GÖNÜL BAHÇESİNDEN

Hak Dostlarından Hikmetler: Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 3

Tevhîd akîdesinin ortaklığa tahammülü yoktur. Mevlânâ Hazretleri'nin buyurduğu gibi; “Her kim ki, Hak kapısında «ben» ve «biz» diyecek olursa, o kimse «لَا» (yani red) vâdisinde dönüp dolaşıyor demektir. Öyle olanlar, dost kapısından alınmazlar.”


Hak Dostlarından Hikmetler / Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 2

HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 2 Hüdâyî Hazretleri buyurur: Kim umar senden vefâyı, Yalan dünya değil misin? Muhammed-i Mustafâʼyı, Alan dünya değil misin? [Dünya, insanın geçici bir süreliğine konakladığı bir imtihan me...


Hak Dostlarından Hikmetler: Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 1

Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri (1541-1628), Anadoluʼda yetişen, ilminden, irfânından ve vakfından günümüzde dahî ümmetin müstefîd olduğu, mâneviyat semâmızın yıldız şahsiyetlerinden biridir. Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri’nin neslinden olup, “seyyid”dir...


Gönlü Gaflet ve Kasvetten Korumanın Yolu: Takvâ

ALTINOLUK: Efendim; bu dönem Altınoluk Dergimizin okuyucularına hediye edeceği “Müslümanın Gönül Dünyası” adlı eserinizin başlığında da geçen “gönül” mefhumu üzerinde biraz daha durmak istiyoruz. “Gönül ferman dinlemez!” denilmiş. Peki, Hak fermanın...


Ehl-i Beyt Muhabbeti

“Allâh Teâlâ’yı, sizi nîmetleriyle perverde kıldığı için sevin. Beni, Allâh’ı sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beyt’imi de beni sevdiğiniz için sevin!” (Tirmizî, Menâkıb, 31/3789) MUHABBET ve DOSTLUK Muhabbet ve dostluk, hislerdeki ve hâllerdeki müşter...


Sâhibü’l-Vefâ Mûsâ Efendi’nin Gönül Hassâsiyetleri

Îman, ruhlar âleminde Rabbimiz’le yaptığımız ezelî ahde bu dünyada sadâkat göstermemizdir. Yani özü itibâriyle îman, bir nevî “ahde vefâ” işidir.


"Kurtuluşumuzun reçetesi Hakk’a güzel bir kul, topluma örnek bir müslüman olmak"

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi ile Yaygın Eğitim ve Nesil Endişesi Üzerine  Mülâkat - 2      Kurtuluşumuzun reçetesi: Hakk’a güzel bir kul, topluma örnek bir müslüman olmak Abdurrahman Topbaş: Efendim, yaygın eğitim hizmetinde bulunan bazı kardeşlerim...Ramazan Bayramı ve Ebedî Bayramlar

Ramazan, bir takvâ mektebi; bayram ise onun mânevî bir şehâdetnâmesidir.


Ramazân-ı Şerîf İkli̇mi̇nde Yaşamak

Ramazân-ı Şerîf, Cenâb-ı Hakk’ın müstesnâ bir kıymet bahşettiği mübârek bir aydır. Nasıl ki 24 saatlik bir gün içinde seher vaktinin, 7 günlük bir hafta içinde Cuma gününün apayrı bir husûsiyeti varsa, senenin ayları içinde de Ramazân-ı Şerîf’in öyle...