FIKIH

İslam'a Göre Alım Satımda Kâr Haddi

Yüce Allah, dünya hayatının sürdürülmesini bazı mal ve eşyanın elde edilmesine bağlamıştır. Yeme, içme, giyim ve barınma ihtiyaçları bunlar arasındadır. Bunları elde edebilmek için de ticaret meşru kılınmıştır. Çünkü bu temel ihtiyaç maddelerini her ...


Oruç ve Kur'an'la İlgili Meseleler

Soru: Uzak mesafeli yollarda yolculuk yapan şoförün oruç ve kazası nasıl olur? Cevap: İslam dini hasta ve yolcuları mazeretten dolayı oruç tutmakla mükellef kılmamıştır. Mazeret ne kadar devam ederse şerî ruhsat da o kadar devam eder. Bu gibi kimsel...


Namaza Dair Sorular

SORU: Farz namazlardan çıkınca (selam verince) istiğfar etmenin hükmü nedir: Beş vakit namazın hepsinde aynı şekil de mi istiğfar edilir? CEVAP: Sevban (r.a)dan: Rasûlullah (s.a.s) farz namazdan sonra üç defa istiğfar eder (estağfirullah der) ve "Al...


Hacca Dair Sorular

Soru : Haram para ile haccetmenin hükmü nedir? Cevap: Ahmed b. Hanbel'e göre haram para ile haccetmek caiz değildir. Ekser ulemaya göre caizse de sahibi günahkar olur. Bu hususta Hanefiyye fukahasından Kemal İbn-i Hümam (788-861) "Fethu'l-Kadir" de ...


Kurbanla İlgili Sorular...

Bir kimse kendi malından çocuğu namına kurban kesebilir mi? Bir kimsenin kendi malından çocuğu namına kurban kesmesi menduptur. (Büyük İslâm îlmihali s. 392 Ö. Nasuhi Bilmen) * * * Bir kimse kendi malından alıp sevabını bir müteveffaya (ölüye) bağ...


Vade Farkı

Niğde'den Ali Süllü'nün Soruları   Soru-1: Başlanılmış bir sünnet (mesela ikindi ve yatsının sünneti gibi) cemaatı yetişmek için terk edilebilir mi? Bozulması durumunda iadesi gerekir mi? Cevap: Başlanılmış sünnetten çıkmak cemaate yetişmek maksa...


İslâm'da Nükte

Daire Satışı Soru: Müteahhitlerin inşaat halindeki daireyi satması dinen caiz midir? Cevap: Arsası üzerinde inşaat malzemeleri mevcut bulunan ve inşaatı devam eden dairelerin satışı aslında istisna akdidir ve istisna akdine dinen cevaz verilmişti...


Namazda Tadil-i Erkan

Tadîl, sözlükte doğrultmak ve düzeltmek anlamınadır. Erkân ise rükn (rükûn) kelimesinin çoğuludur. Terim olarak tadil-i erkân namazın kıyam, rükû ve sücud gibi bütün rükünlerini sükunet ile yerine getirmektir. Mesela rükûdan kıyama kalkarken vücut di...


İslam'da Para Vakfı

Ekonomik faaliyetlerin özü ve itici gücü kar unsurudur. Üretim, dolaşım, paylaşım veya tüketim safhalarından herhangi birisinde kâra hak kazanabilmek için, Îslam hukuku önce, yapılacak ticaret isinin meşru olmasını ister. İkinci olarak da şu üç unsur...


Ziraî Ürünlerin Zekatı Öşür

  SORU: Öşür nedir? Dayandığı deliller nelerdir? CEVAP: Öşür Arapça'da "onda bir" manasına gelen uşr kelimesinin Türkçe'ye geçmiş şeklidir. Tarihte diğer bazı vergileri ifade için de kullanılmış olmakla beraber asıl karşılığı ve günümüzde kullanıl...