Mahmud Sâmi Ramazanoğlu

409 Yazı

Adana’da doğdu. Babası Ramazanoğulları diye bilinen aileden Müctebâ Bey, annesi Ümmügülsüm Hanım’dır. Adana’da rüşdiye ve idâdîde okuduktan sonra İstanbul’a gidip Dârülfünun Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. Mezuniyetin ardından İstanbul’da askerlik hizmetini yaptığı dönemde Kelâmî Dergâhı şeyhi Esad Erbîlî’ye intisap etti. Seyrüsülûkünü tamamlayınca Esad Erbîlî tarafından kendisine Nakşibendî hilâfeti verildi (söz konusu icâzet, Erbîlî’nin 1922’de ilk baskısı yapılan Mektûbât’ı içinde yer aldığına göre [134. mektup] bu tarihten önce verilmiş olmalıdır). Ardından Adana’ya yerleşen Mahmut Sami Efendi birkaç yıl sonra irşad faaliyetiyle meşgul olmaya başladı. Tekkelerin kapatılması ve dönemin hassasiyeti sebebiyle faaliyetlerini daha ziyade özel sohbetler şeklinde sürdürdü. El emeğiyle çalışıp kazanmaya önem verdiği için bir ticarethanenin muhasebe defterlerini tutarak geçimini temin etti. 1946 yılında hacca gitti. 1950’de Adana Ulucamii’nde vaaz vermeye başladı. 1951’de gittiği İstanbul’da iki yıl kaldı. 1953’te ikinci hac dönüşü Şam’a yerleşmeye karar verdi. Buradaki Türk öğrencilere Rûḥu’l-beyân ve Mektûbât gibi eserleri okutarak tasavvuf sohbetleri yaptı. Ertesi yıl Şam’a yerleşme kararından vazgeçip İstanbul’a döndü. Erenköy’de Zihnipaşa Camii’nde vaaz verirken bir yandan da özel sohbetler yaparak irşad vazifesini sürdürdü. Bu dönemde de geçimini bir ticarethanenin muhasebe işlerinde çalışarak temin etti. 1979’da ailesiyle birlikte yerleştiği Medine’de 12 Şubat 1984’te vefat etti ve Cennetü’l-bakī‘a defnedildi.

(Prof. Dr. Necdet Tosun)

Bazı Eserleri:

Dualar ve Zikirler

Yunus ve Hud Sureleri Tefsiri

Fatiha Suresi Tefsiri

Bedir Gazvesi ve Enfal Suresi Tefsiri

Bakara Sûresi Tefsiri

Mükerrem İnsan

Hz.İbrahim (a.s)

Hz.Ömer (r.a.)

Uhud Gazvesi

Günlük Dualar Ve Sureler

PAYLAŞ:               
YAZILAR Sayı Yıl - Ay
1. Duânın En Mühim Şartı Helâl Lokmadır 420 2021 Şubat
2. Rahmet Vesileleri: Teheccüd ve İstiğfar 419 2021 Ocak
3. Mürîde Gereken, Evliya’nın Edebiyle Edeplenmektir 418 2020 Aralık
4. Yapmadığını Başkasına Öğütlemen Fitnedir 417 2020 Kasım
5. Gerçek Dost Ahirette de İmdâda Koşar 416 2020 Ekim
6. Tesettür İmanın Gereğidir 415 2020 Eylül
7. Uhud Şehitlerine Verilen Müjdeler 414 2020 Ağustos
8. Ben İki Kurbanlığın Oğluyum 413 2020 Temmuz
9. Hazret-i Ebû Bekir (radıyallahu anh) Efendimiz’in Duası 412 2020 Haziran
10. Hastalık Dönemlerinde İlâhî Devâyı İstemek 411 2020 Mayıs
11. Cennette Cemâlullahı Görenler 410 2020 Nisan
12. Civarımızda Bulunan Mazlumlardan Sorumluyuz! 409 2020 Mart
13. Kalbin İnşirâhı Nasıl Olur? 408 2020 Şubat
14. Sâmi Efendi'den Mektup 408 2020 Şubat
15. Affı ve Merhameti İnfak Etmek 407 2020 Ocak
16. İbadetten Ubûdiyyet Makamına Vâsıl Olmak 406 2019 Aralık
17. Namazda Huşû 405 2019 Kasım
18. Hesaba Çekilmek 404 2019 Ekim
19. Teheccüd Namazının İkramları 403 2019 Eylül
20. Allâh’ın Velî Kullarının Evsâfı 402 2019 Ağustos
21. Nefsin Mertebeleri 401 2019 Temmuz
22. Asıl Zenginlik 400 2019 Haziran
23. Allah Rasûlü'nden Tavsiyeler 399 2019 Mayıs
24. Kalbin Selâmeti Mâsivâyı Terk İle Olur 398 2019 Nisan
25. Adalet ve İnsafla Muamele 397 2019 Mart
26. Mü'minin Üç Kalesi... 396 2019 Şubat
27. İnfak Allah Yolunda Olursa 395 2019 Ocak
28. HASETÇİNİN AKIBETİ 394 2018 Aralık
29. PEYGAMBERİMİZ’E MUHABBET VE İTAAT 393 2018 Kasım
30. Nefisle Mücâdele 391 2018 Eylül
31. Cennet Sohbeti 390 2018 Ağustos
32. Bir Güzel Ahlâk Örneği 389 2018 Temmuz
33. AMELLERİN KEMÂLİ NİYETLEDİR 388 2018 Haziran
34. Ramazan ve Oruç 387 2018 Mayıs
35. Zillet Çukuruna Yuvarlanmamak 386 2018 Nisan
36. ALLAH YOLUNDA NÖBET TUTMAK 385 2018 Mart
37. Gıybet ve Sû-i Zân'dan Kaçınmak 384 2018 Şubat
38. Komşunun Şerefini Korumak 383 2018 Ocak
39. Îmânın Şahidleri 382 2017 Aralık
40. İŞİ SAĞLAM YAPMAK DA İBÂDETTİR 381 2017 Kasım
41. ALLAH’A YAKLAŞTIRACAK İLİM 380 2017 Ekim
42. İhyâ-yı Sünnet 379 2017 Eylül
43. On Grup Mağrur İnsan 370 2016 Aralık
44. Müminler Arasını Islah 369 2016 Kasım
45. Kulluğun En Yüksek Mertebesi 368 2016 Ekim
46. Peygambere Komşu Olmak 367 2016 Eylül
47. Hak Yolunda Uyumayan Gözler 366 2016 Ağustos
48. Zekât Vermeyenlerin Akîbeti-2 365 2016 Temmuz
49. Zekât Vermeyenlerin Akîbeti-1 364 2016 Haziran
50. Nefsi Tasfiye ve Tezkiye için... Zikir, Fikir ve Tefekkür 363 2016 Mayıs