EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gönüller Sultanı, Üstâdımız, Babamız Mûsa Efendi (k.s)

Her medeniyet, kendi insan tipini vücûda getirir. O insan tipi de, mensub olduğu medeniyetin sıfat ve karakteriyle hem-âhenktir. İslâm medeniyeti, insanlık tarihinde bir kere ulaşılabilmiş bir zirvedir. Bunun sebebi, selîm beşerî fıtratın, ilâhî ili...


Dr. Nazif Yılmaz ile… Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık

Örgün eğitimle birlikte hafızlık sistemi bugünkü şartlarda en ideal bir sistemdir. Öğrenciler okul ile birlikte hafızlık yapmaktadır. Yaptığımız duygu-durum araştırmalarında da gördük ki akademik öğrenmeler hafızlığı, hafızlık da akademik öğrenmeleri


Kurban Fedakârlıktır ve Aczini İtirâftır

Kurban Fedakârlıktır 402.Sayı | 2019 Ağustos Osman Nûri Topbaş İman, en büyük muhabbettir. Muhabbet ise ispat ve bedel ister. Gerçek bir muhabbetin kantarı da, fedakârlıktır. Yani fedakârlığın kadar muhabbetinde samimîsin demektir. İnsan en büyük ...


Vatana Kötü Diyen Kötülüğün Taşeronudur

Vatanın kötü, yol kesici ve geleceği olmayan bir yer olduğuna dair yürütülen sinsi ve sistematik propaganda bir düşman projesidir. Burası bizimdir; şahsiyetimiz, inancımız ve kimliğimiz vatanla var olmuştur. Vatan bizimle mamur olacak ve bizi mamur e


Abidin Topbaş'dan Hatıralarla Musa Topbaş (rh.a.)

Altınoluk: Efendim önce merhum üstadımıza yakınlığınızdan yola çıkarak sohbeti başlatalım istiyoruz. Sizin için hakikaten ilginizin, yakınlığınızın, beraberliğinizin çok farklı boyutları var. O alakalar nelerdi, oradan başlayalım isterseniz. Bir abi ...


"Kurtuluşumuzun reçetesi Hakk’a güzel bir kul, topluma örnek bir müslüman olmak"

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi ile Yaygın Eğitim ve Nesil Endişesi Üzerine  Mülâkat - 2      Kurtuluşumuzun reçetesi: Hakk’a güzel bir kul, topluma örnek bir müslüman olmak Abdurrahman Topbaş: Efendim, yaygın eğitim hizmetinde bulunan bazı kardeşlerim...


"Cennet mi? İki rekat namaz mı?"

Abdullah Sert Bey'in "Cennet mi? İki rekat namaz mı?" Konulu Sohbeti


Prof. Dr. Hamdi Döndüren Hoca ile… Ahkâmü’l Kur’an Tefsiri Üzerine Mülakat

Her mü’minin her şeyi bilmesi gerekmese de, günlük yapmakta olduğu ibadetlerin fıkhi hükümleri yanında, hangi iş ve meslekle meşgul oluyorsa, o mesleğin gerektirdiği temel bilgileri, helal ve haram haram sınırlarını bilmesi gerekir. Bu bilgilenme “te


Tefakkuh: Hayatı Ahiret Merkezli İdrak Etmek

Tefakkuh; Allah’ın rızasını tespit etme ve kazanma melekesidir. Nitekim bu melekeyi elde etmiş olan âlimler peygamberlere varis kabul edilmişlerdir. Peygamberler gümüş ve altın para miras bırakmamış, sadece ve sadece ümmetlerine ilim ve hikmet öğretm


Modern Câhiliyeye Karşı Tefakkuh

Modern câhiliye diyebileceğimiz şu dönemde İslam’ın çağın insanına teklifi yine tefakkuhtur. Tefakkuh yani sözü derinliğine anlayıp, onunla hayatını tanzim etme ve sözle dirilme çağın katbekat kesifleşen karanlığına karşı tek umudumuzdur.