Sâdık Dânâ

442 Yazı

Konya Kadınhanı’nda doğdu. Babası hayır sever bir tüccar olan Ahmed Hamdi Bey, annesi Âdile Hanım’dır. Dedesinin babası Topbaşzâde Ahmed Kudsi Efendi (ö. 1889), Hâlid el-Bağdâdî’nin halifelerinden Bozkırlı Muhammed Kudsî (Memiş) Efendi’den hilâfet almış bir âlimdir. Doğduğu yıl ailesi İstanbul’a göç eden Musa Topbaş, Enverpaşa ilk mektebini bitirdikten sonra Kadıköy’deki Fransız Mektebi’ne devam etti; ardından Nuruosmaniye’de bulunan İnkılâp Lisesi’nde iki yıl okuyup bu okuldan ayrıldı. Ailesi dinî eğitim almasını isteyince Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’dan Kur’ân-ı Kerîm, Mustafa Âsım Yörük’ten Arapça ve dinî bilgiler, hattat Hamit Aytaç’tan hüsn-i hat dersleri aldı. Bekir Hâki Yener, Tâhirülmevlevî, Babanzâde Ahmed Naim, Ali Yektâ Saraç ve Ömer Nasuhi Bilmen gibi âlimlerin sohbetlerinden faydalandı. 1950’li yıllarda Said Nursi’nin hizmetinde bulundu. Gençliğinde başladığı kumaş ticareti işini babasının 1944’te vefatından sonra ağabeyi ve kardeşleriyle birlikte sürdürdü. 1950’de tanışıp sohbetlerine katıldığı Nakşibendî şeyhi Mahmut Sami Ramazanoğlu’na 1956’da intisap etti; 1976’da hilâfet aldı. Şeyhin vefatının (1984) ardından onun irşad vazifesini devam ettirdi. Sevenleri arasında “Sâhibü’l-vefâ” diye anılan Musa Efendi 16 Temmuz 1999’da İstanbul’da vefat etti ve Sahrâyıcedid Mezarlığı’na defnedildi. Musa Topbaş birçok hayır müessesesinin kurulmasında öncülük etmiş, faaliyetlerine destek olmuştur. Kur’an kursu, imam-hatip okulu, cami, huzurevi ve hastahane yapımını teşvik etmiştir. Bazı dostlarını ve evliya türbelerini ziyaret maksadıyla Pakistan, Güney Afrika ve Orta Asya’ya seyahatler yapmıştı. Medîne-i Münevvere’de aylarca ikamet ettiği olurdu. Türkiye’de bulunduğu zamanlar dost ve sevenleriyle sohbet etmek için Anadolu’nun muhtelif şehirlerine seyahatler düzenlerdi.

Eserleri. 1. İslâm Kahramanları (I-III, İstanbul 1990-1992). Eserin birinci cildinde Hz. Peygamber ve ashabının cesaret ve kahramanlıkları, ikinci ve üçüncü ciltlerde Selçuklu ve Osmanlı döneminde yaşayan kahramanlar anlatılır. 2. Altınoluk Sohbetleri (I-VI, İstanbul 1991-2002). Altınoluk dergisinde yayımlanan makalelerinden derlenmiştir. 3. Sultânü’l-ârifîn eş-Şeyh Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (İstanbul 1991). 4. Allah Dostunun Dünyasından: Hacı Mûsâ Topbaş Efendi ile Sohbetler (İstanbul 1999). Hayatının son yıllarında kendisiyle yapılan ve Altınoluk dergisinde yayımlanan röportajların bir araya getirilip vefatından sonra yayımlanmasından meydana gelmiştir. Sâdık Dânâ takma adıyla neşredilen bu kitapların yanı sıra Âhiret Hazırlığı, Tasavvuf-Mârifetullah, Hizmet İnsanı ve Âile Seâdeti isimleriyle yayımlanan cep kitapları Altınoluk Sohbetleri adlı kitabından yapılmış seçmelerden ibarettir. Musa Topbaş’ın dostlarına yazdığı bazı mektupları 1999-2001 yılları arasında Altınoluk dergisinin eki olan Yuvamız’da neşredilmiştir.

Bazı Eserleri:

