Sâdık Dânâ

414 Yazı

Konya Kadınhanı’nda doğdu. Babası hayır sever bir tüccar olan Ahmed Hamdi Bey, annesi Âdile Hanım’dır. Dedesinin babası Topbaşzâde Ahmed Kudsi Efendi (ö. 1889), Hâlid el-Bağdâdî’nin halifelerinden Bozkırlı Muhammed Kudsî (Memiş) Efendi’den hilâfet almış bir âlimdir. Doğduğu yıl ailesi İstanbul’a göç eden Musa Topbaş, Enverpaşa ilk mektebini bitirdikten sonra Kadıköy’deki Fransız Mektebi’ne devam etti; ardından Nuruosmaniye’de bulunan İnkılâp Lisesi’nde iki yıl okuyup bu okuldan ayrıldı. Ailesi dinî eğitim almasını isteyince Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’dan Kur’ân-ı Kerîm, Mustafa Âsım Yörük’ten Arapça ve dinî bilgiler, hattat Hamit Aytaç’tan hüsn-i hat dersleri aldı. Bekir Hâki Yener, Tâhirülmevlevî, Babanzâde Ahmed Naim, Ali Yektâ Saraç ve Ömer Nasuhi Bilmen gibi âlimlerin sohbetlerinden faydalandı. 1950’li yıllarda Said Nursi’nin hizmetinde bulundu. Gençliğinde başladığı kumaş ticareti işini babasının 1944’te vefatından sonra ağabeyi ve kardeşleriyle birlikte sürdürdü. 1950’de tanışıp sohbetlerine katıldığı Nakşibendî şeyhi Mahmut Sami Ramazanoğlu’na 1956’da intisap etti; 1976’da hilâfet aldı. Şeyhin vefatının (1984) ardından onun irşad vazifesini devam ettirdi. Sevenleri arasında “Sâhibü’l-vefâ” diye anılan Musa Efendi 16 Temmuz 1999’da İstanbul’da vefat etti ve Sahrâyıcedid Mezarlığı’na defnedildi. Musa Topbaş birçok hayır müessesesinin kurulmasında öncülük etmiş, faaliyetlerine destek olmuştur. Kur’an kursu, imam-hatip okulu, cami, huzurevi ve hastahane yapımını teşvik etmiştir. Bazı dostlarını ve evliya türbelerini ziyaret maksadıyla Pakistan, Güney Afrika ve Orta Asya’ya seyahatler yapmıştı. Medîne-i Münevvere’de aylarca ikamet ettiği olurdu. Türkiye’de bulunduğu zamanlar dost ve sevenleriyle sohbet etmek için Anadolu’nun muhtelif şehirlerine seyahatler düzenlerdi.

Eserleri. 1. İslâm Kahramanları (I-III, İstanbul 1990-1992). Eserin birinci cildinde Hz. Peygamber ve ashabının cesaret ve kahramanlıkları, ikinci ve üçüncü ciltlerde Selçuklu ve Osmanlı döneminde yaşayan kahramanlar anlatılır. 2. Altınoluk Sohbetleri (I-VI, İstanbul 1991-2002). Altınoluk dergisinde yayımlanan makalelerinden derlenmiştir. 3. Sultânü’l-ârifîn eş-Şeyh Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (İstanbul 1991). 4. Allah Dostunun Dünyasından: Hacı Mûsâ Topbaş Efendi ile Sohbetler (İstanbul 1999). Hayatının son yıllarında kendisiyle yapılan ve Altınoluk dergisinde yayımlanan röportajların bir araya getirilip vefatından sonra yayımlanmasından meydana gelmiştir. Sâdık Dânâ takma adıyla neşredilen bu kitapların yanı sıra Âhiret Hazırlığı, Tasavvuf-Mârifetullah, Hizmet İnsanı ve Âile Seâdeti isimleriyle yayımlanan cep kitapları Altınoluk Sohbetleri adlı kitabından yapılmış seçmelerden ibarettir. Musa Topbaş’ın dostlarına yazdığı bazı mektupları 1999-2001 yılları arasında Altınoluk dergisinin eki olan Yuvamız’da neşredilmiştir.

