Osman Nûri Topbaş

308 Yazı

1942 yılında İstanbul Erenköy’de doğdu. Babası Mûsâ TOPBAŞ, annesi de H. Fahri KİĞILI’nın kerîmesi Fatma Feride Hanım’dır.

İlk eğitimini Erenköy Zihni Paşa İlkokulu’nda tamamladı. İlkokul yıllarında özel Kur’ân eğitimi aldı. 1953 yılında İstanbul İmam-Hatip Okulu’na girdi. O yıllarda bu okul, Osmanlı’nın ulu çınarlarının bakıyyeleri sayılan M. Celâleddin ÖKTEN, Mâhir İZ gibi üstadların, Nureddin TOPÇU gibi Batı’da eğitim almış mütefekkirlerin hocalık yaptığı önemli bir kurumdu. Amcası ve akrânı Âbidin TOPBAŞ ile bu okulu 1960 yılında tamamladı. İmam-Hatipli yıllarda söz konusu yaşlı hocalardan başka M. Zekâi KONRAPA, Yaman Dede (Abdülkadir KEÇEOĞLU), Ahmet DAVUTOĞLU, Mahmud BAYRAM, Ali Rızâ SAĞMAN hocalardan ders aldı.

İmam-Hatip yıllarında Üstad Necip Fâzıl’ı tanıdı. O’nun yakın çevresinde bulundu, sohbetlerinin müdâvimi, Büyük Doğu dergisinin takipçisi, eserlerinin okuyucusu ve de fikirlerinin maddî ve mânevî destekçisi oldu.

İmam-Hatip Lisesi’ni tamamladıktan sonra bir süre ticaret ve sanayi ile meşgul oldu. 1962 yılında askerliğini amcasıyla birlikte Siirt-Tillo’da yedek subay öğretmen olarak yaptı. Görevi sırasında gönlüne öğretmenlik sevdâsı düştü ve insanları eğitmekten ve gençlerle meşgul olmaktan haz alır oldu.

Askerlik dönüşü tekrar kendini sanayi ve ticaretin içinde buldu. Ancak o, ilim ve hayır hizmetlerinden hiç kopmadı. İlim Yayma Cemiyeti’nde faal olarak çalıştı. Kendi işyeri âdeta bir hayır kurumu ve vakıf gibiydi; talebelere burs verir, fukaraya yardımcı ve destek olurdu. Âilenin hayır hizmetleri âdeta onun uhdesindeydi. Yazıhânesinde îfâ ettiği bu hizmetleri Hüdâyî Vakfı’nın kuruluşundan sonra bu vakfa taşıdı. Kuruluşuna öncülük ettiği vakfın hizmet ufkunu önce ülkelere sonra kıtalara açtı. Türkî Cumhuriyetler başta olmak üzere bütün kardeş millet ve topluluklardan gelen gençlere maddî ve mânevî destekte bulunarak yetişmelerinde yardımcı oldu.

Tarih, edebiyat ve şiire merakı sebebiyle 1990’lı yıllardan sonra yazı hayatına başladı.

Kitapları birçok dile çevrilen Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, bu dillerin konuşulduğu ülkelerden gelen seminer, konferans ve panel tekliflerini kabul ederek, fikirlerini paylaşmakta ve bunu insanlığa hizmet anlayışı içerisinde sürdürmektedir.

