FIKIH

Uzlet Fıkhı

Hikmet; eşyayı yerli yerine vaz etmek, diye tanımlanır. Zulüm ise; bir şeyi layık olduğu yerin dışına koymaktır. Bu temel kıstas eşyayı anlama noktasında ana prensibi belirler. Her şeyden önce konuşulan şey ile ilgili doğru bir anlam ortaya konulmalı...


Devamlılık Fıkhı

Müslüman için zaman; bir ibadetten diğer ibadete ölçülen bir akıştır. İşte böyle bir ibadet mevsimi olan oruç ayı son bulmuş ve bayram ile taçlanmıştır. Oruçla, teravihle kazandığımız ibadet kıvamı artarak devam etmelidir. Bir ramazan mevsimini bitir


Teravih Fıkhı

Teravih namazının rekât sayısı ile ilgili ileri geri çok konuşulduğu malumdur. Şunun bilinmesi gerekir ki, asıl olan namazın tadına, hazzına varmaktır. Unutmamak lazımdır ki, huşu ile kılınmayan yüz rekât namazın kalp huzuru ile eda edilen bir rükün


Korku Fıkhı

Korkma duygusunu kaybetmiş bir kalp harap olmuştur. Kalbe Allah korkusu yerleştiğinde ise insandaki şehvet duygularını yakıp kül eder, dünyayı ondan uzaklaştırır ve ruhuna ahiret endişelerini işleyerek rahatını kaçırır. İnsanlar bu korkuyu taşıdıklar


İslam'a Göre Alım Satımda Kâr Haddi

Yüce Allah, dünya hayatının sürdürülmesini bazı mal ve eşyanın elde edilmesine bağlamıştır. Yeme, içme, giyim ve barınma ihtiyaçları bunlar arasındadır. Bunları elde edebilmek için de ticaret meşru kılınmıştır. Çünkü bu temel ihtiyaç maddelerini her ...


Oruç ve Kur'an'la İlgili Meseleler

Soru: Uzak mesafeli yollarda yolculuk yapan şoförün oruç ve kazası nasıl olur? Cevap: İslam dini hasta ve yolcuları mazeretten dolayı oruç tutmakla mükellef kılmamıştır. Mazeret ne kadar devam ederse şerî ruhsat da o kadar devam eder. Bu gibi kimsel...


Namaza Dair Sorular

SORU: Farz namazlardan çıkınca (selam verince) istiğfar etmenin hükmü nedir: Beş vakit namazın hepsinde aynı şekil de mi istiğfar edilir? CEVAP: Sevban (r.a)dan: Rasûlullah (s.a.s) farz namazdan sonra üç defa istiğfar eder (estağfirullah der) ve "Al...


Hacca Dair Sorular

Soru : Haram para ile haccetmenin hükmü nedir? Cevap: Ahmed b. Hanbel'e göre haram para ile haccetmek caiz değildir. Ekser ulemaya göre caizse de sahibi günahkar olur. Bu hususta Hanefiyye fukahasından Kemal İbn-i Hümam (788-861) "Fethu'l-Kadir" de ...


Kurbanla İlgili Sorular...

Bir kimse kendi malından çocuğu namına kurban kesebilir mi? Bir kimsenin kendi malından çocuğu namına kurban kesmesi menduptur. (Büyük İslâm îlmihali s. 392 Ö. Nasuhi Bilmen) * * * Bir kimse kendi malından alıp sevabını bir müteveffaya (ölüye) bağ...


Vade Farkı

Niğde'den Ali Süllü'nün Soruları   Soru-1: Başlanılmış bir sünnet (mesela ikindi ve yatsının sünneti gibi) cemaatı yetişmek için terk edilebilir mi? Bozulması durumunda iadesi gerekir mi? Cevap: Başlanılmış sünnetten çıkmak cemaate yetişmek maksa...