EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 32

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Nâz olur işi hûbun, Çoktur gamı mahbûbun, Sarptır yolu matlûbun, Âsân eline girmez… “Güzelin işi, sevene naz etmektir. Sevenin gönlü, sevdiğinden ayrılığın gam ve hicrânıyla doludur. Gönüllerin tâlibi olduğu güzele ula...Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 31

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Aç gözün gafletten uyan, İbadet eyle her zaman, Receb, Şâbân u Ramazan, Mübârek aylardır gelen… [Cenâb-ı Hak 24 saatlik bir gün içinde seher vaktine, 7 günlük hafta içinde Cuma gününe ayrı bir kıymet ve husûsiyet bahşe...


Akidede Sıhhat, İbadette Huşu ve Ahlâkta Güzellik

İlk olarak Sami Efendimizin Bedir Gazvesi ve Enfâl Sûresi Tefsiri çıkarıldı. Bu kitabın girişine Abdullah Hocamız yayınevi adına bir takdim yazısı yazdı ve yayınevi olarak ana çizgimizi şöyle belirledi: Sahih bir akide, huşu içinde bir ibadet hayatı


Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 30

Nice ölümü beklenen hastalar ve yaşlılar, kendilerinin vefâtını bekleyenlerin ardından gözyaşı dökmüş, onların yasını tutmuşlardır. Dolayısıyla ölümün yaşı ve sırası yoktur. Tıpkı metrajı belli olmayan bir makara gibi; ömrün ne zaman ve nasıl biteceAziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 29

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Dünyada çeker her fert, Hâlince belâ ve dert, Ol âşığa derler mert, Baş eğmeye nâdâna!..1 “Dünyada herkes kendi hâline göre bazı belâ ve dertlerle imtihan olunur. Hak âşığı mert insan odur ki, hak ve hakîkati tanımayan...Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 28

Bugün başta Filistin olmak üzere, Suriye, Myanmar, Doğu Türkistan ve diğer İslâm beldelerindeki mazlum din kardeşlerimizin içler acısı hâli, hepimizi derin bir nefis muhâsebesine sevk etmelidir. Unutmayalım ki bu hâl, onlar için de ağır bir imtiha


Kalpleri Paramparça Korkaklar

Doç. Dr. Ömer Faruk Araz ile Kur’an’da Yahudiler Üzerine…