Hace Musa Topbaş Külliyatı

Hace Musa Topbaş Külliyatı

Altınoluk Sohbetleri - 6 - Musa Topbaş

Altınoluk Sohbetleri - 6 - Musa Topbaş

Altınoluk Sohbetleri - 5 - Musa Topbaş

Altınoluk Sohbetleri - 5 - Musa Topbaş

Altınoluk Sohbetleri - 4 - Musa Topbaş

Altınoluk Sohbetleri - 4 - Musa Topbaş

Altınoluk Sohbetleri - 3 - Musa Topbaş

Altınoluk Sohbetleri - 3 - Musa Topbaş

Altınoluk Sohbetleri - 2 - Musa Topbaş

Altınoluk Sohbetleri - 2 - Musa Topbaş

Altınoluk Sohbetleri - 1 - Musa Topbaş

Altınoluk Sohbetleri - 1 - Musa Topbaş

Rehber Kitaplar Serisi - 2 / Ahiret Hazırlığı - Musa Topbaş

Rehber Kitaplar Serisi - 2 / Ahiret Hazırlığı - Musa Topbaş

Hizmet İnsanı - Musa Topbaş

Hizmet İnsanı - Musa Topbaş

İslam Kahramanları - 3 - Musa Topbaş

İslam Kahramanları - 3 - Musa Topbaş

İslam Kahramanları - 2 - Musa Topbaş

İslam Kahramanları - 2 - Musa Topbaş

Sultanül-Arifin eş-Şeyh Mahmud Sami Ramazanoğlu - Musa Topbaş

Sultanül-Arifin eş-Şeyh Mahmud Sami Ramazanoğlu - Musa Topbaş

PAYLAŞ:               
YAZILAR Sayı Yıl - Ay
1. İhlas ve Hüsn-İ Niyet 459 2024 Mayıs
2. Kalbten Yapılan Zikir, Bir Îman ve Aşk Ölçüsüdür 458 2024 Nisan
3. Bedenin Değil, Ruhun Orucu 457 2024 Mart
4. Mü’min, Gönlü Geniş İnsandır 456 2024 Şubat
5. Allah’ın Va’di, Va’dlerin En Doğrusudur 455 2024 Ocak
6. Mahlûkâta Acımayana Allah (c.c.)’ın Huzurunda Acıma Yoktur 454 2023 Aralık
7. Hased Ateşi Nasıl Söndürülür? 453 2023 Kasım
8. Allah Âşıklarının Süsü İnfak Ve Cömertlik 452 2023 Ekim
9. Mürşidin Gönlündeki Mürid 451 2023 Eylül
10. Gerçek Kerâmet, Kur’an Ahkâmına Uymaktır 450 2023 Ağustos
11. Sevilmesi Gereken Hakîkatte Allah Teâlâ’dır 449 2023 Temmuz
12. Hacc-ı Mebrûrun Alâmeti 448 2023 Haziran
13. İzzet Sahibi Bir Mü’min Olabilmek 447 2023 Mayıs
14. Yetimler Ve Gönlü Kırıklar İçin Seferber Olmak 446 2023 Nisan
15. Tedbiri Al, Takdiri Allah’a Bırak 445 2023 Mart
16. Bizim Yolumuz Büyük Veliler Yolu 444 2023 Şubat
17. İlâhî Muhabbet Kemâl Bulunca… 443 2023 Ocak
18. İç Sıkıntısının Sebepleri 442 2022 Aralık
19. Kimler Cennete Girecektir? 441 2022 Kasım
20. Mânevî Yol, Müritten Ne İster? 440 2022 Ekim
21. Asıl Cihad, Gönlün Islahıdır 439 2022 Eylül
22. Tefekkür, Mârifet Nûru İle Olur 438 2022 Ağustos
23. Kul Allah’ı Tanıdığı Zaman… 437 2022 Temmuz
24. Kıyâmet İçin Ne Hazırladın? 436 2022 Haziran
25. Seher Disiplini 435 2022 Mayıs
26. Mü’minin Orucu 434 2022 Nisan
27. Meclislerin En Şereflisi 433 2022 Mart
28. Merhum Üstaz Mahmûd Sâmî Ramazanoğlu (k.s.)’nun Son Günleri 432 2022 Şubat
29. Önce Kendi Nefsinle Meşgul Ol 430 2021 Aralık
30. Mârifet Nuru Nedir? 429 2021 Kasım
31. Allah'a Nasıl Dost Olunur? 428 2021 Ekim
32. Gönül Darlığının Sebepleri 427 2021 Eylül
33. Fakir Aramanın Edepleri 426 2021 Ağustos
34. Mürşid-i Kâmile Teslim Olmanın Lüzûmu 425 2021 Temmuz
35. Allah İçin Sevince 424 2021 Haziran
36. Gâfil Kalpten Mârifet Çıkmaz 423 2021 Mayıs
37. İftar Saatinde Kapınıza Bir Muhtaç Gelse… 422 2021 Nisan
38. Her Konuda İsrâfa Dikkat Etmek Bir Mü'minlik Vazifesidir 421 2021 Mart
39. Rasûl-i Ekrem ve Çocuklar 420 2021 Şubat
40. Hased: İmanın Gözüne Saplanmış Ok 419 2021 Ocak
41. Allâh’ım, Bizi Kendinle Meşgul Et! 418 2020 Aralık
42. Hasetçi Allah’ın Nimetine Düşmandır 417 2020 Kasım
43. Mârifetin Kemâli Nasıl Elde Edilir? 416 2020 Ekim
44. Mü’min, Hırs Yükünden Kurtulmuş İnsandır 415 2020 Eylül
45. Vatan, Uğrunda Can Veren Varsa Vatandır… 414 2020 Ağustos
46. Hacc-ı Mebrûr’un Alameti Ahirete Rağbettir 413 2020 Temmuz
47. Mânevî Yolda İstenen Nedir? 412 2020 Haziran
48. Allâh’ı Sevince, Allah İçin Sevince… 411 2020 Mayıs
49. Bu Yol Aşk Yoludur 410 2020 Nisan
50. İkramı, Ahlâkı Güzel Kişiye Yapmalı 409 2020 Mart