dili ve Geliştiren Liderlik

Rabbani Eğitim

PAYLAŞ:               
YAZILAR Sayı Yıl - Ay
1. Nimetlere Karşı Duruş Rehberi 420 2021 Şubat
2. Allah’ın Âyetleri ve Kalbin Hâlleri 419 2021 Ocak
3. Karanlığı Aydınlatan Yiğit Süvariler 418 2020 Aralık
4. Dünya Çarşısında Her Gün Yeni Bir Pazar Kurulur 417 2020 Kasım
5. Rasûlullah’ı Okumak; O’ndan Okumak ve O’nunla Olmak 416 2020 Ekim
6. Evlerimiz Mesken Mabed ve Mektep Olsun 415 2020 Eylül
7. Erenlerin Sohbeti Arttırır Marifeti 414 2020 Ağustos
8. Yâ Latîf!.. -Celle Celâlühü- 413 2020 Temmuz
9. Fıtratın Kabuk Bağlaması 412 2020 Haziran
10. Dumanlı Gönüllere Pencere Açmak 411 2020 Mayıs
11. Yeryüzünde Hak ve Hakikatin Şâhidi Olmak 410 2020 Nisan
12. Muhabbet Sermayesi Zayi Olmasın 409 2020 Mart
13. Kişiliğin Korunmasında ve Tekâmülünde Helal Lokma Hassasiyeti 408 2020 Şubat
14. Hakk’ın Murâdı Muradımızdır Diyebilmek 407 2020 Ocak
15. Bunalan Çağa Tasavvuf Üslûbuyla İman, İslâm ve İhsan Aşısı 406 2019 Aralık
16. Hak Dostlarında İnsan İlişkileri -8- 405 2019 Kasım
17. Azığın Çok Yükün Hafif Olsun 404 2019 Ekim
18. Hak Dostlarında İnsan İlişkileri -7- Hak Dostlarında Akraba ile İlişkiler 403 2019 Eylül
19. Hak Dostlarının Çocukları ile İlişkileri -2- 402 2019 Ağustos
20. Sâhibu’l-Vefâ Mûsa Efendi’de Zâhir-Bâtın Bütünlüğü 401 2019 Temmuz
21. Hak Dostlarının Çocukları ile İlişkileri 400 2019 Haziran
22. Aile ile Ülfet ve Dirâyet 399 2019 Mayıs
23. Huzur Veren Güvenilir Aile Reisliği 398 2019 Nisan
24. Anne Baba ve Büyüklerle İlişkiler 397 2019 Mart
25. Hoşça Bak Zâtına 396 2019 Şubat
26. Hak Dostlarında İnsan İlişkileri -1- 395 2019 Ocak
27. Sükûtun Öylesi Vardır ki… 394 2018 Aralık
28. Allah'ın Hükmü Apaçık Ortada İken... 393 2018 Kasım
29. Ümmetin Birliği ve Cemaatler Meselesi 391 2018 Eylül
30. Kurban Hakk'a Ta'zim Halka Şefkattir Bismillâhi Allâhu Ekber 390 2018 Ağustos
31. İnsan İnsanla Aşılanır 389 2018 Temmuz
32. Niyeti Korumak ve Büyütmek 388 2018 Haziran
33. Ramazân-ı Şerifle Islâh ve ihyâ 387 2018 Mayıs
34. İnsânî Özün Çürümesi 386 2018 Nisan
35. Hak Adına Güçlü Mü’min Olma Sorumluluğu 385 2018 Mart
36. Ehl-i Dildir Diyemem Sinesi Saf Olmayana 384 2018 Şubat
37. Kudüs Emâneti 383 2018 Ocak
38. Bu, Din Meselesidir; Oyun ve Eğlence Değildir! 382 2017 Aralık
39. ZİHNİYETTE SIRAT-I MÜSTAKÎM 381 2017 Kasım
40. HAYATA İSTİKAMET İÇİN KIBLE ROTASI… 380 2017 Ekim
41. Resûlullah’a Karşı Mü’min Duruşu 379 2017 Eylül
42. Allah Ve Resûlünün Çağrısına “İşittik Ve İtaat Ettik” Diyebilmek 378 2017 Ağustos
43. Hayata ve Hadiselere Müslümanca Bakış -3- 370 2016 Aralık
44. Hayata ve Hadiselere Müslümanca Bakış -2- 369 2016 Kasım
45. Hayata ve Hâdiselere Müslümanca Bakış Ölçülerimiz 368 2016 Ekim
46. Kalplerin Kaymaması İçin 367 2016 Eylül
47. Ümmetin Meseleleri Üzerine 366 2016 Ağustos
48. Kulluk Şuûru İçinde Hayatın Organizasyonu 365 2016 Temmuz
49. Nefs Terbiyesinde Zaman, Mekân ve İmkân Meselesi 364 2016 Haziran
50. Örtüleri Kaldır Aradan! 363 2016 Mayıs