KIRK AMBAR

Küreselleşmeye Karşı mıyız?

Her geçen gün gündemimize daha çok giren "Küreselleşme" üzerine herkes birşeyler söylüyor, ancak genellikle bu söylenenler görmezlerin fili tarif etmelerine benzer şekilde bütünü aksettirmekten uzak bulunuyor. Hâlbuki doğru hüküm verebilmek için olup...


Zor Tercih!

Şurası muhakkak ki Türkiye'de garip şeyler oluyor! Kafalar karışık, zihinler bulanık. Hep beraber kritik bir "dönüşüm süreci"ni yaşıyoruz. Ülkemizin dindar insanlarının imtihanı da gün geçtikçe ağırlaşıyor. Tercih yapmak zorlaşıyor, gittikçe daha zor...


Batılılaşma Projesi ve

Şu soruların cevaplarını gelin beraber verelim: Global sömürü düzeninin patronları dünyanın bütün zenginliklerini kendi menfaatleri istikametinde kullanmaya devam etmek ve bu konudaki hâkimiyetlerini ilelebed sürdürmek isterler mi? Kendileri için teh...


AB Türkiye'yi Alacak mı?

Ülkemizin AB’ye girmesi meselesi senelerdir gündemimizin hiç değişmeyen maddesi olma özelliğini koruyor. Ancak, bu kadar senedir yazılıp çizilmesine, konuşulup tartışılmasına rağmen, meselenin hâlâ doğru ve net olarak anlaşılamadığını esefle müşahade...


İyi Eğitimin Temeli Yüksek Bir Dil!

“Siz ne kadar bilirseniz bilin, söyledikleriniz muhatabınızın anladığı kadardır!” diyor Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî hazretleri... Ne veciz bir ifade! Demek ki bilmek yetmiyor, bu bilgiyi aktarabilmek için kudretli bir dil gerekiyor. Üstelik...


AB'nin Lider Ülkesi ve En Büyük Gücü Olan Almanya'yı Neler Bekliyor?

İnsanımızın çoğunun kıskançlıkla karışık bir hayranlık beslediği Avrupa’nın devi Almanya, kendi uzmanlarının ifadeleriyle son 50 senenin en bunalımlı dönemini yaşıyor. Çok boyutlu ağır bir ekonomik kriz şeklinde kendini gösteren bunalımın kökle...


Çocuktan Koparılan Kadın...

“Durun Kalabalıklar, Bu Cadde Çıkmaz Sokak!” A.B.D.’nde geçen yıl yayınlanan ve konu edindiği araştırmanın ortaya koyduğu gerçeklerle Amerikan kamuoyunu ciddî şekilde meşgul eden bir kitap, bana merhum Necip Fazıl’ın üst başlıktaki mısraını hatırlat...


"Demografi" Üzerine

Demografi” lügatta “insan topluluklarının nüfus hareketlerini inceleyen bilim dalı, nüfusbilimi” olarak geçiyor. Nüfusun eskimiş telâkkideki gibi “yük” değil, bilakis “güç” olduğu hakikati anlaşıldıkça da, bu ilmin ehemmiyeti artıyor. Geçenlerde eli...


Yeni Öğretim Yılı Münasebetiyle Yine Türkçe!

Altınoluk’taki yazılarımı takip edenlerin dikkatini çekmiştir, ısrarla üzerinde durduğum konuların başında “Dil meselesi” gelir. Sebebi, bütün sıkıntılarımızın temelinde yatan ana meselenin “Türkçe’nin bozulması ve fakir...


İki Bağdad'lı

“Âşık’a Bağdad sorulmaz” “Yanlış hesap Bağdad’dan döner” “Ana gibi yâr, Bağdad gibi diyâr olmaz” “Sora sora Bağdad bulunur” Hepimizin farkında olmadan kullandığı benzeri deyimlerde; şarkı...