SİZDEN GELENLER

Allah’a Kulluk Yolunda Üç Önemli Vazife: Hayâ, Edep ve Ahlak

Hayâ, Allah’tan korkarak günahlardan kaçınmaktır. Edep, toplumda kabul görmüş güzel davranışlardır. Ahlak ise insanın manevi derecesine göre iyi veya kötü olarak ortaya çıkan karakteristik özelliğidir.


Gözyaşı İzleri

Allah’ım, katında, cânân et beni, Sevginle kendine, hayran et beni, Velâyet tahtında, sultan et beni, Visâl ihsan buyur, sıbğatullah ver…


Peygamberimize İman Allah’a İmandır

Allah’ın nizamını en iyi anlayan ve anlatan Peygamber Efendimizdir. Vahiy aracılığıyla Allah’tan emir alırlar. İnsanlar Peygamber Efendimizin anlattığı veya öğrettiği ile yaşar ve yaşatır. Allah’a karşı olmamak için Peygamber Efendimize tabii olmak


Ölüm Tefekkürü

Ölüm tefekkürü ile imanlı olmaya çabalarsın işte sen hak ile meşgul olursun. Batılın işgalinden kurtulursun. Batıl işgaline reçete, ölüm tefekkürüdür.