HACEGANDAN MEKTUPLAR

Göklerden Beslen

Allah Teâla bu dünyayı bizim için yaratmış, onu bizim için süslemiş ve rızkımız için gerekli her şeyi dünya gezegenine ihsan etmiştir. Ne var ki bu nimetlerden istifade etmek dünyaya gelişimizin yegâne amacı değildir; asıl amacımız bu nimetleri ölçü


Kur’an Müminin Baharıdır

Bahar, kuru ağaçların uzun kış uykusundan uyanma, toprak anadan emdikleri gıdalar ile çiçeğe durma mevsimidir. Yağmur maddi âlemin gıdası olduğu gibi Kur’an da ruhaniyet âleminin gıdasıdır. İkisi de hayat verir, diriltir.


Gençliğin Kalp Sancıları

Allah Teâlâ insanı, beden ve ruhtan yaratmıştır. Ruhumuzu da kalbimiz ile sırrını anlayamadığımız bir şekilde ilişkilendirmiştir. Ruh ile olan bu ilişkisinden dolayı kalp, ruh ile eşanlamlı hale gelmiştir. Bu sebeple kalp sancısı dediğimizde ruhumuzu


Sevgi, Saygı, Merhamet

Tarih boyunca İlahi Dinler Allah ile kul arasındaki münasebeti düzenlemekle kalmamış, insanlar arasındaki ilişkileri de tanzim etmiştir. Ne var ki kralların zorlaması, din adamlarının tavizleri ile dinler tahrife uğramış, insanın sosyal hayatını şeki


Merhamet Fedakârlıktır

Yüce Rabbimiz, Peygamberini ve ashabını tarif ederken onların öncelikli vasfı olarak kâfirlere karşı aşır sert, birbirlerine karşı ise son derece merhametli olmalarını beyan etmiştir.


Aklımızı ve Gönlümüzü Kur’an ile Formatlamak

Formatlamak, biçimlendirmek manasına, virüs bulaşmış ya da yavaşlamış bilgisayarlara yapılan temizleme işlemi için kullanılır. Bilgisayar dilinden alınan bu kelime aslında bizim Kur’an ile olan ilişkimizin kalitesini güzel ifade etmektedir.


Sonsuz Mucize Kur’an

Allah Teâlâ her peygambere onun nübüvvetini ispat etmesi için bir mucize vermiş, o mucizede kendi zamanında aşılamayan bir hususta olmuştur. Mesela sihirbazlığın en ileri olduğu dönemde Hz. Musa, asası ile zamanının tüm sihirbazlarını alt etmiştir.


Neleri Kurban Edelim?

Kurban Bayramı, Hz. İbrahim’in hak yolunda evlâdını, Hz. İsmail’in de tatlı canını feda etmesinden bizlere kalan bir hatıradır. Kurban bayramı vesilesi ile Rabbimiz bu iki büyük peygamberin teslimiyetini, emre itaatini ve ihlasını asla unutulmayacak


Tasavvuf ve Otokritik

Sufiler, maneviyat yollarının kötüye kullanılmasına engel olmak için devamlı olarak otokritik yapmışlar, kötü niyetle aralarına girenleri ayıklamak için özel gayret göstermişlerdir. Dünyevi niyetlerle tarikata girenler hem kendilerine hem de tüm mür


Bütün Varlıklara Karşı Merhamet Ahlâkı

Sufilerin dini hayatta dikkat ettikleri en önemli husus bilmek değil, bulmak ve olmak, sadece öğretmek değil bizzat yaşamaktır. Yüce Rabbimizin Cuma suresinde ilmiyle amel etmeyenleri kitap yüklü eşeklere benzetmesi (Cuma, 5) ve yine Saf suresinde “E