RÖPORTAJ

Nureddin Yıldız Hocaefendi ile... Bu Ayet Kime Hitap Ediyor?

“İyilik ve Takvada Yardımlaşın, Günah ve Düşmanlıkta Yardımlaşmayın” (Maide, 2)


Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’den: Hayati Uyarılar

  Hayati Uyarılar İctihadsız Cihad Sancısı Büyük Cihad Terbiyesi İslam’ı Vuran Beş İllet Din Mühendisliğine Dikkat Sorun Bizde Kalbimizde... Prof. Dr. İrfan Gündüz: Muhterem Hocam, Sohbete Diyanet’in bu yıl ana tema olarak belirlediği ...


Nureddin Yıldız Hoca ile Hadis Tartışmaları Üzerine...

Öncelikle iman esaslarımızın temel rükünlerinden birisi peygamberlere iman, Resulullah’a iman, o imanın gerektirdiği hukuk üzerinde duralım diye düşünüyorum. Rabbimiz o hukuku kitabında nasıl belirliyor? Bizim Rasulullah -sallallahu aleyhi vesellem’l


Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir Hoca ile “Hadis karşıtı” Kampanya Üzerine

Ahmet Taşgetiren: Muhterem Hocam, Sünnet, Hadis üzerine yapılan tartışmalar malumlarınız. Bu konuda sizler de çok yazılar yazdınız. Konuyu Altınoluk’ta da etraflıca değerlendirme ihtiyacı hissediyoruz. Sizin de gönlünüzü yaralıyor mu gördükleriniz? ...


İlhan Armutçuoğlu Hocaefendi ile... -3-

S. TAN: Hocam Musa Efendi hazretleri ile birlikte olduğunuz demlerden anlatacaklarınız vardır mutlaka. İ. ARMUTÇUOĞLU: Musa Efendimiz ile ilgili de önemli bir hadise arz edeyim. Burası faaliyete geçmezden evvel Musa Efendimiz Hazretleri Muğla’y...


Merhum Oğuz Aydınol Ağabey ile vefatından önce bir gönül sohbeti...

Her mürşidi kamilin bir terbiye usulü vardır. Sami Efendi Hazretleri de mürşidi kamildi Musa Efendi üstadımız da. Şimdi o mu iyidir, bu mu iyidir diye düşünmek muvafık değildir. En son yaşayana, canlı olana tabi olmak lazımdır. ‘Nasıl Hazreti Ebubeki


Nureddin Yıldız İle Sapmalar Üzerine…

“Elbiseniz eskidiği gibi, imanınız da eskir. İmanınızı yenileyin.”


Teslimiyet Timsali Bir Derviş Tahsin Yatman Amca'yla...

Cehennem Deresi’nde çalışırken Tarsus’a inmiştik. Yanımdaki arkadaşım ertesi gün izne çıkacaktı, saatini yaptırmak istedi. Birkaç saatçiye sorduk hepsi ‘iki gün veya üç gün sonra gel’ dediler. Kimisi 3 lira kimisi 5 lira istiyor ama bugün yaparım, di


İbâdetten Kulluk Şuûruna Kitabının Müellifi Prof. Dr. Saffet Köse İle...

Hayatın Her Alanında  Takva ve İhsan Şuûru   Altınoluk: Muhterem hocam, Altınoluk Dergisi’nin bu yıl abonelerine vereceği hediye kitabını hazırladınız. İbadetlere kalbi boyutuyla, hikmetleriyle baktınız. Kitabın ana gayesi ve sizi bu çalışmaya iten...


Merhum Oğuz Aydınol Ağabey ile vefatından önce bir gönül sohbeti... -2-

Şunu bilmek gerekir ki en büyük imtihan ve en dehşetli bela ölümdür. Ama ondan daha kötü olanı ölümden habersiz olmak, onu hatırlamamak, az düşünmek ve Hakk’a layık ameller yapamamaktır.