EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 27

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Rasûlʼün verdiği haber, Günden güne zuhûr eder, Tuttu dünyayı serteser,1 Zulüm deyû ağlar var mı?.. [Rasûlullah (s.a.v) Efendimizʼin fiten hadislerinde haber verdiği ve kıyâmetin ayak sesleri olan birçok fitne ve fesâd...


Peygamberimizin Yahudi Siyaseti: Asla Benzememek ve Güçlendirmemek…

Muhterem Adem Saraç Hoca ile... "Sürekli devam eden asıl mücâdele, hiçbir yönden yahûdîlere benzememek ve onları güçlendirecek her şeyden uzak durmaktı. Şer odaklarını besleyen damarlar kesilmedikçe, şerlerin şerleri bütün dünyaya yayılır! Bu


Aziz Mahmud Hüdâyî 26 (r.a)

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Rızâullâh1 murâd ise, Sakın aldanma telbîse!2 Nazar et hâl-i İblîsʼe, Edep gözle, edep gözle!.. “(Ey kardeş!) Cenâb-ı Hakkʼın rızâsına ermek istiyorsan, sakın şeytanın sûret-i haktan görünerek seni kandırmasına izin ve...Dünyanın Yahudi İle İmtihanı

Koskoca bir dünyanın, sahip olduğu finans gücüyle pervasızca, hak-hukuk tanımaz şekilde hareket eden, başta Filistinlilere zulmeden, sömürü çarkını döndüren bir avuç Yahudi’nin oyuncağı olması insanlık adına onur kırıcıdır. İnsaf, vicdan ve izan sahi


Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 25

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Bedr-i dücâ, şems-i duhâ, Verd-i gülistân-ı hüdâ, Hakkʼın Habîbi Mustafâ, Doğduğu ay geldi yine… “Şirk, küfür ve cehâlet karanlıklarına âdeta nurlu bir dolunay ve parlak bir sabah güneşi olan; hidâyet gülistanının gonc...


Modern Câhiliyeye Karşı Rabbânî ve Nebevî Hareket Metodu

İnsanlığı karanlığa, süfliyâta ve dünyevîleşmeye çeken böylesi bir cahiliyeye karşı Hak ve hakikatin hakimiyeti nasıl sağlanabilecektir? Evet, “Hak gelince bâtıl eriyip gidecektir” (İsrâ Sûresi 81). Bu Rabbimizin apaçık fermanı ve beyanıdır. Öyleyse


Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 24

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Nutfe-i nâçîzi1 insân eyledin, Hamd ü minnet Sana ey Rabb-i Kerîm! Ehl-i İslâm, ehl-i îmân eyledin, Hamd ü minnet Sana ey Rabb-i Kerîm! [Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmelerde: “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir alak...Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 23

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Kulak tutan kişiler Hak Kelâmʼa, Noksandan kurtulup erer tamâma… [Hatâ ve noksanlıklarından kurtularak Cennetʼe lâyık bir sâfiyete ermek isteyen bir kul; ‒Cenâb-ı Hakkʼın kelâmı olan Kurʼân-ı Kerîmʼin mânâ ve tefekkür i...