TARİH

Düşüp Ölen İhtiyar

“Kim Allah’tan başka hiçbir İlâh olmadığına, Muhammed’in de O’nun Resulü olduğuna şehâdet ederse, Allah ona ateşi haram kılar.”1 Bu hadisi öğrenmemizin de bir hikâyesi var. Es-Sunâbihî diyor ki: “Ubâde bin es-Sâmit’in yanına girdim. Kendisi ölüm hal...


Çanakkale Ruhundan Yansımalar

BİR ÖMÜR VEFÂ Balıkesir’de hiç evlenmemiş ve «Yedi Bekârlar» ismiyle anılmakta olan hanımlardan birisi berber Hayri Bey’in halası, bir gün vefât eder. Cenâzesinde birkaç akrabanın dışında kimse yoktur. Kılınan cenâze namazından sonra mevtâyı takip e...


Çağ Açan Çağ Kapatan Mâbed Ayasofya

Semboller kavramları özetler. İslam medeniyetinde cami ve ezan, şiar-ı İslam olarak kabul edilmiştir. Ayasofya tüm diğer camiler gibi minarelerinde beş asırdır çağlayan ezanları ile şiar-ı İslam’dır. Bununla beraber Ayasofya’nın farklı bir özelliği d...


Padişahların En Sevdikleri Kokular

Güzel kokunun sanat haline geldiği Osmanlı asırlarında koku kullanımının günlük hayattan devlet erkanına kadar sarsılmaz bir hakimiyeti vardı. Tarihe damgasını vuran padişahlar, Efendimizin sünnetine uyarak güzel kokular sürünmeyi kendilerine düstur


“Yetiş Ya Muhammed, Kitabın Gitti!”

Harpler ile dolu tarihimizde büyük bedellerle kazanılmış zaferler de mevcuttur. Bunlardan birisi de Çanakkale Zaferi’dir. II. Viyana Bozgunu’ndan sonra başlayan geri çekiliş ile beraber Osmanlı Devleti, Balkan Harbi’yle de kendi tebaaları tarafından


Oğlum Yanındaki Kabre Koyalar

Osmanlı Devleti sultanları arasında yer alan II. Murat her ne kadar meşakkatli ve başarılı bir saltanat sürse de hayatına dair pek fazla detay bilinmez....


Bağdat Gibi Diyar Olmaz

Bağdat; Dicle nehrinin her iki yakasında da sınırları olan, Abbasi halifesi Ebu Cafer el Mansur döneminde kurulmuş bir şehirdir. Abbasi Hanedanının başa geçmesinden 1258 yılında Moğolların batı kolu İlhanlılar tarafından yıkılmasına kadar hilafetin b


Milli Mücadele’nin Manevi Lideri

Merhum Mehmet Akif, Devlet-i Aliyye’nin son dönemlerinde yaşamış ve Cumhuriyetin kuruluşuna şahitlik etmiş bir isimdir. Mehmet Akif, 1873 yılında Fatih’te dünyaya gelir.


Osman Nuri Paşa’nın Destanı

Osmanlı Devleti; Türk-İslam devlet geleneğinin zirvesi mesabesindedir. Yetiştirdiği hükümdarlar, alimler, komutanlar ile tüm bakiyelerine büyük birikim ve hatıralar bırakmıştır. Her biri alanında kahraman olarak nitelendirilecek bu insan kaynağı içer


Sen Bizi Kimle Sanırdın?

Osmanlı Devleti padişahları arasında farklı bir yeri olan isimlerin başında I. Selim, nam-ı diğer Yavuz gelir. Babası Sultan II. Beyazıt’ın sekiz erkek evladından birisidir.