SAADET ÇAĞINDAN SİMALAR

Medine Fakihlerinden Ziyad İbni Lebid (r.a.)

Ziyad ibni Lebid (r.a.) Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından Hadramut bölgesine zekat toplamak üzere vazifelendirilmiş bir sahabi!.. Medine-i Münevvere’nin fakihleri arasında yer almış bir ilim eri!.. Ashab-ı kiram arasında “...


Hudeybiye Kahramanı Ebû Cendel İbni Süheyl radıyallahu anh

O, Mekke’de müşrik bir aile ortamında doğup büyüdü. Babası Süheyl ibni Amr, Kureyş’in ileri gelenlerinden idi. Bedir Gazvesinden önce (2/624) İslâm’la şereflendi. İslâm’ın nuruyla gönlünü aydınlattı. Dört sene gibi uzun bir müddet Rasûlullah sallall...


Ashâb-ı Kirâmın Gençliği

Gençlik, Allah Teâlâ’nın kullarına lûtfettiği en büyük nimetlerden biridir. Gençlik devrinde insanın bedeni gibi akıl, zekâ, hâfıza, idrâk, anlayış vb. bütün melekeleri de en kuvvetli hâlinde bulunur. Bu sebeple dürüst bir şekilde çalışan genç adam, ...


Bu Ümmetim Emini...

Her dava yetişmiş insan ister. Bilgiyle, güzel ahlakla mücehhez azimli, cesur, sebatkar ve emin insan... Her devirde emin insan aranmış, hayatın her safhasında ona ihtiyaç duyulmuştur. Yönetimde, eğitimde, tebliğde... Bir hizmetin ifasında bir emane...


Müstehıkkı Cennet Olmak

Gözle görülmeyecek, sayılara sığmayacak kadar, Allah'ımızın pek çok nimetleri içinde yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de: "Allah'ın nimetini sayacak olsanız bitiremezsiniz."(İbrahim, 34) buyuruluyor. Sevgi de bu nimetlerden bir tanesi... Bedenî gıdamız içi...


Kılıcı Çığır Açan Sahabî

İman bir nurdur. Müminin hayat ışığıdır. Onunla canlı ve diri kalır mümin. Onunla davranışları netleşir, berraklaşır. Onunla güzelliklere açılır. Samimiyet, sadakat kazanır. Küfür ise, karanlıklar dehlizidir. Orada her şey örtülü ve gizlidir. O dehl...


İki Sevgi Arasında...

Her toplumda anne-baba sevgisi kutsal olagelmiştir. Zira onlara karşı hürmet ve hizmeti bütün alimler tavsiye etmiştir, islam ise onlara verilen şerefi zirveye çıkarmış, Allah'a ve Rasülüne itaattan sonra ana-babaya itaati emretmiştir: "Biz insana, a...


İstanbul'da Bir Şehid Sahabî Daha...

  Allah'a tevekkül etmek, O'na güvenmek, O'na teslim olmak insana mutluluk ve saadet getirir. İnsanı isteme zilletinden kurtarıp, ganî eyler (zengin kılar). Ona iffet, haysiyet ve şeref kazandırır. Mü'min tevekkül sahibidir. Müstağni ve mütehammild...


Bir Sadakat Timsali

İnsan şerefli bir varlıktır. Zira onun özünde fıtrat nuru, İslam vardır. Onu muhafaza için her an nefsiyle mücahede, şeytanla mücadele halindedir. Saadet çağında, özündeki sese kulak verip İslam nimetiyle şereflenen ashab-ı kiram büyük bir değişikli...


Malı da Canı da Allah Yolunda Olanlar

Dünya hayatı elem, keder, korkularla dolu. Her türlü sıkıntı, zorluk, meşakkat içiçe. İnsan da böyle bir zeminde yaşamakta. Bir ömür sabah-akşam sıcak-soğuk demeden koşuşturmakta. Sanki dünyayı kucaklayacakmışçasına... İnsan kendi kendine niçin yaşı...