GÖNÜL BAHÇESİNDEN

Aziz Mahmud Hüdâyî -8-

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Sebzeyi yabanda mı buldu sanırsın nevbahar? Çekti hamsînin içinde nice nice erbaîn!.. Çekmeyince erbaîni rûzgâr, Ona yüz göstermemiştir nevbahar… [Hüdâyî Hazretleri bu beyitlerinde gönüllere şöyle sesleniyor: “İlkbaha...


Hak Dostlarından Hikmetler: Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 7

Hüdâyî Hazretleri buyurur: “Ramazân-ı Şerîf, kullar için rahmet kaynağıdır. İbadet ve hayırları pek çoktur… Hiç bilir misiz; Ramazân-ı Şerîfʼte bağışlanmayan ne zamanda bağışlansa gerektir? (Ramazân-ı Şerîfʼe erişenler;) şimdiye dek ettiklerine nâ...


Hak Dostlarından Hikmetler Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 6

Hüdâyî Hazretleri Farsça ve Arapça bir şiirinde buyurur: Ey deret Ka‘be-i erbâb-ı necât Kıbletî vechuke fî külli salât Zât-ı pâk-i tû münezzeh zî-cihât Dergehet Ka‘be-i ehl-i derecât “Ey kapısı kurtuluş ehlinin Kâbe’si olan (Allâhʼım)! Yüzün, h...


Hak Dostlarından Hikmetler: Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 5

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Varlık Senʼindir ser-te-ser, Sen halkedersin hayr u şer, Yok gayrıdan nef‘ u zarar, Senʼden Sana sığınırım!.. [Hüdâyî Hazretleri bu şiirinde Cenâb-ı Hakkʼa şöyle ilticâ ediyor: “Yâ Rabbi! Baştanbaşa bütün cihan ve kâi...


Hak Dostlarından Hikmetler: Aziz Mahmud Hüdâyî - 4

İslâmʼın derûnî ciheti diyebileceğimiz tasavvuf da her ahvalde, ilâhî takdirden râzı olma, şikâyeti unutma sanatıdır. Dâimâ yani “Her hâ-lükârda Allâhʼa hamd olsun!” diyebilmektir. Hayatın sıkletlerini rızâ ile karşılayıp Allâhʼın rızâsını kazanmaya


Hak Dostlarından Hikmetler: Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 3

Tevhîd akîdesinin ortaklığa tahammülü yoktur. Mevlânâ Hazretleri'nin buyurduğu gibi; “Her kim ki, Hak kapısında «ben» ve «biz» diyecek olursa, o kimse «لَا» (yani red) vâdisinde dönüp dolaşıyor demektir. Öyle olanlar, dost kapısından alınmazlar.”


Hak Dostlarından Hikmetler / Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 2

HAK DOSTLARINDAN HİKMETLER Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 2 Hüdâyî Hazretleri buyurur: Kim umar senden vefâyı, Yalan dünya değil misin? Muhammed-i Mustafâʼyı, Alan dünya değil misin? [Dünya, insanın geçici bir süreliğine konakladığı bir imtihan me...


Hak Dostlarından Hikmetler: Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 1

Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri (1541-1628), Anadoluʼda yetişen, ilminden, irfânından ve vakfından günümüzde dahî ümmetin müstefîd olduğu, mâneviyat semâmızın yıldız şahsiyetlerinden biridir. Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri’nin neslinden olup, “seyyid”dir...


Gönlü Gaflet ve Kasvetten Korumanın Yolu: Takvâ

ALTINOLUK: Efendim; bu dönem Altınoluk Dergimizin okuyucularına hediye edeceği “Müslümanın Gönül Dünyası” adlı eserinizin başlığında da geçen “gönül” mefhumu üzerinde biraz daha durmak istiyoruz. “Gönül ferman dinlemez!” denilmiş. Peki, Hak fermanın...


Ehl-i Beyt Muhabbeti

“Allâh Teâlâ’yı, sizi nîmetleriyle perverde kıldığı için sevin. Beni, Allâh’ı sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beyt’imi de beni sevdiğiniz için sevin!” (Tirmizî, Menâkıb, 31/3789) MUHABBET ve DOSTLUK Muhabbet ve dostluk, hislerdeki ve hâllerdeki müşter...