Bazı Eserleri:

Mahmud Sami Ramazanoğlu

Tasavvuf Ve Marifetullah

Ahiret Hazırlığı

Hizmet İnsanı

Aile Saadeti

PAYLAŞ:               
YAZILAR Sayı Yıl - Ay
1. Önce Kendi Nefsinle Meşgul Ol 430 2021 Aralık
2. Mârifet Nuru Nedir? 429 2021 Kasım
3. Allah'a Nasıl Dost Olunur? 428 2021 Ekim
4. Gönül Darlığının Sebepleri 427 2021 Eylül
5. Fakir Aramanın Edepleri 426 2021 Ağustos
6. Mürşid-i Kâmile Teslim Olmanın Lüzûmu 425 2021 Temmuz
7. Allah İçin Sevince 424 2021 Haziran
8. Gâfil Kalpten Mârifet Çıkmaz 423 2021 Mayıs
9. İftar Saatinde Kapınıza Bir Muhtaç Gelse… 422 2021 Nisan
10. Her Konuda İsrâfa Dikkat Etmek Bir Mü'minlik Vazifesidir 421 2021 Mart
11. Rasûl-i Ekrem ve Çocuklar 420 2021 Şubat
12. Hased: İmanın Gözüne Saplanmış Ok 419 2021 Ocak
13. Allâh’ım, Bizi Kendinle Meşgul Et! 418 2020 Aralık
14. Hasetçi Allah’ın Nimetine Düşmandır 417 2020 Kasım
15. Mârifetin Kemâli Nasıl Elde Edilir? 416 2020 Ekim
16. Mü’min, Hırs Yükünden Kurtulmuş İnsandır 415 2020 Eylül
17. Vatan, Uğrunda Can Veren Varsa Vatandır… 414 2020 Ağustos
18. Hacc-ı Mebrûr’un Alameti Ahirete Rağbettir 413 2020 Temmuz
19. Mânevî Yolda İstenen Nedir? 412 2020 Haziran
20. Allâh’ı Sevince, Allah İçin Sevince… 411 2020 Mayıs
21. Bu Yol Aşk Yoludur 410 2020 Nisan
22. İkramı, Ahlâkı Güzel Kişiye Yapmalı 409 2020 Mart
23. Haram Lokma Gözyaşına Engeldir 408 2020 Şubat
24. Bu Yol Büyük Veliler Yoludur 407 2020 Ocak
25. Mânevî Yolun Yolcularına… 406 2019 Aralık
26. Yol Ehline Öğütler 405 2019 Kasım
27. Yolumuz Kur’ân Yoludur 404 2019 Ekim
28. Allah İçin Hizmetin Mükâfatı 403 2019 Eylül
29. Cenâb-ı Hakk'ın Sonsuz Kudreti 402 2019 Ağustos
30. Nefs Engelini Aşmak 401 2019 Temmuz
31. Bir Nefes - Temmuz 2019 401 2019 Temmuz
32. Gerçek Kulluğa Eren Kişi 400 2019 Haziran
33. Bir Aylık Ömrümüz Kalsa 399 2019 Mayıs
34. MANEVÎ YOLUN İLK ŞARTI MUHABBETTİR 398 2019 Nisan
35. Gençlik ve Seher Vakti 397 2019 Mart
36. Kalbi Tedavi İçin 396 2019 Şubat
37. Dünya Esaretinden Kurtulmanın Yolu: CÖMERTLİK 395 2019 Ocak
38. Hasedi Kalbden Atmanın Çaresi 394 2018 Aralık
39. Allah Sevgisi 393 2018 Kasım
40. Tasavvuf Allah'a Vuslat Yoludur 391 2018 Eylül
41. Cömertlik Allah Âşıklarının Süsü 390 2018 Ağustos
42. Örnek Müslüman 389 2018 Temmuz
43. Haram Kalbi Öldürür 388 2018 Haziran
44. Malın ve Servetin Şükrü: Zekât 387 2018 Mayıs
45. İhlasın Başı İstikamet 386 2018 Nisan
46. Bütün İş Teslimiyette 385 2018 Mart
47. Her Şeyde İtidal 384 2018 Şubat
48. Dilini Koruyan Korunmuştur 383 2018 Ocak
49. Şerrin Anahtarı: Hased 382 2017 Aralık
50. ÖLÜMÜ HATIRLAMANIN KALBE TESİRİ 381 2017 Kasım