TARİH

Orhan Gazi

Osmanlı sultanlarının ikincisidir. Babası Osmân Gâzî, annesi ise Osmânlı Devleti'nin mânevî mimarı Şeyh Edebali'nin kızı Mal Hatun'dur. Orhan Gâzî'nin ve devlet ricâlinin şahsiyeti, Edebali'nin (k.s.) mânevî terbiyesi ile şekillenmiştir Genç yaşından...


Şarkiyatçılar'ın Gözdesi Ayasofya Kütüphanesi

Bir ‘yazma eser kütüphanesi’ olan Ayasofya Kütüphanesi; caminin güneyinde, meydana bakan iki payandanın arasında yer alır. Osmanlı süsleme ve yapı sanatının en dikkat çeken örneklerindendir. Mehmet Erturan yazdı.


Esad-ı Erbilî Hazretleri'nin Vefatı ve Hayat Kronolojisi (1847 - 3/4 Mart 1931)

N’ola bir kerre şâd olsun cemâl-i bâ kemâlinle Ki kemter “Bendeniz Es‘ad”, Sana olmak fedâ ister (Divân-ı Es‘ad)


İstanbul’un Fethinden Dersler

Yine bir Fetih ayına ulaştık. Varlığımızı çepeçevre kuşatan İstanbul’un diri ruhu varlığımıza derin manalar katıyor ve gönendiriyor. Kaç yüzyıl oldu? O büyük fetih katıralarımızı süslerken yüreğimiz Kızılelma hayalleriyle ötelere daha da ötelere gi...


Düşüp Ölen İhtiyar

“Kim Allah’tan başka hiçbir İlâh olmadığına, Muhammed’in de O’nun Resulü olduğuna şehâdet ederse, Allah ona ateşi haram kılar.”1 Bu hadisi öğrenmemizin de bir hikâyesi var. Es-Sunâbihî diyor ki: “Ubâde bin es-Sâmit’in yanına girdim. Kendisi ölüm hal...


Çanakkale Ruhundan Yansımalar

BİR ÖMÜR VEFÂ Balıkesir’de hiç evlenmemiş ve «Yedi Bekârlar» ismiyle anılmakta olan hanımlardan birisi berber Hayri Bey’in halası, bir gün vefât eder. Cenâzesinde birkaç akrabanın dışında kimse yoktur. Kılınan cenâze namazından sonra mevtâyı takip e...


Çağ Açan Çağ Kapatan Mâbed Ayasofya

Semboller kavramları özetler. İslam medeniyetinde cami ve ezan, şiar-ı İslam olarak kabul edilmiştir. Ayasofya tüm diğer camiler gibi minarelerinde beş asırdır çağlayan ezanları ile şiar-ı İslam’dır. Bununla beraber Ayasofya’nın farklı bir özelliği d...


Padişahların En Sevdikleri Kokular

Güzel kokunun sanat haline geldiği Osmanlı asırlarında koku kullanımının günlük hayattan devlet erkanına kadar sarsılmaz bir hakimiyeti vardı. Tarihe damgasını vuran padişahlar, Efendimizin sünnetine uyarak güzel kokular sürünmeyi kendilerine düstur


Bağımlı Ol, Kurtul!

Üstad Cemil Meriç’in, görme duyusu çok azaldığında, ışığa daha yakın olmak için masanın üzerine sandalye koyarak kitap okuduğunu duymuş; içercesine kitaba bakışının fotoğrafını görmüşsünüzdür. Eğer görmediyseniz, bu muhteşem ve ibretli muhabbet vesik


Aşka Bismillah

Bir yudum kahve, bir fincan hatır tadında bir dem yaşayalım yazımızın hitâmına kadar; muradımız budur kalemden, kelâmdan... Hatırsa murâd, kelâmsa araç, söz maksuda değmeden kıvama gelmez. Oturduğum yerde seyre dalmışken hayatı; mükâfât ile cezalandı