RÖPORTAJ

Kudüs Müftüsü : İslam Topraklarında Yahudi Hâkimiyeti Sona Erecek

Fatih Emin-Kudüs denilince akla ilk önce Mescidi Aksa geliyor. Mescidi Aksa 'nın bulunduğa bir beldenin müftüsü olmak sizde ne gibi duygular uyandırıyor? Sadeddin İlmi- Şüphesiz ki Allah'ın aziz kıldığı bir toprakta Müslümanların sorumluluklarını yü...


Ramazan: Her Yanı Doldurulması Gereken Bir Petek Muhterem Abdullah Sert ile…

Allah resulü, Ramazan’ı adeta her yanı doldurulması gereken bir petek gibi görüyor. Tabii ki bütün hayatı öyledir ama bunu Ramazan’da daha ciddi bir şekilde müşahede ediyoruz. Oruç, insanı damıtan bir ibadettir. Özünü, ruhunu ortaya çıkaran, o kesafeEmin Saraç Hocaefendi ile...

Altınoluk: Hocam zatı âlinizin hem ilmi hayatınız hem de aile çevreniz dolayısıyla Sami Efendiyle, yakında kaybettiğimiz Musa Efendi ve özellikle Abdurrahman Hocaefendi ile teşriki mesaileriniz olurdu. Onların sizi etkileyen yönleri, hususiyetleri, h...


Asuman Doğru ile Aile Üzerine...

Altınoluk: Eskiden büyük aile vardı sonra çekirdek aile safhası geldi. Şimdilerde flörtler, nikahsız beraberlikler, salgın halinde boşanmalar, aile içi ilişkilerde sancılarla, huzursuzluklarla bir aile erozyonu yaşıyor dünyamız. Nereye gidiyoruz size...


Prof. Dr. Halis Aydemir ile… Ahdini Satanın Âkıbeti Rezilliktir

Hayatınızda Cenâb-ı Hakkın bazı emirleri karşılık buluyor, bazıları karşılık bulmuyor. Bazılarını reddetmeye, aslında öyle değilmiş demeye başlıyorsunuz. İşte bunlara Allah azze ve celle diyor ki: “Artık sizden bunu yapanın cezası, dünya hayatın


Hüdâyî Külliyesi Üzerine Medet Bala ile

Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı, Üsküdar’da ismini aldığı Hak dostunun camisinin ve türbesinin civarında bir külliye inşa ediyor. Hayırseverlerin ve Hüdâyî dostlarının katkıları ile yükselen Külliye inşaatının hangi safhada olduğunu Vakfın İdari İşler ve İn


Ateşte Olup da Yanmayacak Müslümanlar Gerekli - Prof. Dr. Özcan Hıdır ile..

İslam’a ilginin yükselişi, Müslümanlar için önemli fırsatlar barındırırken, meydan okumalarla baş edebilmeyi de gerektiriyor. Yani Avrupa’da Müslüman olmak, Mısır’lı edip Mustafa Sâdık er-Râfıî’nin deyişiyle, Hz. İbrahim gibi, “ateşte olup da yanmaya


Merhum Mustafa Eliboyalı Ağabey’le...

"Sermayem Muhabbetim"   Sami Efendi Hazretleri’nin yetiştirdiği klasik bir mürid. Yokluk içinde, mahviyet halinde. Tepeden tırnağa muhabbeti kuşanmış vaziyette. Kendisini vefatından önceki son demlerinde Kayseri’deki evlerinde ziyaret edip Adem Erg...


Hafız Mahmut Ekşi ile…

Bir yerde doğru düzgün eğitimin olması için dört unsurun olması lâzım. Birincisi mekân, ikincisi oranın giderleri, üçüncüsü hoca, dördüncüsü talebe. Bir de yaygın olarak şöyle derler: “Talebenin yetişmesi için annesinin ketesi, babasının kesesi, hoca