EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şeyh Sâdî (r.a) -1

Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Peygamber Efendimiz (s.a.v), sırf kendini düşünüp din kardeşinin ıztırâbına duyarsız kalmanın, İslâm ahlâkıyla bağdaşmadığını bildirmek üzere; “Komşusu açken tok yatan kimse mü’min değildir.” (Hâkim, II, 15)


Mürşidinde Fâni Olmuş Bir İnsan

Hizmetli eğitim en mühim eğitim. Yani kitaptan okuyarak eğitim bir yere kadar olur. İnsan hizmetle tevazu sahibi olmalı. Kibrini yok etmeli. Yani insan hizmetle eğitiliyor, biz bunun mektebine gitmedik. Büyüklerden ne görmüşsen onu tatbik ediyorsun.


Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 33

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Seni aldar bu dehr-i dûn, Nef‘ eylemez mâl ü benûn, Nefs elinde olma zebûn, Vâsıl olmağa sa‘y eyle… “(Âhiret karşısında) son derece değersiz olan bu fânî dünya, ebedî hayatta fayda vermeyecek olan mal ve evlâtlar peşin...Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 32

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Nâz olur işi hûbun, Çoktur gamı mahbûbun, Sarptır yolu matlûbun, Âsân eline girmez… “Güzelin işi, sevene naz etmektir. Sevenin gönlü, sevdiğinden ayrılığın gam ve hicrânıyla doludur. Gönüllerin tâlibi olduğu güzele ula...Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 31

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Aç gözün gafletten uyan, İbadet eyle her zaman, Receb, Şâbân u Ramazan, Mübârek aylardır gelen… [Cenâb-ı Hak 24 saatlik bir gün içinde seher vaktine, 7 günlük hafta içinde Cuma gününe ayrı bir kıymet ve husûsiyet bahşe...


Akidede Sıhhat, İbadette Huşu ve Ahlâkta Güzellik

İlk olarak Sami Efendimizin Bedir Gazvesi ve Enfâl Sûresi Tefsiri çıkarıldı. Bu kitabın girişine Abdullah Hocamız yayınevi adına bir takdim yazısı yazdı ve yayınevi olarak ana çizgimizi şöyle belirledi: Sahih bir akide, huşu içinde bir ibadet hayatı


Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 30

Nice ölümü beklenen hastalar ve yaşlılar, kendilerinin vefâtını bekleyenlerin ardından gözyaşı dökmüş, onların yasını tutmuşlardır. Dolayısıyla ölümün yaşı ve sırası yoktur. Tıpkı metrajı belli olmayan bir makara gibi; ömrün ne zaman ve nasıl bitece