GÖNÜL BAHÇESİNDEN

Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 32

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Nâz olur işi hûbun, Çoktur gamı mahbûbun, Sarptır yolu matlûbun, Âsân eline girmez… “Güzelin işi, sevene naz etmektir. Sevenin gönlü, sevdiğinden ayrılığın gam ve hicrânıyla doludur. Gönüllerin tâlibi olduğu güzele ula...


Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 31

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Aç gözün gafletten uyan, İbadet eyle her zaman, Receb, Şâbân u Ramazan, Mübârek aylardır gelen… [Cenâb-ı Hak 24 saatlik bir gün içinde seher vaktine, 7 günlük hafta içinde Cuma gününe ayrı bir kıymet ve husûsiyet bahşe...


Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 30

Nice ölümü beklenen hastalar ve yaşlılar, kendilerinin vefâtını bekleyenlerin ardından gözyaşı dökmüş, onların yasını tutmuşlardır. Dolayısıyla ölümün yaşı ve sırası yoktur. Tıpkı metrajı belli olmayan bir makara gibi; ömrün ne zaman ve nasıl bitece


Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 29

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Dünyada çeker her fert, Hâlince belâ ve dert, Ol âşığa derler mert, Baş eğmeye nâdâna!..1 “Dünyada herkes kendi hâline göre bazı belâ ve dertlerle imtihan olunur. Hak âşığı mert insan odur ki, hak ve hakîkati tanımayan...


Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 28

Bugün başta Filistin olmak üzere, Suriye, Myanmar, Doğu Türkistan ve diğer İslâm beldelerindeki mazlum din kardeşlerimizin içler acısı hâli, hepimizi derin bir nefis muhâsebesine sevk etmelidir. Unutmayalım ki bu hâl, onlar için de ağır bir imtiha


Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 27

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Rasûlʼün verdiği haber, Günden güne zuhûr eder, Tuttu dünyayı serteser,1 Zulüm deyû ağlar var mı?.. [Rasûlullah (s.a.v) Efendimizʼin fiten hadislerinde haber verdiği ve kıyâmetin ayak sesleri olan birçok fitne ve fesâd...


Aziz Mahmud Hüdâyî 26 (r.a)

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Rızâullâh1 murâd ise, Sakın aldanma telbîse!2 Nazar et hâl-i İblîsʼe, Edep gözle, edep gözle!.. “(Ey kardeş!) Cenâb-ı Hakkʼın rızâsına ermek istiyorsan, sakın şeytanın sûret-i haktan görünerek seni kandırmasına izin ve...


Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 25

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Bedr-i dücâ, şems-i duhâ, Verd-i gülistân-ı hüdâ, Hakkʼın Habîbi Mustafâ, Doğduğu ay geldi yine… “Şirk, küfür ve cehâlet karanlıklarına âdeta nurlu bir dolunay ve parlak bir sabah güneşi olan; hidâyet gülistanının gonc...


Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 24

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Nutfe-i nâçîzi1 insân eyledin, Hamd ü minnet Sana ey Rabb-i Kerîm! Ehl-i İslâm, ehl-i îmân eyledin, Hamd ü minnet Sana ey Rabb-i Kerîm! [Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmelerde: “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir alak...


Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 23

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Kulak tutan kişiler Hak Kelâmʼa, Noksandan kurtulup erer tamâma… [Hatâ ve noksanlıklarından kurtularak Cennetʼe lâyık bir sâfiyete ermek isteyen bir kul; ‒Cenâb-ı Hakkʼın kelâmı olan Kurʼân-ı Kerîmʼin mânâ ve tefekkür i...