GÖNÜL BAHÇESİNDEN

Sâhibü’l-Vefâ Mûsâ Efendi’nin Gönül Hassâsiyetleri

Îman, ruhlar âleminde Rabbimiz’le yaptığımız ezelî ahde bu dünyada sadâkat göstermemizdir. Yani özü itibâriyle îman, bir nevî “ahde vefâ” işidir.


"Kurtuluşumuzun reçetesi Hakk’a güzel bir kul, topluma örnek bir müslüman olmak"

Osman Nûri Topbaş Hocaefendi ile Yaygın Eğitim ve Nesil Endişesi Üzerine  Mülâkat - 2      Kurtuluşumuzun reçetesi: Hakk’a güzel bir kul, topluma örnek bir müslüman olmak Abdurrahman Topbaş: Efendim, yaygın eğitim hizmetinde bulunan bazı kardeşlerim...Ramazan Bayramı ve Ebedî Bayramlar

Ramazan, bir takvâ mektebi; bayram ise onun mânevî bir şehâdetnâmesidir.


Ramazân-ı Şerîf İkli̇mi̇nde Yaşamak

Ramazân-ı Şerîf, Cenâb-ı Hakk’ın müstesnâ bir kıymet bahşettiği mübârek bir aydır. Nasıl ki 24 saatlik bir gün içinde seher vaktinin, 7 günlük bir hafta içinde Cuma gününün apayrı bir husûsiyeti varsa, senenin ayları içinde de Ramazân-ı Şerîf’in öyle...


Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre -16

İbadetlerimizin hak katındaki makbûliyet derecesini görmek istiyorsak, haram ve kerahatlerden ne kadar kaçındığımıza, buna mukâbil, sevap ve hayırlara ne kadar gayretli olduğumuza bakmamız kâfidir.


Çanakkale'yi Ölümsüzleştiren Ruh

Çanakkale Muharebesi günleriydi. Rumeli Mecidiye Bataryası düşman gemilerinden yapılan bombardımanlarla sukut etmişti. Raporu alan Müstahkem Mevkii Kumandanı Cevat Paşa, Çimenlik İskelesi'nden motoru ile bataryaya geçti. Durum vahimdi. Bir top hariç ...


Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre -15

Yunus Emre Hazretleri buyurur: Şol kahırla1 kazananlar Güle güle yedirenler Götürdüm perdelerini Dîdârıma baksın demiş [Merhamet, mü’minin alâmet-i fârikası; candan ve maldan fedakârlık da, îmanlı gönüllerin en büyük sanatıdır. Sâlih mü’minlerin...


Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre- 14

Yunus Emre Hazretleri buyurur: Yunus kabre vardıkta, Münker-Nekir geldikte, Rabbin kimdir dedikte, dilim döne mi yâ Rab?! [İnsanın zâhirî yapısı, etten-kemikten bir kalıptır. Lâkin iç âlemi, sayısız endişeler manzûmesidir. Nitekim Hâfız-ı Şîrâz...


Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre -13-

Yunus Emre Hazretleri buyurur: Ey dün ü gün Hak isteyen, Bilmez misin Hak kandadır?1 Her kandasam onda hâzır, Kanda bakarsam ondadır. [Cenâb-ı Hak, âyet-i kerîmelerde şöyle buyuruyor: “Doğu da Allâh’ındır Batı da. Nereye dönerseniz Allâh’ın...