BİR NEFES

Allah'a Koş

Rabb’in çağırıyor, durursun halâ. Allah’a koş gönül, Allah’a gönül… Bu yolda durulmaz, verilmez mola. Allah’a koş gönül, Allah’a gönül…   Allah de daima, kalma zikirden. Kararmış kalbini, arındır kirden. İkmal et dersini, bir ulu pirden. Alla...


Yiğit

Milletinden ayrı kalan bir yiğit Sığamaz dünyaya, dar gelir ona… Vatan için bin kez, olmazsa şehit Nefes almak bile, ar gelir ona…   Öz yurdunda parya gibi yaşarken, Yedi düvel, tutup bizi asarken, Hanümanda yaban, esip coşarken, Onursuz yaşa...


Mağfiretini Umarak Gidiyorum

Her dünyâya gelen, vakti saati, sayılı nefesleri tamamlandıktan sonra ebedî âleme intikal edecektir. Ne mutlu o kimseye ki, hayatını Hak yolunda ifnâ etmiş ve yüzünün akıyla âhirete göçmüştür!


Bir Nefes

Ey Çağın Nemrutları, Altınızdaki Saman Çöpü Çekilmeyecek mi?


Bir Nefes

“Hiçbiriniz, oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimse ile çekişmesin. Eğer biri kendisine söver veya çatarsa ‘Ben oruçluyum!’ desin.” (Buhârî, Savm, 9)


Bir Nefes

Hz. Ömer Şam’a doğru yola çıkmıştı. Serg denilen yere varınca, kendisini orduların başkumandanı Ebû Ubeyde bin Cerrâh ile komuta kademesindeki arkadaşları karşıladı ve ona Şam’da vebâ başgösterdiğini haber verdiler.


Bir Nefes

İmam Rabbani küfür ehline sevgi gösteren ve onlar ile dost olan bir Müslümanın son halini şöyle anlatır: Bir defasında ölüm döşeğinde bir hastayı ziyaret etmiştim, onun durumuna teveccüh ettiğimde kalbinin çok şiddetli zulmetlerde olduğunu gördüm.


Bir Nefes

İbn Ömer şöyle buyurmuştur: “Ben uzun bir ömür sürdüm. Bizler Kur’ân’ı öğrenmeden önce iman sahibi oluyorduk. Sonra Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem’e bir sûre iner, biz de aynen sizler gibi bunlardaki helal ve haramlarla, öğrenilmesi gereken e


Bir Nefes

Abdullah b. Ömer şöyle anlatıyor: “Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem tarafından gönderildiğimiz bir seferde düşman ile karşılaştığımızda dayanamadık ve geri çekildik. Birkaç kişi olarak geceleyin Medine’ye geldik ve kendimizi gizledik. Sonra ‘Pe


Bir Nefes

Hz. Süheyb şöyle anlatıyor: “Mekke’den Medine’ye hicret etmek istediğimde Kureyşliler bana: ‘Ey Süheyb! Bize geldiğinde hiç bir malın yoktu. Burada çok mal kazandın ve şimdi onları götürmek istiyorsun.