GÖNÜL BAHÇESİNDEN

Hak Dostlarından Hikmetler Bâyezîd-i Bistâmî (r.aleyh) -6-

Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri buyurur: “Halkın Hak'tan en uzak olanı, sonra yaparım deyip hayrı tehir edendir.” 1 [Dünyevî ihtiraslar peşinde ömür tüketip, uhrevî mes'ûliyetlerini, kulluk vazifelerini, ibadet, tâat ve hayırları yarınlara ertelemek, ...


Hak Dostlarından Hikmetler Bâyezîd-i Bistâmî (r.aleyh) -3-

Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri buyurur: “Kendisine kerâmetler verilmiş, hattâ havada bağdaş kurup oturan birini görseniz bile, hemen ona aldanmayın! İlâhî emir ve nehiylere riâyet ediyor mu, ilâhî hudutları muhafaza ediyor mu, şer’î hükümleri hakkıyla...


Hak Dostlarından Hikmetler Bâyezîd-i Bistâmî (r. aleyh) - 10

Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri buyurur: “Nefsimi ilâhî vuslata yolculuk yapmaya dâvet ettim. Bu zor yolculuk hususunda nefsim direndi ve bana güçlük çıkardı. Ben de onu bıkarıp (nefsin süflî arzularını bertaraf edip) Cenâb-ı Hakk’ın huzûruna yalnız ba...


Hudeybiye Kahramanı Ebû Cendel İbni Süheyl radıyallahu anh

O, Mekke’de müşrik bir aile ortamında doğup büyüdü. Babası Süheyl ibni Amr, Kureyş’in ileri gelenlerinden idi. Bedir Gazvesinden önce (2/624) İslâm’la şereflendi. İslâm’ın nuruyla gönlünü aydınlattı. Dört sene gibi uzun bir müddet Rasûlullah sallall...


Hak Dostlarından Hikmetler Bâyezîd-i Bistâmî (r.aleyh) -2-

Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri buyurur: “Allâh’ın velî kullarını sev, sevgini belli et ve kendini onlara sevdir ki, onlar da seni sevsinler. Allah Teâlâ her gün ve her gece evliyâsının kalbine yetmiş kez nazar eder. Ola ki bir velîsinin kalbinde senin...


Yolcu Kardeşim;

Anladıysan; Her şeyi yaratan ALLAH’ın cc, seni de yoktan var etdiğini, İnsan olarak, fani dünyaya gönderip eşref-i mahlukat etdiğini, Benzersiz, ölümlü bir beden’e, sır olan ölümsüz bir ruh  lütfetdiğini, Salih ve sadıklarla beraber ol, teslim ve...Hak Dostlarından Hikmetler Bâyezîd-i Bistâmî (r. aleyh) - 1

Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri [777-848] buyurur: “Ne mutlu o kimseye ki, bir tek endişesi vardır (yani dâimâ bir ve tek olan Allâh’ı zikir hâlindedir). Kalbini; gözünün gördüğü, kulağının duyduğu mâlâyânî şeylerle meşgul etmez. Kim mârifetullah sırrı...


Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre (r. aleyh) - 9

Yunus Emre Hazretleri buyurur: Bu cân nîmeti kanı,1 gelin bulalım anı,2 Âsâyiş kılan cânı, evliyâ sohbetidir. Sohbet cânı semirtir, hem âşığın ömrüdür. Hak Çalab’ın emrile, erenin himmetidir. Nasıl ki bedenin maddî gıdaya ihtiyacı varsa, rûhun d...


Hak Dostlarından Hikmetler Yunus Emre (r. aleyh) - 10

Konuşurken sözlerini ham şekilde, aklına geldiği gibi söyleme! Evvelâ zihninde ve kalbinde pişirip olgunlaştır. Merâmını anlatmak için kullanabileceğin sözlerin en uygun olanlarını seç. Yanlış kelimeleri hâfızandan sil, lügatinden ayıkla. Sözünü akıl