BİR NEFES

MAĞFİRETİNİ UMARAK GİDİYORUM

Her dünyâya gelen, vakti saati, sayılı nefesleri tamamlandıktan sonra ebedî âleme intikal edecektir. Ne mutlu o kimseye ki, hayatını Hak yolunda ifnâ etmiş ve yüzünün akıyla âhirete göçmüştür!


Bir Nefes

EY ÇAĞIN NEMRUTLARI, ALTINIZDAKİ SAMAN ÇÖPÜ ÇEKİLMEYECEK Mİ?


Bir Nefes

BEN ORUÇLUYUM DEYİNİZ “Hiçbiriniz, oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimse ile çekişmesin. Eğer biri kendisine söver veya çatarsa ‘Ben oruçluyum!’ desin.” (Buhârî, Savm, 9)


Bir Nefes

Hz. Ömer Şam’a doğru yola çıkmıştı. Serg denilen yere varınca, kendisini orduların başkumandanı Ebû Ubeyde bin Cerrâh ile komuta kademesindeki arkadaşları karşıladı ve ona Şam’da vebâ başgösterdiğini haber verdiler.


KÂFİRLERLE DOSTLUĞUN SONU

İmam Rabbani küfür ehline sevgi gösteren ve onlar ile dost olan bir Müslümanın son halini şöyle anlatır: Bir defasında ölüm döşeğinde bir hastayı ziyaret etmiştim, onun durumuna teveccüh ettiğimde kalbinin çok şiddetli zulmetlerde olduğunu gördüm.


ÖNCE İMAN

İbn Ömer şöyle buyurmuştur: “Ben uzun bir ömür sürdüm. Bizler Kur’ân’ı öğrenmeden önce iman sahibi oluyorduk. Sonra Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem’e bir sûre iner, biz de aynen sizler gibi bunlardaki helal ve haramlarla, öğrenilmesi gereken e


GÜCÜN KAYNAĞI RASÛLULLAH’TIR

Abdullah b. Ömer şöyle anlatıyor: “Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem tarafından gönderildiğimiz bir seferde düşman ile karşılaştığımızda dayanamadık ve geri çekildik. Birkaç kişi olarak geceleyin Medine’ye geldik ve kendimizi gizledik. Sonra ‘Pe


ZENGİNLİK İSLÂM İLEDİR

Hz. Süheyb şöyle anlatıyor: “Mekke’den Medine’ye hicret etmek istediğimde Kureyşliler bana: ‘Ey Süheyb! Bize geldiğinde hiç bir malın yoktu. Burada çok mal kazandın ve şimdi onları götürmek istiyorsun.


HER BİLENİN ÜSTÜNDE BİR BİLEN VARDIR

Bir kişi Hz. Ali’den bir mesele sordu. O da bildiklerini söyledi. Ancak soruyu soran “Hayır ey Müminlerin Emîri! Söylediğiniz gibi değildir; şöyle şöyledir” dedi. Bunun üzerine Hz. Ali “Evet, senin söylediğin doğru;


Bir Nefes - Ekim 2019

Aman Su, Daha Yok mu? Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri, ilâhî muhabbet deryâsına dalmış, büyük bir Hak âşığı idi. Bir defasında Yahya bin Muâz ona mektup yazarak: “–Burada biri var, muhabbet deryâsından bir kâse içti, ondan sonra bir daha su...