TARİH

Büyük İslam Âlimi ve Ayasofya Vâizi Manastırlı İsmail Hakkı Efendi-1

Üsküdar Doğancılar’da bir sokağa ismi verilen Hazret, aynı zamanda cezbedici bir özelliğe de sahipti. Hayat hikâyesinden anlaşıldığına göre, İstanbul’un selâtin camilerinde, bilhassa Ayasofya’da yaptığı vaazlarla bu tarihî mabetleri doldurup taşırıyo


Yeraltı Camii İmamı Üsküdarlı Ali Efendi -2

Yaradan Ali Efendi’ye gerçekten uzun bir ömür lütfetmişti, üstelik hiçbir düşkünlüğe uğratmadan… Efendi 1301 doğumluydu. Yeraltı Camii’ne otuz yaşlarında gelmiş olmalıydı. Eskileri anlattıkça insanın tüyleri diken diken oluyordu. Her şeyi sanki dün g


Müezzin Ruhun Ufuklarına Nida Eder

Ezan, vaktin girdiğini belirten bir boru değil, bir terennümdür. Ezan, bir şiirdir. Ezan, bir irşad inşadıdır. Müezzin, vaktin geldiğini haber verirken, yediği tokmak dolayısıyla bağıran bir nakus (çan) değildir. Müezzin o anda güzel sanatlardan biri


Galata Mevlevihanesi’nden Manzaralar

Olgunluk çağına gelince bir gün Şeyh Efendi, bir iş için “Kuzu” diye kendisine hitap ettiğinde meclistekilerden biri, “Artık koç oldular efendim!” diye nükteli bir cevap veriyor. Bunun üzerine Hazret-i Şârih “Hoş geldiniz, bundan sonra adınız Ganem o


Hakani Mehmed Bey ve Hilye-i Saadet’i

Peygamberimizin hayatından, ahlâkından gazalarından, şemailinden bahseden eserlerin sayısı o kadar fazla ki, bunların sırf isimlerini sıralamak için bile cilt cilt kitaplar yazmak gerekiyor. Efendimizin fiziki ve ruhi portresini dile getiren eserleri


Ne İdik, Ne Olduk?

Zeki bir çocuğun gözünden eğitim hayatı, ilk okuma, ortaokul, lise ve askeri okulların eğitim-öğretim metotlarının ayrıntılarının da anlatıldığı kitap. Bir askerin savaş psikolojisi ve harp meydanının insanlar üzerindeki tesirlerini içeren ilginç bir


Fetih ve Fatih

Peygamber (s.a.v) Efendimiz Hazretleri bundan 1400 küsur sene evvel, İstanbul'un ehemmiyetine ve bu mübarek beldeyi fethedecek kumandan ve askerlerin şerifine işaret ederek, fethi bu suretle teşvik buyurmuşlardır. Ardarda gelen "Sahabi Orduları" nın ...


Hat Sanatının Yaşatılmasında Mühim Bir Köprü: Hattat Hâmid Aytaç

Hat sanatının yaşatılmasında mühim bir köprü olan  Üstad Hâmid Aytaç'ı vefâtının sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyoruz. Merhumun ölümünden önce anlattığı hayat hikayesini Altınoluk'umuzun ilk sayısında çıktığı şekliyle aynen yayınlıyoruz: "Diyeb...


Alâeddin Ali Kuşçu

İstanbul'da astronomi ve matematik alanında ders veren hocaların birincisi: Semerkant, güneşin parlak ışıklarıyla yeniden aydınlanmaya hazırlanırken, genç Alâeddin Ali; sessizce Uluğ Bey Medresesi’nin önüne geldi. Atını hazırlamış, erzak torbasını...


Bir Şehadetin Hikayesi: Es’ad Erbilî Hazretleri (K.S.) -10-

Bu yazımızda, mahkemenin sonuçlanması ve idamlarla ilgili bölümünü ele almak istiyoruz.