KIRK AMBAR

Globalleşme Fırtınası ve Kültür Ağacımız

Dünya hızla globalleşiyor. Bu hususta fikrimizi pek kaale alan yok. Hoşumuza gitse de, gitmese de zaman hükmünü icra ediyor. Dokunulmaz, tartışılamaz zannedilen "tabu"lar birer birer yıkılıyor ve bu sürecin hızlanarak devam edeceğine pek şüphe yok!.....


Dil Hassasiyeti

Söz ola kese savaşı Söz ola kestire başı Söz ola ağulu aşı Yağ ile bal ede bir söz... diyor gönüller sultanı Yunus. Milletimiz Hak dostlarını hep çok sevmiş ve baştâcı etmiştir, ancak Yunus Emre (k.s.) kadar geniş kabul göreni az bulunur. İslâmî mes...


Kollektif Şuur

Sene 1985. Berlin Teknik Üniversitesi'ndeki bir özel sohbette, tanınmış iktisat profesörlerinden olan hocamıza epeydir kafamı kurcalayan soruyu sorma fırsatı buldum. Söz alarak, önce Berlin'in durumunu kısaca özetledim. Malûm, İkinci Cihan harbini mü...


Alfabemiz Yeterli mi?

İnsanoğlunun düşünme kaabiliyetinin dahi bildiği kelime adedi ile mahdut olduğu, ifade gücü yüksek bir dil olmaksızın ne ilim, ne san'at ne de insanı yücelten başka bir faaliyet yapılamayacağı gerçeğine daha önceki yazılarımızda temas etmiştik. Bir d...


Bu İşi Kim Yaptı?

ABD'nin New York ve Washington şehirlerine yapılan saldırının üzerinden iki aya yakın zaman geçti. Bu zaman zarfında bütün dünya gece-gündüz hiç beklenmedik bu terör eylemini ve muhtemel neticelerini konuştu; söylenmedik söz, yazılmadık senaryo kalma...


Kimlikler-Tanımlamalar

Toplum mühendislerinin kitleleri etkileme ve yönlendirme teknikleri mütemadiyen gelişiyor. Eskilerin deyimiyle "efkâr-ı umûmiye", yeni tabiriyle "kamuoyu" nun, yani büyük halk kitlelerinin görüş ve düşünceleri "demokrasi" ile yönetilen ülkelerde önem...


Sahte Bir Dünya

İkiyüz seneyi aşkın bir süredir, milletimizin okumuş "elit" kesimi içinde bir grup, mes'elelerimizin çözüm reçetesi olarak "Batılılaşma" paketini cazip ambalajlar içerisinde takdim etmekte, başka türlü "medenî"leşemeyeceğimiz iddiasını ısrarla ileri ...


Dağılmış Aile

Geçen ayki yazımızda, tebarüz eden vasıflarıyla "Tipik Avrupa insanı"nı tarif etmeye, tabir caiz ise bir resmini oluşturmaya çalışmıştık. Ortaya çıkan resim ferdî ve ictimaî cihetlerden bunalımlarla örülmüş problemli bir şahsiyeti tasvir ediyordu. Şu...


Sistemin Başağrısı

Avrupalıların fert ve cemiyet planında yaşadıkları bunalımları ve kendi şartları içerisinde çözümsüz görünen manevî mes'eleleri çeşitli vecheleriyle müşahede ettikçe, insanın aklına "Peki ama, nasıl oluyor da böyle bunalımlı bir toplum bugünkü teknol...


Nüfus Artışı: Güç mü, Fakirleşme mi?

Afganistan operasyonu vesilesiyle son aylarda ABD'nin meşhur ve prestiji yüksek dergilerinde yer alan çeşitli tahlil yazıları, teknoloji ne kadar gelişse ve ilerlese de "insan unsuru"nun her zaman en büyük güç olarak kalacağı yönündeki düşüncemi teyi...