Mahmud Sâmi Ramazanoğlu

420 Yazı

Adana’da doğdu. Babası Ramazanoğulları diye bilinen aileden Müctebâ Bey, annesi Ümmügülsüm Hanım’dır. Adana’da rüşdiye ve idâdîde okuduktan sonra İstanbul’a gidip Dârülfünun Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. Mezuniyetin ardından İstanbul’da askerlik hizmetini yaptığı dönemde Kelâmî Dergâhı şeyhi Esad Erbîlî’ye intisap etti. Seyrüsülûkünü tamamlayınca Esad Erbîlî tarafından kendisine Nakşibendî hilâfeti verildi (söz konusu icâzet, Erbîlî’nin 1922’de ilk baskısı yapılan Mektûbât’ı içinde yer aldığına göre [134. mektup] bu tarihten önce verilmiş olmalıdır). Ardından Adana’ya yerleşen Mahmut Sami Efendi birkaç yıl sonra irşad faaliyetiyle meşgul olmaya başladı. Tekkelerin kapatılması ve dönemin hassasiyeti sebebiyle faaliyetlerini daha ziyade özel sohbetler şeklinde sürdürdü. El emeğiyle çalışıp kazanmaya önem verdiği için bir ticarethanenin muhasebe defterlerini tutarak geçimini temin etti. 1946 yılında hacca gitti. 1950’de Adana Ulucamii’nde vaaz vermeye başladı. 1951’de gittiği İstanbul’da iki yıl kaldı. 1953’te ikinci hac dönüşü Şam’a yerleşmeye karar verdi. Buradaki Türk öğrencilere Rûḥu’l-beyân ve Mektûbât gibi eserleri okutarak tasavvuf sohbetleri yaptı. Ertesi yıl Şam’a yerleşme kararından vazgeçip İstanbul’a döndü. Erenköy’de Zihnipaşa Camii’nde vaaz verirken bir yandan da özel sohbetler yaparak irşad vazifesini sürdürdü. Bu dönemde de geçimini bir ticarethanenin muhasebe işlerinde çalışarak temin etti. 1979’da ailesiyle birlikte yerleştiği Medine’de 12 Şubat 1984’te vefat etti ve Cennetü’l-bakī‘a defnedildi.

(Prof. Dr. Necdet Tosun)

Bazı Eserleri:

Dualar ve Zikirler

Yunus ve Hud Sureleri Tefsiri

Fatiha Suresi Tefsiri

Bedir Gazvesi ve Enfal Suresi Tefsiri

Bakara Sûresi Tefsiri

Mükerrem İnsan

Hz.İbrahim (a.s)

Hz.Ömer (r.a.)

Uhud Gazvesi

Günlük Dualar Ve Sureler

PAYLAŞ:               
YAZILAR Sayı Yıl - Ay
1. Asıl Körlük Kalp Körlüğüdür 430 2021 Aralık
2. Kimin Sevgisini Kalbinde Taşırsan… 429 2021 Kasım
3. Arşın Altında Sakin Olacak Ruhlar 428 2021 Ekim
4. Duâmız Ne Zaman Kabul Olur? 427 2021 Eylül
5. Zulüm Nasıl Ortadan Kalkar? 426 2021 Ağustos
6. Kur’ân Okumanın Ecri 425 2021 Temmuz
7. İhlâsla Okunan Kur’ân’ı Melekler Dinler 424 2021 Haziran
8. Hamdetmek Bütün İbâdetlerin Sırrıdır 423 2021 Mayıs
9. Hayır ve Bereket Kapısı 422 2021 Nisan
10. ‘‘İç Ya Ebâ Hüreyre!’’ 421 2021 Mart
11. Duânın En Mühim Şartı Helâl Lokmadır 420 2021 Şubat
12. Rahmet Vesileleri: Teheccüd ve İstiğfar 419 2021 Ocak
13. Mürîde Gereken, Evliya’nın Edebiyle Edeplenmektir 418 2020 Aralık
14. Yapmadığını Başkasına Öğütlemen Fitnedir 417 2020 Kasım
15. Gerçek Dost Ahirette de İmdâda Koşar 416 2020 Ekim
16. Tesettür İmanın Gereğidir 415 2020 Eylül
17. Uhud Şehitlerine Verilen Müjdeler 414 2020 Ağustos
18. Ben İki Kurbanlığın Oğluyum 413 2020 Temmuz
19. Hazret-i Ebû Bekir (radıyallahu anh) Efendimiz’in Duası 412 2020 Haziran
20. Hastalık Dönemlerinde İlâhî Devâyı İstemek 411 2020 Mayıs
21. Cennette Cemâlullahı Görenler 410 2020 Nisan
22. Civarımızda Bulunan Mazlumlardan Sorumluyuz! 409 2020 Mart
23. Kalbin İnşirâhı Nasıl Olur? 408 2020 Şubat
24. Sâmi Efendi'den Mektup 408 2020 Şubat
25. Affı ve Merhameti İnfak Etmek 407 2020 Ocak
26. İbadetten Ubûdiyyet Makamına Vâsıl Olmak 406 2019 Aralık
27. Namazda Huşû 405 2019 Kasım
28. Hesaba Çekilmek 404 2019 Ekim
29. Teheccüd Namazının İkramları 403 2019 Eylül
30. Allâh’ın Velî Kullarının Evsâfı 402 2019 Ağustos
31. Nefsin Mertebeleri 401 2019 Temmuz
32. Asıl Zenginlik 400 2019 Haziran
33. Allah Rasûlü'nden Tavsiyeler 399 2019 Mayıs
34. Kalbin Selâmeti Mâsivâyı Terk İle Olur 398 2019 Nisan
35. Adalet ve İnsafla Muamele 397 2019 Mart
36. Mü'minin Üç Kalesi... 396 2019 Şubat
37. İnfak Allah Yolunda Olursa 395 2019 Ocak
38. HASETÇİNİN AKIBETİ 394 2018 Aralık
39. PEYGAMBERİMİZ’E MUHABBET VE İTAAT 393 2018 Kasım
40. Nefisle Mücâdele 391 2018 Eylül
41. Cennet Sohbeti 390 2018 Ağustos
42. Bir Güzel Ahlâk Örneği 389 2018 Temmuz
43. AMELLERİN KEMÂLİ NİYETLEDİR 388 2018 Haziran
44. Ramazan ve Oruç 387 2018 Mayıs
45. Zillet Çukuruna Yuvarlanmamak 386 2018 Nisan
46. ALLAH YOLUNDA NÖBET TUTMAK 385 2018 Mart
47. Gıybet ve Sû-i Zân'dan Kaçınmak 384 2018 Şubat
48. Komşunun Şerefini Korumak 383 2018 Ocak
49. Îmânın Şahidleri 382 2017 Aralık
50. İŞİ SAĞLAM YAPMAK DA İBÂDETTİR 381 2017 Kasım