EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hak Dostlarından Hikmetler: Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 1

Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri (1541-1628), Anadoluʼda yetişen, ilminden, irfânından ve vakfından günümüzde dahî ümmetin müstefîd olduğu, mâneviyat semâmızın yıldız şahsiyetlerinden biridir. Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri’nin neslinden olup, “seyyid”dir...


"Aşır Okuyuşa Hayran Kaldım, Hoca Oldum"

Bizim akrabalardan Mustafa Kalaycı isminde biri Beyazıt'ta talim okumuş. O da zamanında bizim yeni evde kalmış, okumuş biriydi. Köye bir gelişinde harmanda namaz kıldık cemaatle. Sonunda böyle mahreçli çok güzel bir aşır okudu ki anlatamam. Hep hayra


Allah Rasûlü’nün Cemaat Hassasiyeti

Allah Rasûlü -sallallâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir taraftan ashabını/ümmetini mutlaka cemaate/camiye teşvik etmiş, diğer taraftan da fıkhî mazeretler olmadan cemaate katılmayan mü’minleri de ağır müeyyidelerle inzâr etmiş/korkutmuştur. Efendimi


Gönlü Gaflet ve Kasvetten Korumanın Yolu: Takvâ

ALTINOLUK: Efendim; bu dönem Altınoluk Dergimizin okuyucularına hediye edeceği “Müslümanın Gönül Dünyası” adlı eserinizin başlığında da geçen “gönül” mefhumu üzerinde biraz daha durmak istiyoruz. “Gönül ferman dinlemez!” denilmiş. Peki, Hak fermanın...


Sohbetler: Velilerin Manevi Dershanesi

Sohbetler, dikkat edilirse ana kaynak (Kur’an) ve Allah Rasûlü ile bağ kurabilme yolu, sadece bir bilgi nakli değil, kalblerin buluşması vasıtasıdır. Kalbler açılabilirse Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-‘den akıp gelen feyz-i ilahi, silsile yo


Mânevî ve Ebedî Kurtuluşun Reçetesi Gönlü İhyâ Etmek

  ALTINOLUK: Muhterem Efendim. Altınoluk Dergimiz bu sene kıymetli okuyucularına zât-ı âlînizin “Müslümanın Gönül Dünyası” isimli eserini takdim ediyor.Evvelâ bu eseri hazırlamaktaki gâyenizi sorsak; bu eser ile okuyucuda nasıl bir tesir murâd edi...


Ankara’nın Hacı Annesi: Hacı Semahat Gedikli Hanımefendi

Merhum Hacı Gedikli Efendi’nin refîkaları Semahat Gedikli Hanımefendi Hakk’ın rahmetine kavuştu. Cenazesi 27.07.2021 günü Hacı Gedikli Efendi’yle birlikte sadaka-yı câriye olarak inşâ ettikleri Sami Efendi Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan c...


Dr. Nazif Yılmaz ile… Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık

Örgün eğitimle birlikte hafızlık sistemi bugünkü şartlarda en ideal bir sistemdir. Öğrenciler okul ile birlikte hafızlık yapmaktadır. Yaptığımız duygu-durum araştırmalarında da gördük ki akademik öğrenmeler hafızlığı, hafızlık da akademik öğrenmeleri


Gönüller Sultanı, Üstâdımız, Babamız Mûsa Efendi (k.s)

Her medeniyet, kendi insan tipini vücûda getirir. O insan tipi de, mensub olduğu medeniyetin sıfat ve karakteriyle hem-âhenktir. İslâm medeniyeti, insanlık tarihinde bir kere ulaşılabilmiş bir zirvedir. Bunun sebebi, selîm beşerî fıtratın, ilâhî ili...


Kurban Fedakârlıktır ve Aczini İtirâftır

Kurban Fedakârlıktır 402.Sayı | 2019 Ağustos Osman Nûri Topbaş İman, en büyük muhabbettir. Muhabbet ise ispat ve bedel ister. Gerçek bir muhabbetin kantarı da, fedakârlıktır. Yani fedakârlığın kadar muhabbetinde samimîsin demektir. İnsan en büyük ...