TARİH

Buhurîzâde Mustafa Itrî

Büyük Itrî’ye derler, ‘Bizim öz musikimizin pîrî’; o kadar halkı sevk edip yer yer, O şafak vaktinin cihangîri, Nice bayramların sabâh - erken, Göğü top sesleriyle gürlerken, Söylemiş saltanatlı tekbîr’i. ....... Düşülür bir h...


Çobandan Aldığı Ders

Bir gün kırlara doğru gezintiye çıkmıştı. Yolda birkaç koyun otlatan bir çoban gördü. Ona acıdı ve kendi kendine; “Zavallı çoban! Allah Teâlânın ma’rifetine nasıl kavuşur?” diye gönlünden geçirdi. Gidip çobanla bu konuda sohbet yapmağa karar verdi. Y...


O Beni Zâyi Etmez!..

Basra’da yaşamış Allah dostlarından biri olan Abdülvâhid bin Zeyd (r.a.) bir defasında deniz yolculuğuna çıkmıştı. Denize açıldıklarında kuvvetli bir rüzgar çıktı. Bindikleri gemi fırtınaya tutuldu. Dağ gibi dalgalar arasında yol almaya çalışıyorlar...


Kölenin Dört Duâsı

Yesrib şehrinde bir adam kavminin ileri gelenlerini topladı. Kölesine dört dirhem vererek bununla misafirler için çeşitli meyveler satın alıp getirmesini emretti. Köle çarşıya çıkmak üzere evden ayrıldı. Yolda giderken Mansur b. Ammar mescidine uğrad...


“Kalbinin Derdi Nedir?

Allah dostlarından Ahmed bin Ebü’l-Havârî hazretleri  bir gün çöle doğru yürüyüşe çıkmıştı. Araplardan bir grup insanın sahrada deve koşturduklarına şahid oldu. Onlar bir tarafta develerini koştururken biraz ilerde köşeye çekilmiş kendi halinde otur...