PAYLAŞ:               
YAZILAR Sayı Yıl - Ay
1. Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre (r. aleyh) - 10 415 2020 Eylül
2. Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre (r. aleyh) - 9 414 2020 Ağustos
3. Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre (r. aleyh) - 8 413 2020 Temmuz
4. Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre (rahmetullahi aleyh) -7 412 2020 Haziran
5. Ömürlük Bir Ramazan ve Ebedî Bayram 411 2020 Mayıs
6. Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocamız ile… “Ramazân-ı Şerîf’te Kalp Mesafe Alacak” 410 2020 Nisan
7. Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre (r. aleyh) - 6 409 2020 Mart
8. Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre (r.aleyh) - 5 408 2020 Şubat
9. Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre (r. aleyh) - 4 407 2020 Ocak
10. Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre -r. aleyh- 3 406 2019 Aralık
11. Hak Dostlarından Hikmetler Yunus EMRE-2 405 2019 Kasım
12. Azerbaycan’ın Şeki Bölge Müftüsü Hacı Selim Efendi 404 2019 Ekim
13. Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre (r. aleyh) - 1 404 2019 Ekim
14. Hak Dostlarından Hikmetler Abdülkâdir Geylânî (r. aleyh) -14- 403 2019 Eylül
15. Kurban Fedakârlıktır 402 2019 Ağustos
16. Sâhibü’l-Vefâ Mûsâ Efendi’nin Gönül Hassâsiyetleri 401 2019 Temmuz
17. Kıymetli Kardeşlerimizin Dikkatine 401 2019 Temmuz
18. Ramazan Bayramı ve Ebedî Bayramlar 400 2019 Haziran
19. Bir Osmanlı Çınarı idi Kadir Mısıroğlu 400 2019 Haziran
20. RAMAZÂN-I ŞERÎF 399 2019 Mayıs
21. HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Abdülkâdir Geylânî (r. aleyh) -13- 398 2019 Nisan
22. HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Abdülkâdir Geylânî (r.aleyh) -12- 397 2019 Mart
23. Hak Dostlarından Hikmetler Abdülkâdir Geylânî (r. aleyh) -11- 396 2019 Şubat
24. HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Abdülkâdir Geylânî (r. aleyh) -10- 394 2018 Aralık
25. HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Abdülkâdir Geylânî (r. aleyh) -9- 393 2018 Kasım
26. Hak Dostlarından Hikmetler 392 2018 Ekim
27. HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Abdülkâdir Geylânî (r. aleyh) -7- 391 2018 Eylül
28. HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Abdülkâdir Geylânî (r. aleyh) -6- 388 2018 Haziran
29. HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Abdülkâdir Geylânî (r.aleyh) -5- 387 2018 Mayıs
30. HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Abdülkâdir Geylânî (r. aleyh) -4- 386 2018 Nisan
31. HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Abdülkâdir Geylânî (r.aleyh) -3- 385 2018 Mart
32. HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Abdülkâdir Geylânî (r. aleyh) -2- 384 2018 Şubat
33. HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Abdülkâdir Geylânî (r.aleyh) -1 383 2018 Ocak
34. HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Hazret-i Mevlânâ (r. aleyh) -10 382 2017 Aralık
35. HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER HAZRET-İ MEVLÂNÂ (R.ALEYH) -9- 381 2017 Kasım
36. HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER HAZRET-İ MEVLÂNÂ (R.ALEYH) -8- 380 2017 Ekim
37. Hak Dostlarından Hikmetler Hazret-i Mevlânâ (r. aleyh) - 7 379 2017 Eylül
38. Şeyh Sâdî (r.aleyh) -3- 363 2016 Mayıs
39. Şeyh Sâdî (r.aleyh) -2- 362 2016 Nisan
40. Cennet Alışverişi 361 2016 Mart
41. Şeyh Sâdî (r.aleyh) -1- 360 2016 Şubat
42. Hâlid-i Bağdâdî (r.aleyh) -6- 359 2016 Ocak
43. Hâlid-i Bağdâdî (r.aleyh) -5- 358 2015 Aralık
44. HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER 357 2015 Kasım
45. HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER 348 2015 Şubat
46. MUHABBETİN KANTARI FEDAKÂRLIKTIR 347 2015 Ocak
47. Hayırlı Ümmet 345 2014 Kasım
48. TASAVVUF;KUR’ÂN ve SÜNNET’LE KEMÂLE ERMEKTİR (4) 344 2014 Ekim
49. TASAVVUF;KUR’ÂN ve SÜNNET’LE KEMÂLE ERMEKTİR (3) 343 2014 Eylül
50. TASAVVUF; KUR’ÂN ve SÜNNET’LE KEMÂLE ERMEKTİR (2) 342 2014 Ağustos