EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Prof. Dr. Hamdi Döndüren Hoca ile… Ahkâmü’l Kur’an Tefsiri Üzerine Mülakat

Her mü’minin her şeyi bilmesi gerekmese de, günlük yapmakta olduğu ibadetlerin fıkhi hükümleri yanında, hangi iş ve meslekle meşgul oluyorsa, o mesleğin gerektirdiği temel bilgileri, helal ve haram haram sınırlarını bilmesi gerekir. Bu bilgilenme “te


Tefakkuh: Hayatı Ahiret Merkezli İdrak Etmek

Tefakkuh; Allah’ın rızasını tespit etme ve kazanma melekesidir. Nitekim bu melekeyi elde etmiş olan âlimler peygamberlere varis kabul edilmişlerdir. Peygamberler gümüş ve altın para miras bırakmamış, sadece ve sadece ümmetlerine ilim ve hikmet öğretm


Modern Câhiliyeye Karşı Tefakkuh

Modern câhiliye diyebileceğimiz şu dönemde İslam’ın çağın insanına teklifi yine tefakkuhtur. Tefakkuh yani sözü derinliğine anlayıp, onunla hayatını tanzim etme ve sözle dirilme çağın katbekat kesifleşen karanlığına karşı tek umudumuzdur.


Kudüs Emâneti

Mü’min, emin kimsedir; yani kendisine güvenilebilen bir kişiliğe ve erdeme sahiptir. Emânet, eminlik ve îman arasında öyle sıkı bir bağ vardır ki, Allah Resûlü –sallallahu aleyhi ve sellem-: “Emânete liyakati olmayanın yani kendisine güvenilemeyen ki


Şevval Ayında Oruç Tutmak

Bir Ramazan’ı daha oruçlarla, teravihlerle, Kur’an’la, Kadir gecesiyle, sahur ve seherlerle dolu dolu yaşadık. Bu ayın manevi havası hayatımızın bütün alanlarında yoğun şekilde hissedildi. Bu manevi hayatı devam ettirmek için önümüzde bir fırsatımız ...


Mü’minin Bayramı

Allah Teâlâ buyuruyor: “Habibim, kullarım sana Benden sorarlarsa haber ver ki; Ben onlara yakînim. Ben duâ edenin (Beni çağıranın) da’vetine icâbet ederim. O halde onlar da Benim da’vetime icâbet ve Bana îman etsinler. Tâ ki o sâyede doğru yola ulaş...


"Rasûl'e Bey'at Allah'a Bey'attır"

Abdullah Sert Bey'in "Rasûl'e Bey'at Allah'a Bey'attır" Konulu Sohbeti


"Allah, Seni de Çocuklarını da Bağışladı"

Abdullah Sert Bey'in "Ziyaretgâhda Bir Kandil Yak" Konulu Sohbeti


Alâeddin Ali Kuşçu

İstanbul'da astronomi ve matematik alanında ders veren hocaların birincisi: Semerkant, güneşin parlak ışıklarıyla yeniden aydınlanmaya hazırlanırken, genç Alâeddin Ali; sessizce Uluğ Bey Medresesi’nin önüne geldi. Atını hazırlamış, erzak torbasını...


İnsanlık Sanatı

Dünya telaşı bitmez. Mezarlıklar dünya işini bitiremeden giden insanlarla doludur. Telaşı gidermenin yolu, ruhu doyurmaktan geçer. Ruh da ancak başkalarına yardım ederek tatmin olur. Gücü yeten maddî yönden yardımcı olsun, yetmeyen de güzel davranışl