Mahmud Sâmi Ramazanoğlu

425 Yazı

Adana’da doğdu. Babası Ramazanoğulları diye bilinen aileden Müctebâ Bey, annesi Ümmügülsüm Hanım’dır. Adana’da rüşdiye ve idâdîde okuduktan sonra İstanbul’a gidip Dârülfünun Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. Mezuniyetin ardından İstanbul’da askerlik hizmetini yaptığı dönemde Kelâmî Dergâhı şeyhi Esad Erbîlî’ye intisap etti. Seyrüsülûkünü tamamlayınca Esad Erbîlî tarafından kendisine Nakşibendî hilâfeti verildi (söz konusu icâzet, Erbîlî’nin 1922’de ilk baskısı yapılan Mektûbât’ı içinde yer aldığına göre [134. mektup] bu tarihten önce verilmiş olmalıdır). Ardından Adana’ya yerleşen Mahmut Sami Efendi birkaç yıl sonra irşad faaliyetiyle meşgul olmaya başladı. Tekkelerin kapatılması ve dönemin hassasiyeti sebebiyle faaliyetlerini daha ziyade özel sohbetler şeklinde sürdürdü. El emeğiyle çalışıp kazanmaya önem verdiği için bir ticarethanenin muhasebe defterlerini tutarak geçimini temin etti. 1946 yılında hacca gitti. 1950’de Adana Ulucamii’nde vaaz vermeye başladı. 1951’de gittiği İstanbul’da iki yıl kaldı. 1953’te ikinci hac dönüşü Şam’a yerleşmeye karar verdi. Buradaki Türk öğrencilere Rûḥu’l-beyân ve Mektûbât gibi eserleri okutarak tasavvuf sohbetleri yaptı. Ertesi yıl Şam’a yerleşme kararından vazgeçip İstanbul’a döndü. Erenköy’de Zihnipaşa Camii’nde vaaz verirken bir yandan da özel sohbetler yaparak irşad vazifesini sürdürdü. Bu dönemde de geçimini bir ticarethanenin muhasebe işlerinde çalışarak temin etti. 1979’da ailesiyle birlikte yerleştiği Medine’de 12 Şubat 1984’te vefat etti ve Cennetü’l-bakī‘a defnedildi.

(Prof. Dr. Necdet Tosun)

Bazı Eserleri:

Dualar ve Zikirler

Yunus ve Hud Sureleri Tefsiri

Fatiha Suresi Tefsiri

Bedir Gazvesi ve Enfal Suresi Tefsiri

Bakara Sûresi Tefsiri

Mükerrem İnsan

Hz.İbrahim (a.s)

Hz.Ömer (r.a.)

Uhud Gazvesi

Günlük Dualar Ve Sureler

PAYLAŞ:               
YAZILAR Sayı Yıl - Ay
1. Kanaatten Maksat Nedir? 435 2022 Mayıs
2. Kalbin Devâsı 434 2022 Nisan
3. Mü’min Gönüllere Yerleşen Şehâdet Kelimesi 433 2022 Mart
4. Cenâb-ı Hakk’a Arzolunacak En Güzel Sözler 432 2022 Şubat
5. Bir Mü’min Diğer Bir Mü’mine Duâ Ederse 431 2022 Ocak
6. Asıl Körlük Kalp Körlüğüdür 430 2021 Aralık
7. Kimin Sevgisini Kalbinde Taşırsan… 429 2021 Kasım
8. Arşın Altında Sakin Olacak Ruhlar 428 2021 Ekim
9. Duâmız Ne Zaman Kabul Olur? 427 2021 Eylül
10. Zulüm Nasıl Ortadan Kalkar? 426 2021 Ağustos
11. Kur’ân Okumanın Ecri 425 2021 Temmuz
12. İhlâsla Okunan Kur’ân’ı Melekler Dinler 424 2021 Haziran
13. Hamdetmek Bütün İbâdetlerin Sırrıdır 423 2021 Mayıs
14. Hayır ve Bereket Kapısı 422 2021 Nisan
15. ‘‘İç Ya Ebâ Hüreyre!’’ 421 2021 Mart
16. Duânın En Mühim Şartı Helâl Lokmadır 420 2021 Şubat
17. Rahmet Vesileleri: Teheccüd ve İstiğfar 419 2021 Ocak
18. Mürîde Gereken, Evliya’nın Edebiyle Edeplenmektir 418 2020 Aralık
19. Yapmadığını Başkasına Öğütlemen Fitnedir 417 2020 Kasım
20. Gerçek Dost Ahirette de İmdâda Koşar 416 2020 Ekim
21. Tesettür İmanın Gereğidir 415 2020 Eylül
22. Uhud Şehitlerine Verilen Müjdeler 414 2020 Ağustos
23. Ben İki Kurbanlığın Oğluyum 413 2020 Temmuz
24. Hazret-i Ebû Bekir (radıyallahu anh) Efendimiz’in Duası 412 2020 Haziran
25. Hastalık Dönemlerinde İlâhî Devâyı İstemek 411 2020 Mayıs
26. Cennette Cemâlullahı Görenler 410 2020 Nisan
27. Civarımızda Bulunan Mazlumlardan Sorumluyuz! 409 2020 Mart
28. Kalbin İnşirâhı Nasıl Olur? 408 2020 Şubat
29. Sâmi Efendi'den Mektup 408 2020 Şubat
30. Affı ve Merhameti İnfak Etmek 407 2020 Ocak
31. İbadetten Ubûdiyyet Makamına Vâsıl Olmak 406 2019 Aralık
32. Namazda Huşû 405 2019 Kasım
33. Hesaba Çekilmek 404 2019 Ekim
34. Teheccüd Namazının İkramları 403 2019 Eylül
35. Allâh’ın Velî Kullarının Evsâfı 402 2019 Ağustos
36. Nefsin Mertebeleri 401 2019 Temmuz
37. Asıl Zenginlik 400 2019 Haziran
38. Allah Rasûlü'nden Tavsiyeler 399 2019 Mayıs
39. Kalbin Selâmeti Mâsivâyı Terk İle Olur 398 2019 Nisan
40. Adalet ve İnsafla Muamele 397 2019 Mart
41. Mü'minin Üç Kalesi... 396 2019 Şubat
42. İnfak Allah Yolunda Olursa 395 2019 Ocak
43. HASETÇİNİN AKIBETİ 394 2018 Aralık
44. PEYGAMBERİMİZ’E MUHABBET VE İTAAT 393 2018 Kasım
45. Nefisle Mücâdele 391 2018 Eylül
46. Cennet Sohbeti 390 2018 Ağustos
47. Bir Güzel Ahlâk Örneği 389 2018 Temmuz
48. AMELLERİN KEMÂLİ NİYETLEDİR 388 2018 Haziran
49. Ramazan ve Oruç 387 2018 Mayıs
50. Zillet Çukuruna Yuvarlanmamak 386 2018 Nisan