KUR'AN GÜNLÜĞÜ

Mülk Sûresindeki Sorular

Mülk sûresi, kâinat mülkünün Allah’ın kudret elinde olduğunun îlânı. Ölüm ve hayatın hikmetine işaret ediyor; ölümlerinden sonra insanların yeniden diriltilerek îman edenlerin mükâfat göreceğini, kâfirlerle günahkârların cezalandırılacağını haber ver


Cevabı Bildirilmeyen Soru

Kur’ân-ı Kerîm’de bazı meseleler insanların sorularına dayandırılarak açıklanır. Nebî (s.a.v.)’e “Sana kıyametten/ganîmetlerden/yetimlerden/haram aylardan/infaktan sorarlar.” buyrularak “De ki” hitabıyla, vereceği cevap bildirilir.1 Bunlardan biri ol


Zuhruf Sûresinden Altın Öğütler

Zuhruf, altın ve mücevher demektir. Muhtevasında bunlardan söz edilmesi ve Allah’ın insana sahip olduğu maddî değerlere göre değil, inanç ve davranışlarına göre kıymet verdiğinin anlatılması sebebiyle sûreye bu ad verilmiştir. Burada mealini arz ede


Umumî Nimetleri Görmek

Nebe’ sûresinde şöyle buyruluyor: “Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da onun için birer direk kılmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme (vakti) kıldık; Geceyi bir örtü yaptık; Gündüzü geçimi sağlama (vakti) kıldık; Üstünüze yedi kat


Bütün Güzelliklerin Zîneti

Ahzâb sûresinde şöyle buyruluyor: “Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mü’min erkekler ve mü’min kadınlar, taata devam eden erkekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, (gönüld


Salavât-ı Şerîfe Seferberliği

Ahzâb sûresinde şöyle buyruluyor: “Allah ve melekleri, Peygamber’e çok salavât getirirler. Ey müminler! Siz de ona salavât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.”1Hasan-ı Basrî (rh.a.) diyor ki; “Allah Teâlâ’nın ‘Ey îman edenler!’ hitabını duyu


Yeniden Dirilişe Îmân

Bakara sûresinde şöyle buyruluyor: “İbrahim Rabbine: Ey Rabbim! Ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster, demişti. Rabbi ona: Yoksa inanmadın mı? dedi. İbrahim: Hayır! İnandım, fakat kalbimin mutmain olması için (görmek istedim), dedi. Bunun üzerine Alla


Sıkılmış Yumruklara Duâ Edebilir Misiniz?

Ne zaman Yâsin sûresini okumak üzere Allah Kelâmı’nın huzuruna otursam, ikinci sayfasındaki “ashâb-ı karye” misâline1 gelince duygulanırım. “Ah, biz Müslümanlar! Yüreğimizi yoklamalıyız.” diye hayıflanırım. “Bu misallerden maksat, olup bitmiş hâdisel


Namaz ve Kur’ân

Ankebût sûresinde şöyle buyruluyor: “Allah, gökleri ve yeri hak olarak (yerli yerince) yarattı. Şüphesiz bunda, iman edenler için (Allah’ın varlık ve kudretine) bir nişâne vardır. Rasûlüm! Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz,


Dünyanın En Güzel İşi

Fussilet sûresinde şöyle buyruluyor: “(İnsanları) Allah’a çağıran, salih ameller işleyen ve “Ben Müslümanlardanım” diyenden kimin sözü daha güzeldir? İyilikle kötülük bir olmaz, Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşma