TARİH

Ne İdik, Ne Olduk?

Zeki bir çocuğun gözünden eğitim hayatı, ilk okuma, ortaokul, lise ve askeri okulların eğitim-öğretim metotlarının ayrıntılarının da anlatıldığı kitap. Bir askerin savaş psikolojisi ve harp meydanının insanlar üzerindeki tesirlerini içeren ilginç bir


Fetih ve Fatih

Peygamber (s.a.v) Efendimiz Hazretleri bundan 1400 küsur sene evvel, İstanbul'un ehemmiyetine ve bu mübarek beldeyi fethedecek kumandan ve askerlerin şerifine işaret ederek, fethi bu suretle teşvik buyurmuşlardır. Ardarda gelen "Sahabi Orduları" nın ...


Hat Sanatının Yaşatılmasında Mühim Bir Köprü: Hattat Hâmid Aytaç

Hat sanatının yaşatılmasında mühim bir köprü olan  Üstad Hâmid Aytaç'ı vefâtının sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyoruz. Merhumun ölümünden önce anlattığı hayat hikayesini Altınoluk'umuzun ilk sayısında çıktığı şekliyle aynen yayınlıyoruz: "Diyeb...


Alâeddin Ali Kuşçu

İstanbul'da astronomi ve matematik alanında ders veren hocaların birincisi: Semerkant, güneşin parlak ışıklarıyla yeniden aydınlanmaya hazırlanırken, genç Alâeddin Ali; sessizce Uluğ Bey Medresesi’nin önüne geldi. Atını hazırlamış, erzak torbasını...


Bir Şehadetin Hikayesi: Es’ad Erbilî Hazretleri (K.S.) -10-

Bu yazımızda, mahkemenin sonuçlanması ve idamlarla ilgili bölümünü ele almak istiyoruz.


Uhud’da Okçuların Kumandanı Abdullah İbni Cübeyr Radıyallahu Anh

Abdullah İbni Cübeyr radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz’in Uhud’da Ayneyn tepesindeki okçuların başına tayin ettiği komutan!.. İki Cihan Güneşi Efendimiz’le İkinci Akabe biatında buluşup biat eden bir bahtiyar!.. Birinc...


1980’li Yıllar

Ankara Hacı Bayram Camii yakınında Rahmetli Dr. Emin ACAR beyin muayenehanesi aynı zamanda bir dergâh gibiydi. Her seviyeden muhabbet sevdalısı muhtelif kimselerin (tarikat, cemaat, siyaset, üniversite, bürokrasi, devlet ricali v.s) âdeta bir buluşma


Rasûlullah’ın Bahreyn Valisi Ebân İbni Said(r.a.)

Ebân ibni Said radıyallahu anh, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından Bahreyn’e tayin edilen bir vali!.. Hudeybiye günü Mekke’ye elçi olarak gönderilen Hazreti Osman radıyallahu anh’ı evinde misafir eden. Henüz müslüman olmama...


Orhan Gazi

Osmanlı sultanlarının ikincisidir. Babası Osmân Gâzî, annesi ise Osmânlı Devleti'nin mânevî mimarı Şeyh Edebali'nin kızı Mal Hatun'dur. Orhan Gâzî'nin ve devlet ricâlinin şahsiyeti, Edebali'nin (k.s.) mânevî terbiyesi ile şekillenmiştir Genç yaşından...


Şarkiyatçılar'ın Gözdesi Ayasofya Kütüphanesi

Bir ‘yazma eser kütüphanesi’ olan Ayasofya Kütüphanesi; caminin güneyinde, meydana bakan iki payandanın arasında yer alır. Osmanlı süsleme ve yapı sanatının en dikkat çeken örneklerindendir. Mehmet Erturan yazdı.