425. Sayı

Temmuz 2021
Zilka'de - Zilhicce 1442
Vatanın ve Milletin Teminatı:  Ayasofya'da Açan Kur'an Çiçekleri
PAYLAŞ:                

Vatanın ve Milletin Teminatı: Ayasofya'da Açan Kur'an Çiçekleri

BAŞLIK YAZAR
Kur’an, Şanımız ve Şerefimizdir Altınoluk
Vatana Kötü Diyen Kötülüğün Taşeronudur Mehmet Köprülü
Sâhibü’l-Vefâ Mûsâ Efendi'de, Kur’ân-ı Kerim’le Ülfet Adem Ergül
Sakın Beşincisi Olma! Süleyman Derin
Dr. Nazif Yılmaz ile… Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Nazif Yılmaz
Hafız Faruk Tekeli ile… Ayasofya’da Yüz Sene Sonra İcazet Töreni Faruk Tekeli
Hepimiz Rehiniz Ömer Çelik
Sırttan Yükü İndirmek: İnsanları Affetmek Murat Kaya
İstikbal Köklerdedir Ali Rıza Temel
Haccın Hakikati Tevhide Ermektir Rabia Brodbeck
Kurban Fedakârlıktır ve Aczini İtirâftır Halil İbrahim Kurucan
"Çelik Karakterli İçtimai Mürşidimiz" Akif -4- İrşâdı; Kitap ve Sünnet Merkezlidir İsmail Seyidoğlu
Murâkabe'ye Dair -4- Ezelden Beri Kulduk, Ebede Kadar Kuluz Ethem Cebecioğlu
Kur’ân Okumanın Ecri Mahmud Sâmi Ramazanoğlu
Mürşid-i Kâmile Teslim Olmanın Lüzûmu Sâdık Dânâ
"Kurtuluşumuzun reçetesi Hakk’a güzel bir kul, topluma örnek bir müslüman olmak" Osman Nûri Topbaş
Kur'an'la Öğüt Ver Abdullah Sert
Bir Kamil Mürşide Varmasan Olmaz Aydın Başar
Bir Ânını Bile Gafletle Heder Etme Selahaddin Kocaaslan
Ali Rıza Temel : "Gönülden Çıkmayan Söz, Gönle Girmez" Ali Rıza Temel
Bitmeyen Kavga Bestami Yazgan
Kendi Nizamımızı Kurmak İçin İktisat Ali Büyükçapar
Ayıp Olmasın Derdik Kimse Görmeden Yerdik Ekrem Bektaş
Refleks Fırat Erdoğan
15 Temmuz’un Yıldönümünde Batının Darbe Geleneği ve Demokrasi Yalanı Beytullah Demircioğlu