EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sohbetler: Velilerin Manevi Dershanesi

Sohbetler, dikkat edilirse ana kaynak (Kur’an) ve Allah Rasûlü ile bağ kurabilme yolu, sadece bir bilgi nakli değil, kalblerin buluşması vasıtasıdır. Kalbler açılabilirse Efendimiz -sallallâhu aleyhi ve sellem-‘den akıp gelen feyz-i ilahi, silsile yo


Mânevî ve Ebedî Kurtuluşun Reçetesi Gönlü İhyâ Etmek

  ALTINOLUK: Muhterem Efendim. Altınoluk Dergimiz bu sene kıymetli okuyucularına zât-ı âlînizin “Müslümanın Gönül Dünyası” isimli eserini takdim ediyor.Evvelâ bu eseri hazırlamaktaki gâyenizi sorsak; bu eser ile okuyucuda nasıl bir tesir murâd edi...


Ankara’nın Hacı Annesi: Hacı Semahat Gedikli Hanımefendi

Merhum Hacı Gedikli Efendi’nin refîkaları Semahat Gedikli Hanımefendi Hakk’ın rahmetine kavuştu. Cenazesi 27.07.2021 günü Hacı Gedikli Efendi’yle birlikte sadaka-yı câriye olarak inşâ ettikleri Sami Efendi Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan c...


Dr. Nazif Yılmaz ile… Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık

Örgün eğitimle birlikte hafızlık sistemi bugünkü şartlarda en ideal bir sistemdir. Öğrenciler okul ile birlikte hafızlık yapmaktadır. Yaptığımız duygu-durum araştırmalarında da gördük ki akademik öğrenmeler hafızlığı, hafızlık da akademik öğrenmeleri


Gönüller Sultanı, Üstâdımız, Babamız Mûsa Efendi (k.s)

Her medeniyet, kendi insan tipini vücûda getirir. O insan tipi de, mensub olduğu medeniyetin sıfat ve karakteriyle hem-âhenktir. İslâm medeniyeti, insanlık tarihinde bir kere ulaşılabilmiş bir zirvedir. Bunun sebebi, selîm beşerî fıtratın, ilâhî ili...


Kurban Fedakârlıktır ve Aczini İtirâftır

Kurban Fedakârlıktır 402.Sayı | 2019 Ağustos Osman Nûri Topbaş İman, en büyük muhabbettir. Muhabbet ise ispat ve bedel ister. Gerçek bir muhabbetin kantarı da, fedakârlıktır. Yani fedakârlığın kadar muhabbetinde samimîsin demektir. İnsan en büyük ...


Vatana Kötü Diyen Kötülüğün Taşeronudur

Vatanın kötü, yol kesici ve geleceği olmayan bir yer olduğuna dair yürütülen sinsi ve sistematik propaganda bir düşman projesidir. Burası bizimdir; şahsiyetimiz, inancımız ve kimliğimiz vatanla var olmuştur. Vatan bizimle mamur olacak ve bizi mamur e


Abidin Topbaş'dan Hatıralarla Musa Topbaş (rh.a.)

Altınoluk: Efendim önce merhum üstadımıza yakınlığınızdan yola çıkarak sohbeti başlatalım istiyoruz. Sizin için hakikaten ilginizin, yakınlığınızın, beraberliğinizin çok farklı boyutları var. O alakalar nelerdi, oradan başlayalım isterseniz. Bir abi ...


"Kurtuluşumuzun reçetesi Hakk’a güzel bir kul, topluma örnek bir müslüman olmak"

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi ile Yaygın Eğitim ve Nesil Endişesi Üzerine  Mülâkat - 2      Kurtuluşumuzun reçetesi: Hakk’a güzel bir kul, topluma örnek bir müslüman olmak Abdurrahman Topbaş: Efendim, yaygın eğitim hizmetinde bulunan bazı kardeşlerim...


"Cennet mi? İki rekat namaz mı?"

Abdullah Sert Bey'in "Cennet mi? İki rekat namaz mı?" Konulu Sohbeti