EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hak Dostlarından Hikmetler: Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 9

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Acep mi Kâbe’den eşref olursa kâmilin kalbi? Bunu cân ile isğâ et efendi, kavl-i sâdıktır; Binâsı Kâbe’nin mahlûk işidir seng ü hâk ile, Gönül hod dest-i kudretle yapılmış sun‘-i Hâlık’tır. [Hüdâyî Hazretleri bu mısrâl...


İlim Antibiyotik Gibidir, Vitamini Tasavvuftur

Muhterem Osman Ersan Hocaefendi ile… Hüdâyi Camii civarına yolu düşüp de, acaba bu mübarek mekânların nezih ve zarif insanları hala yaşar mı diye merak eden var mıdır bilmeyiz ama bu sayımızda böyle bir ismi takdim etmek isteriz. Emekli eğitimci O


Aziz Mahmud Hüdâyî -8-

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Sebzeyi yabanda mı buldu sanırsın nevbahar? Çekti hamsînin içinde nice nice erbaîn!.. Çekmeyince erbaîni rûzgâr, Ona yüz göstermemiştir nevbahar… [Hüdâyî Hazretleri bu beyitlerinde gönüllere şöyle sesleniyor: “İlkbaha...


Sohbetlerde Kendinizden Bir Şey Söylemeyin, Okuyun

Kendim bir şeyler konuşmam, daima hocamızın metinlerini okurum sohbetlerde. Bütün sohbet vazifelilerine de aynı şeyi söylerim. Sakın kendi kafanızdan sohbetlerde bir şey söylemeye kalkmayın, metin okuyun diye. Metni de üç defa en azından okuyun, anla


Hak Dostlarından Hikmetler: Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 7

Hüdâyî Hazretleri buyurur: “Ramazân-ı Şerîf, kullar için rahmet kaynağıdır. İbadet ve hayırları pek çoktur… Hiç bilir misiz; Ramazân-ı Şerîfʼte bağışlanmayan ne zamanda bağışlansa gerektir? (Ramazân-ı Şerîfʼe erişenler;) şimdiye dek ettiklerine nâ...


İslam Orta Avrupa'da Geçici Değil Kalıcı

Avrupa’da ciddi bir İslamlaşma söz konusu. Avrupa insanını din namına bir yere odaklayacak ibadet yok. En dindarı sofrada dua yapar. Müslümanlar olarak biz oraya seçme insan da göndermedik. Osmanlı'nın Balkanlar'a yaptığı gibi gerçekten İslam'ı temsi


Hak Dostlarından Hikmetler Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 6

Hüdâyî Hazretleri Farsça ve Arapça bir şiirinde buyurur: Ey deret Ka‘be-i erbâb-ı necât Kıbletî vechuke fî külli salât Zât-ı pâk-i tû münezzeh zî-cihât Dergehet Ka‘be-i ehl-i derecât “Ey kapısı kurtuluş ehlinin Kâbe’si olan (Allâhʼım)! Yüzün, h...Ümitlerimizde de Endişelerimizde de Hep Hakkın Rızası

Ümitlerimizin Hakk’ın rızasına uygun bir muhtevada olmasına dikkat ederken, korku ve endişelerimiz bizi Yüce Rabbimize olan îman, tevekkül ve teslimiyetimizi zedeleyecek bir duruma düşürmemelidir.


Hak Dostlarından Hikmetler: Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 5

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Varlık Senʼindir ser-te-ser, Sen halkedersin hayr u şer, Yok gayrıdan nef‘ u zarar, Senʼden Sana sığınırım!.. [Hüdâyî Hazretleri bu şiirinde Cenâb-ı Hakkʼa şöyle ilticâ ediyor: “Yâ Rabbi! Baştanbaşa bütün cihan ve kâi...