GÖNÜL BAHÇESİNDEN

Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 27

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Rasûlʼün verdiği haber, Günden güne zuhûr eder, Tuttu dünyayı serteser,1 Zulüm deyû ağlar var mı?.. [Rasûlullah (s.a.v) Efendimizʼin fiten hadislerinde haber verdiği ve kıyâmetin ayak sesleri olan birçok fitne ve fesâd...


Aziz Mahmud Hüdâyî 26 (r.a)

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Rızâullâh1 murâd ise, Sakın aldanma telbîse!2 Nazar et hâl-i İblîsʼe, Edep gözle, edep gözle!.. “(Ey kardeş!) Cenâb-ı Hakkʼın rızâsına ermek istiyorsan, sakın şeytanın sûret-i haktan görünerek seni kandırmasına izin ve...


Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 25

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Bedr-i dücâ, şems-i duhâ, Verd-i gülistân-ı hüdâ, Hakkʼın Habîbi Mustafâ, Doğduğu ay geldi yine… “Şirk, küfür ve cehâlet karanlıklarına âdeta nurlu bir dolunay ve parlak bir sabah güneşi olan; hidâyet gülistanının gonc...


Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 24

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Nutfe-i nâçîzi1 insân eyledin, Hamd ü minnet Sana ey Rabb-i Kerîm! Ehl-i İslâm, ehl-i îmân eyledin, Hamd ü minnet Sana ey Rabb-i Kerîm! [Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmelerde: “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir alak...


Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 23

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Kulak tutan kişiler Hak Kelâmʼa, Noksandan kurtulup erer tamâma… [Hatâ ve noksanlıklarından kurtularak Cennetʼe lâyık bir sâfiyete ermek isteyen bir kul; ‒Cenâb-ı Hakkʼın kelâmı olan Kurʼân-ı Kerîmʼin mânâ ve tefekkür i...


Hak Dostlarından Hikmetler: Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 22

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Kim ki dünyada li-vechillâh esir âzâd eder, Âhirette ol dahî âzâd olup görmez keder… “Kim Allah rızâsı için dünyada bir esiri âzâd ederse âhirette de kendisi âzâd olur, hüzün ve keder görmez.” [Tarih boyunca harp hukuku...


Aziz Mahmud Hüdâyî - 21

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Nedir bu ellerle ayak? Nedir bu dillerle dudak? Aç gözün ibret ile bak! Âlem temâşâgâh imiş… Kâinattaki her varlık, Cenâb-ı Hakkʼın isim ve sıfat terkiplerinin tezâhürleri, ilâhî kudret, azamet ve sanatın muhteşem tece...


Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 20

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Var imdi âkil1 ol, hayr işle dâim, Olasın tâ iki âlemde sâlim... [İbadet ve hayırlar, belli zamanlarda îfâ edilip bitirilirler. Lâkin insanı ebedî saâdete kavuşturacak olan Hakkʼa kulluk, dâimîdir. Îman, kalbin Cenâb-ı H...


Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 19

Hüdâyî Hazretleri buyurur: “Mekânlarda nice şeref var ise, Harem-i Muhteremʼde olan amellerin (fazîleti) nice kat kat ve pek çok olduğu gibi, zamanlarda dahî Ramazân-ı Şerîf öyledir. Sâir aylarda olan amellerden kat kat fazîletlidir. Müʼminler çalış...


Aziz Mahmud Hüdâyî (r.a) - 18

Hüdâyî Hazretleri buyurur: Bîçâre dalıp gaflete, İhmâl edersin tâate,1 Ömrün ererse gâyete,2 Emri kaçan3 tutsan gerek?! [Hak dostlarından Hasan-ı Basrî Hazretleri bir cenâzeye katılmıştı. Defin işleri bittikten sonra, orada gördüğü yaşlı bir zât...